Lewe doelgerig volgens Spreuke

Ons kry raad uit die wysheidboek Spreuke vir hoe om besluite te neem en te beplan om ’n doelgerigte en gehoorsame lewe volgens God se wil te leef.


Hoe lyk die planne wat jy vir die
jaar gemaak het op hierdie stadium? Neem jy goeie besluite wat God eer? As
gelowiges moet ons altyd vra wat die wil van die Here is, sodat ons daarvolgens
reg kan lewe. Vir hierdie besluite en beplanning het ons wysheid nodig. Ons kyk
na ’n klompie gedeeltes uit die wysheidsboek Spreuke om agter te kom hoe ons koers
moet hou.


God se planne is 100% vas

God het ’n definitiewe plan met
elkeen van ons en met alles wat gebeur – en hierdie planne staan 100% vas. Ons
glo mos dat God Almagtig en Alwetend is, daarom is Hy ook Soewerein oor alles
wat gebeur. Sy planne staan dus vas vir alle tye, want God is ook ewig.

Spreuke 16:1

’n Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af.

Spreuke 19:21

Al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas.

Die Spreuke-skrywer gee die wyse woorde dat mense voornemens kan hê, planne kan maak en besluite kan neem, maar nie kan bepaal wat gaan gebeur nie. Dit maak dat mens dan wil vra: Hoekom sal ek dan planne maak? Niks wat ek besluit of beplan kan iets verander nie, daarom gaan ek terugsit en maar sien wat gebeur, alles is dan in elk geval vas. Maar só kan mens nie lewe nie!


Wat jy beplan en besluit maak 100% saak

Spreuke 16:1-2

’n Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. In sy eie oë is alles wat ’n mens doen, reg, maar die Here ondersoek die gesindheid.

Spreuke 16:9

’n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop.

Twee beginsels kom hier bymekaar
wat menslike denke en berekeninge nie kan uitwerk nie. Alles is 100% vas en terselfdertyd
100% vry. Dit beteken dat God se planne 100% vas is – én ons beplanning en
besluite maak 100% saak. Maar ons kan nie deur die lewe gaan en dink dat alles presies
gaan gebeur soos ons besluit het nie. Daarom is hierdie twee beginsels so
belangrik vir ’n gehoorsame en doelgerigte lewe: Ons kan en moet beplan en
besluit, maar God bepaal die uitkoms. God is Almagtig, en Alwetend, Hy kan nie
onkant gevang word nie, selfs nie deur ons swak besluite nie. Maar ons moet ook
besef dat daar gevolge is vir dat wat ons besluit.


Wat jy beplan en besluit het gevolge

Spreuke 1:31

Julle sal die vrugte van julle optrede pluk, julle sal van julle eie planne walg.

Spreuke 4:25-27

Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers.

Spreuke 11:3

Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers; die valsheid van onbetroubares bring hulle ondergang.

Spreuke 21:5

Wat hardwerkende mense beplan, is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek.

Hoe ons beplan en besluit, bepaal
of ons doen wat God wil hê. Daarom moet God vra hoe en wat ons moet doen. Ons
moet besluite neem terwyl ons die Here se wil soek, soos ons in Romeine 12
leer. Vra vir sy leiding, vra dat Hy koers sal gee.
Ons moet onthou dat God eerder koers doen
as wat Hy dit gee. Dink aan die wolk en vuurkolom toe Israel deur die
woestyn getrek het. Ons sal goed doen as ons kyk wat Hy besig is om rondom ons
te doen, as ons dit toets uit sy Woord en met ons vriende.
Doen jou beplanning met jou oë op die Here en wees oop vir wat rondom jou
aangaan. Gebruik die verstand wat God jou gegee het, en met al die kennis tot
jou beskikking, beweeg doelgerig op die koers wat jy beplan het. Onthou net,
omdat jy nie in beheer van die uitkoms is nie, mag dit dalk vorentoe verander.


Vertrou volkome op die Here

Spreuke 16:3

Laat wat jy doen, aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk.

Spreuke 3:6

Ken hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

Baie sal dink dat hierdie twee
verse beteken ons moet ons planne aan God bekend maak en Hy sal sorg dat dit
gebeur. Ons beplan en bid dan dat die Here dit seën. Maar dit is nie wat dit
beteken nie. Beide hierdie verse praat van doen. Ons moet dit wat ons doen
letterlik op die Here rol. Die bedoeling is dat ons dit wat ons doen aan God oorgee.
Elke keer terwyl jy iets doen, rol jy dit op die Here. Dit is ’n konstante
proses. Ons moet Hom volkome vertrou met wat ons doen, dan sal Hy die planne en
besluite gee. Alles wat ons doen moet wys dat ons God ken. Ons laat weet Hom
nie dat ons beplan om iets te doen nie, ons dien Hom terwyl ons dit doen. Ons
vertrou dan dat Hy sal gee, of nie sal gee nie, en dat dit goed sal wees.


Koers en doelgerigtheid kos iets
Ons kan en wil nie sonder die wil en koers van God lewe nie. Terselfertyd verdien ons nie dat God koers en rigting in ons lewens gee nie. Ons kan nie daarop aanspraak maak nie, selfs al sou jy jou hele menswees oorgee. Maar dit is al wat ons het om te gee, en dit is genoeg, want die prys vir koers en ’n doelgerigte lewe is reeds betaal. Jesus het mens geword om koers aan ons lewens te gee. Verder het Hy homself oorgegee om doelgerig die dood in te gaan. Koers kos iets. Koers kos totale vertroue, totale oorgee, oorrol op God. Daarin lê ons koers, ons weet waarheen ons op pad is, en deel van ons daaglikse oorgee, is om regtig te glo dat die prys betaal is.


Lees die volledige preek op GK Windhoek se Facebook-bladsy hier.