Kategorie: Reformasie

Calvyn: Geroepene van God

Die Franse reformator Calvyn se lewe word gekenmerk deur vlugte om gespaar te bly en ‘n onwrikbare geloof in God se Woord.