Waarom moet ek kerk toe gaan?

deur ds. Werner Brotherton

Lees Hebreërs 10:19-25.

In vandag se tyd is dit baie maklik om by die
huis te bly en oor die internet of die radio kerk te kyk of te luister. Dit
raak al hoe meer populêr om te sê dat jou kerk by die huis of in jou hart is.
Vir ander is dit weer ontsettend belangrik om kerk toe te gaan, en hulle is
baie opgewonde daaroor. Die vraag wat ons vandag wil aanspreek is: Waarom moet
ek kerk toe gaan? Ons kyk kortliks na ’n paar redes om kerk toe te gaan.

1. Luister na die prediking van die Woord

Om onder die geklank van God se Woord te kom is ’n
baie belangrike deel van ons geloofslewe. Trouens, in Romeine 10:13-17 word ons
geleer dat ons alleen deur die prediking geloof kry. Dit is hoe die Here
besluit het ons geloof moet kry wat ons wys na ons Verlosser Jesus Christus.
Die Woord is ook ’n tweesnydende swaard (Hebreërs 4:12). Waarna ons wel moet
smag is suiwere woordverkondiging. As kinders van die Here mag en kan ons nie
gelukkig wees met soetsappige sedelessies nie. Prediking is veel meer as maar
pitkos vir die week. Prediking is wat ons tot geloof bring en wat ons in die
geloof verskerp.


2. Wees deel van die samekoms van die heiliges

In Hebreërs 10:25 sê die skrywer dat ons nie die
onderlinge gemeenskap van die heiliges moet misloop nie. Hy moes dit destyds
aanspreek omdat die gelowiges in ’n
konteks geleef het waar hulle weens hulle geloof doodgemaak is. Dit was werklik
’n gevaar om kerk toe te gaan, en tog word hulle aangemoedig om dit te doen.
Hierdie vermaning kom ook na ons toe. Ons kan so maklik vandag weens gemak nie
kerk toe gaan nie. Maar kyk mooi wat die skrywer sê: Ons moenie die samekomste
misloop nie. Dit is die erediens. Kerk toe gaan gaan nie net oor my nie. Dit
gaan oor onsas gelowiges saam. As
die bruid van Christus kom ons saam om die Here te aanbid.


3. Spoor mekaar as medegelowiges aan

In Spreuke 27:17 word ons geleer: “Yster slyp yster, vriende vorm
mekaar
”. Wanneer ons as gelowiges bymekaarkom
kan ons ag gee op mekaar soos vers 24 van Hebreërs 10 leer: “Laat ons ook na
mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” Die erediens
is ook ’n plek van omgee. Dit is saamwees met mense wat jou kan help. Hulle kan
jou ook help deur jou te vermaan en te vra waar jy verlede Sondag was. As
gelowiges behoort ons mekaar voortdurend op te skerp in die geloof, en die
erediens is juis een plek waar ons dit in liefde kan doen.


4. Leer jou kinders om die kerk lief te hê

Die feit dat jy ’n Christen genoem word beteken
dat jy ’n plek het waar jy hoort. Jy het ’n tuiste onder ander gelowiges. As jy
jou kinders wil leer om die Here lief te hê, moet hulle ook sien dat jy die
Here liefhet. As jy wil hê dat hulle ander gelowiges moet liefhê, moet hulle
jou ook sien ander gelowiges liefhê. Ons kinders leer deur sien. Wanneer ons
elke dag kerk toe gaan sien hulle dat ons moeite doen in die geloof. Ons maak
erns met die Woord van God en die gemeenskap van die heiliges. Hulle sien dat
geloof ook oor gemeenskap gaan. Jou kind kry ’n plek waar hy behoort.


5. Gehoorsaam God se bevel om kerk toe te gaan

Ons het reeds gesien dat Hebreërs 10 sê dat
ons nie die samekomste van die heiliges moet misloop nie. Het ons enige
duideliker rede nodig? In my gehoorsaamheid gaan ek kerk toe omdat ek graag
doen wat die Here sê. Dit beteken dat ek ook nie na die naaste kerk aan my huis
toe gaan nie. Ek gaan soek die kerk wat die naaste aan die Woord van God is. Ek
gaan soek ’n kerk wat die Skrif verklaar en waarlik die gemeenskap van
gelowiges beoefen.