10 profesieë wat in die Nuwe Testament vervul word

Lees hierdie tien profesieë van Jesus se dood en opstanding. Só sien jy hoe die Ou Testment in die Nuwe Testament vervul word.

deur Kruispad-redaksie


1. Jesus word deur ’n vriend verloën

Psalm 41:10

Selfs my boesemvriend op wie ek vertrou het, wat altyd by my geëet het, het my in die rug gesteek.

Markus 14:10

Judas Iskariot, wat een van die twaalf was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry.


2. Verkoop vir 30 stukke silwer

Sagaria 11:12

Ek het vir hulle gesê: ‘As julle wil, gee my my loon; as julle nie wil nie, laat staan dit.’ Hulle het toe my loon afgeweeg, dertig stukke silwer.

Matteus 26:15

… en gesê: ‘Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom?’ Hulle het hom toe dertig silwermuntstukke betaal.


3. Swyg as beskuldig word

Jesaja 53:7

Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos ’n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie.

Matteus 27:12-14

Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het Hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir Hom: ‘Hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie?’ Maar Jesus het hom op geen enkele woord ’n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was.


4. Geslaan en gespoeg

Jesaja 50:6

Ek het my rug gehou vir dié wat my slaan, my wang vir dié wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie.

Markus 14:65

Party van hulle het begin om op Hom te spoeg. Hulle het sy oë toegebind, Hom met die vuis geslaan en vir Hom gesê: “Profeteer ’n bietjie!” Ook die wagte het Hom geklap toe hulle Hom wegvat.


5. Gekruisig saam sondaars

Jesaja 53:12

Daarom gee Ek hom ’n ereplek onder die grotes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het.

Markus 15:27

Saam met Hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en een links van Hom.


6. Deur die sy deurboor

Sagaria 12:10

Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring Ek ’n gees van welwillendheid en van berou: hulle sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het en hulle sal oor hom treur soos ’n mens treur oor ’n enigste kind, hulle sal oor hom huil soos ’n mens oor ’n oudste seun huil.

Johannes 19:34

Maar een van die soldate het met ’n spies in sy sy gesteek, en daar het dadelik bloed en water uitgekom.


7. Begrawe saam die rykes

Jesaja 53:9

Hy het ’n graf gekry by goddeloses, hy was by sondaars in sy dood al het hy geen misdaad gepleeg nie en al was hy nooit vals nie.

Matteus 27:57-60

Laat die middag het daar ’n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook ’n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het ’n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan.


8. Opgestaan uit die dood

Psalm 16:10

U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie.

Markus 16:6

’Moenie skrik nie!’ sê hy vir hulle. ‘Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het.’


9. Opgevaar na die hemel

Psalm 68:19

U het krygsgevangenes weggevoer, mense het vir U geskenke gebring, selfs dié wat teen U in opstand was. Toe het U opgegaan na die hoogte om daar te woon, Here God!

Markus 16:19

Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is Hy in die hemel opgeneem en het Hy aan die regterhand van God gaan sit.


10. Sit aan die regterhand van God

Psalm 110:1

Die Here het vir my heer die koning gesê: ‘Kom sit aan my regterhand, en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp’.

1 Petrus 3:22

Hy is nou aan die regterhand van God nadat Hy die engele en magte en kragte aan Hom onderwerp het en die hemel ingegaan het.


Nog profesieë oor Jesus se lewe

  • Gebore uit ’n maagd (Jesaja 7:14; Matteus 1:18)
  • Gebore in Betlehem (Miga 5:1; Matteus 2:1)
  • Lewe sonder sonde (Jesaja 53:9; 1 Petrus 2:22)
  • Maak mense gesond (Jesaja 35:5-6, Matteus 11:5)
  • Gesalf vir die Goeie Nuus (Jesaja 61:1; Matteus 11:5)
  • Gees van die Here is op Hom (Jesaja 61:1; Lukas 4:18)

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui