Jy is goed genoeg

Daar is geen rede om minderwaardig teenoor ander te voel nie. Kyk hier wat ons uit die Bybel leer van hoe God ons geskep het en ons bystaan.

In die Bybel is daar goeie voorbeelde van mense wat gedink het hulle is nie goed genoeg nie. Eenvoudig gestel, mense ly al eeue aan minderwaardigheidskomplekse. ’n Gevoel van minderwaardigheid is wanneer jy te min van jouself dink. Nog beter gesê dis as jy verkéérd van jouself dink. As jy deel van God se koninkryk is, is daar geen rede vir jou om minderwaardig te voel nie. God het ons gemaak na sy beeld, sodat Hy in en deur ons kan werk.


God het jou
gemaak

Uit Moses se verhaal lees ons
in Eksodus 4:10 dat Moses God vra om iemand anders te gebruik omdat hy nie goed
kan praat nie: “Ek praat swaar, en my tong sukkel.” God antwoord hom: “‘Wie
het aan die mens ‘n mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is
dit nie Ek, die Here, nie
?’” (Eksodus 4:11).

Net soos God vir Moses gemaak het, het hy jou ook gemaak. Daarom ken hy al jou foute en tekortkominge en Hy weet wanneer jy die regte gawes en talente het om vir Hom te werk. In Psalm 139:13-14 lees ons: “U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ’n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.”


God sien jóú

Vir eenvoud kan jy sê dat daar drie sienings van elke
persoon is: Daar is hoe God jou sien, daar is ander mense se opinies oor jou en
laastens is daar die persepsie wat jy van jouself het. Dit kan waardevol wees
as jy weet hoe ander mense jou sien. Veral jou familie en vriende kan dikwels
goeie eienskappe van jou raaksien wat jy nie eens besef nie. Onthou net dat
elke mens deur sy eie opinies na jou kyk en jy dit nie net as waar moet aanvaar
nie.

Waar jy na jouself kyk en jou foute en tekortkominge
eerste plaas, sien God waartoe jy in staat is ten spyte van hierdie dinge. God
kyk ook nie soos ander mense geneig is net na jou uiterlike nie, Hy kyk na jou
hart: “Maar Hy sê vir Samuel: Moenie na sy voorkoms of sy
buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie
na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die
Here na die innerlike’”
(1 Samuel 16:7). Die Here “ken elke mens se hart,”
(1 Konings 8:39).

Regdeur die Nuwe Testament lees mens van God se liefde vir die mens. In Johannes 3:16 lees ons van God se grootste bewys van sy liefde, dat Hy sy Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. Lees ook 1 Johannes 3:1: “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook.


God sal jou help

In die verhale
van Moses en Gideon lees ons hoe hulle gevoel het dat hulle nie God se taak kan
uitvoer nie. Hoewel hulle nie dieselfde
probleem gehad het nie, gee God dieselfde antwoord. Toe die Here in die
brandende bos aan Moses verskyn het, het hy vinnig besware uitgedink. Totdat hy
in Eksodus 3:11 sy eintlike probleem erken. In die volgende vers lees ons God
se antwoord. Hy verseker Moses dat Hy by hom sal wees. Nes Moses het Gideon ook
besware gehad, hy het gemeen dat hy die minste in sy familie is. Weereens
antwoord God: “‘Ek is by jou …’”(Rigters 6:16).

God stel hulle nie gerus deur hulle te vertel hoe oulik hulle is, of wat hul beste kwaliteite is nie. Hy verseker hulle dat Hy by hulle sal wees. In dié sekerheid van God se bystand hoef jy nooit minderwaarig teenoor ander te voel nie. Hy is by jou. God weet wat Hy doen, jy kan maar net rustig in die wete voortgaan dat Hy in beheer is en jou sal lei.


Wat kan jy doen?

As jy glo dat God jou goed en reg gemaak het, sal jy nooit weer jouself minderwaardig ag nie. Hier is ’n paar praktiese wenke:

  • Besef en erken eerstens dat dit nie die waarheid is dat jy minderwaardig aan ander is nie.
  • Identifiseer hoe dit jou laat voel en wanneer jy die eerste keer so gevoel het. Is dit veroorsaak deur ’n persoon of ’n moeilike situasie?
  • Omring jouself met positiewe mense wat vir jou omgee.
  • Moenie wegkruip nie, brei jou horisonne uit.
  • Praat met ander oor hoe jy voel.
  • Moenie jouself met ander mense vergelyk nie, elke persoon is uniek.
  • Praat met God, bid en vra hom om jou te lei.