God is liefde

Deur Marnix Boersema

“God is liefde” het ‘n soetsappige slagspreuk geword. Soms sien jy dit
op ‘n kerk se kennisgewingbord. Ander kere sien jy dit op ‘n advertensiebord
langs die hoofweg. En dit is tereg waar: God ís liefde! Ons moet egter weer ons
geheue verfris oor wat presies dit beteken.

Liefde is ‘n
wesenseienskap van God

Ons lees dat die Here Gees (Johannes 4:24), Lig (1 Johannes 1:5) en
Liefde (1 Johannes 4:8) is. Liefde is dus nie net ‘n eienskap van God nie, dit
is wié Hy is; dit is sy wese. Wat ek probeer sê is dat die Here nie net ‘n liefdevolle God is nie, liefde is sy
natuur.


God het lief wie Hy
wil liefhê

Iets wat vir ons as gelowiges so aangrypend is, is nie net dat God
liefde is nie, maar dat Hy ons liefhet. Daar is niks in ons wat sy liefde vir
ons aangespoor het nie. Daar is niks in ons wat gemaak het dat God liefdevol
teenoor ons optree nie. Ons het ook nie sy liefde verdien nie. Ons was sy
vyande (Romeine 5:10). Hy het lief wie Hy wil liefhê. God, wat liefde is, het
ons met Homself versoen deur die dood van Jesus Christus – selfs toe ons sy
vyande was!


1 Johannes 4:16


God se liefde vir
ons, is vir altyd

Ons kan dus nooit sê “God is liefde” sonder om te praat van die kruis
nie. Iemand het ‘n keer gesê, “die Here se liefde is nie in die vorm van ‘n
hartjie nie, maar in die vorm van ‘n kruis”. Ons moet ook verstaan dat dit beteken
dat God se liefde geanker is in wie Hyself is. “God wat ons gered en geroep het met ’n heilige roeping, nie volgens ons
werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in
Christus Jesus geskenk is
” (2 Timoteus 1:9). Dit is vir ons ‘n groot troos,
want dit beteken dat die Here se liefde nie kom en gaan nie. Dit is ewig, want
Hy is ewig. Sy liefde vir my is vir altyd in sy Wese vas.

God het ons eerste lief!
Hy het ons uit genade heel eerste lief, selfs toe ons nog sy vyande was. Dit is die boodskap van die kruis. God het ons eerste lief en deur sy Heilige Gees steek Hy nou ook ons harte aan die brand, om Hom terug lief te hê.

God se liefde is
heilig

“God is liefde” mag nooit ‘n afgewaterde sentimentele sê-ding wees nie.
Dit gebeur dikwels dat mense die “God is liefde”-slagspreuk gebruik om
allerhande verkeerde dade, woorde en denke te regverdig. Ons moet verstaan dat
God se liefde heilig is, omdat Hy heilig is (Levitikus 11:44). Hy is hoog
verhewe bo ons. Hy is heeltemaal goed en daar is niks wat sleg of verkeerd is
in Hom nie. Sy liefde is nie ‘n swakheid nie! Sy liefde maak nie dat Hy sonde “onder
die mat invee nie”. Hy is liefde, ja, en ook heilig en daarom tree Hy in alle
regverdigheid teen die sonde op, Hy tree selfs op teen die sonde van sy kinders
(Hebreërs 12:6). Soos ek reeds genoem het, was ons God se vyande en tog het Hy
ons met Hom versoen! Hoe kan dit gebeur, as God se liefde dan heilig is? Hoe is
dit moontlik dat Hy die onheilige (ek) met Hom, die Heilige versoen? Dit is
moontlik, want die Here stort sy heilige straf vir gelowiges op Jesus uit,
wanneer Jesus aan die kruis hang. Daar sien ons sy heilige liefde!