Die liefde wat ons moet uitleef

Verwerk uit ‘n artikel van Wilhan Jobse.

Die grootste en bekendste hoofstuk oor die liefde is seker 1 Korintiërs 13. Elkeen van die aspekte wat daarin genoem word wys op die rykdom van God se liefde.
Ons moenie die liefde van die Here met die soetsappige oppervlakkige liefde in flieks vewar nie. Wanneer gelowiges van die liefde praat, bedoel ons die agapé-liefde, die besondere unieke liefde wat God vir ons het.

Beantwoord
hierdie 15 vrae en kyk hoe antwoord jy op God se liefde na aanleiding van 1
Korintiërs 13:

1. Wil jy wraak neem as iemand ‘n fout teen jou begaan het?

In die destydse
Grieks-Romeinse wêreld is jy as ‘n swakkeling beskou, indien jy jou nie kon
wreek op die fout wat iemand anders teen jou begaan het nie. God se liefde leer
dat ons lankmoedig moet wees en nie moet wraak neem teen andere nie.

= Die liefde is
en bly geduldig.


2. Probeer jy om altyd vriendelik te wees ten spyte van hoe jy voel?

Waar geduld
bereid is om te wag, gebruik vriendelikheid die wagtyd om goed te doen. Vriendelikheid
is gefokus op die voorspoed van ander.

= Die liefde is
vriendelik en gee om.


3. Is jy bly vir
ander gelowiges wat meer suksesvol of talentvol is?

Jaloesie het twee
kante. Aan die een kant wil dit hê wat iemand anders het en aan die ander kant wil
dit die slegte vir iemand anders hê.

= Die liefde is
nie afgunstig of jaloers nie.


4. Is jy spoggerig of nederig?

Grootpratery wil
altyd die selfsugtige eie-ek opbou. Die Korintiërs het graag oor die gawe van
glossolalie (om in ongewone tale of klanke te praat) gespog, maar dit was
dikwels nagemaak en vals.

= Die liefde spog nie en is nie grootpraterig nie.


5. Dink jy soms jy is ‘n beter gelowige?

Die Korintiërs
het arrogant geraak oor hul geloof en geglo dat hulle volmaaktheid in hul
geloofslewe bereik het.

= Die liefde is nie hoogmoedig of verwaand nie.


6. Let jy die
heeltyd op jou woorde en dade?

Die Korintiërs
was bekend vir hul ongeskikte en onsensitiewe optrede (1 Korintiërs 11:21). Die
liefde is egter gevoelig en sensitief teenoor ander.

= Die liefde tree
nie onbehoorlik op nie, handel nie onwelvoeglik nie.


7. Sal jy jou
lewe vir ander aflê?

Jesus Christus het
die weg van selfopoffering aan ons bewys (Filippense 2:5-8).

= Die liefde soek
en jaag nie sy eie belang nie.


8. Ontplof jy
soms en sê goed wat kon gebly het?

Dit kan wees dat
jy maklik geïrriteerd raak. Woede en irritasie is soos ‘n tydbom binne jou. As
die bom ontplof sê en doen ons goed waaroor ons later spyt is.

= Die liefde is nie
liggeraak of verbitterd nie.


9. Dink jy
dikwels aan hoe sleg iemand jou behandel het?

Van ons finansies
moet ons boekhou om seker te maak ons begroting klop. Die kwaad wat iemand
anders ons aandoen moet ons vergewe en vergeet.

= Die liefde hou
nie boek van die kwaad nie.


10. Wat maak jy
as jy sien dat jou vriende vasgeval het in sonde (Galasiërs 6:1)?

Die liefde vind
geen vreugde in die sonde nie, maar konfronteer dit.

= Die liefde
verbly hom nie oor onreg nie.


11. Ignoreer jy
soms valsheid en verkeerde praktyke of konfronteer jy dit met die waarheid van
God se Woord (Efesiërs 4:15)?

Liefde en
waarheid loop hand aan hand. Die liefde kan nie ’n kompromie aangaan ten koste
van die waarheid nie.

= Die liefde is
bly oor die waarheid.


12. Onthou jy
graag ander mense se sondes en oortredings?

Haat verwek twis; liefde bedek alles wat
aanstoot gee
” (Spreuke 10:12). Die liefde vind geen vreugde daarin om oor
die foute en oortredinge van ander te skinder nie.

= Die liefde
bedek alles.


13. Vertrou jy
volkome op God se beloftes?

Haat glo vir die
slegste uitkoms, terwyl die liefde vir die beste uitkoms en herstel glo en
vertrou.

= Die liefde glo
alles en is nie agterdogtig nie


14. Wanneer dit
sleg gaan met jou glo jy dat alles ten goede sal afloop (Romeine 8:28)?

Selfs wanneer die
liefde keer op keer teleurgestel word, hoop dit steeds vir die allerbeste.

= Die liefde hoop
alles.


15. Kan jy
teleurstellings en lyding geduldig verdra?

Verdra het
daarmee te doen dat soldate ’n belangrike posisie of baken ten alle koste
behou. Die liefde volhard en hou ten alle koste vas, maak nie saak hoeveel
slegte tye jy deurgaan nie.

= Die liefde
verdra alles.


Leef hierdie aspekte van die liefde elke dag uit!
Jesus Christus het hierdie liefde in volmaaktheid uitgeleef, omdat Hy liefde is. Die liefde het Hom sy lewe aan die kruis gekos, sodat ons ware liefde mag ken. Hy het ons die Heilige Gees gegee, sodat ons die vrug van sy liefde kan uitleef.

Die liefde …