God die Vader is vír ons

In die gelykenis van die verlore seun, kan ons deur die pa se optrede baie van ons hemelse Vader leer.