God se heiligheid in die brandende bos

Leer uit die verhaal van Moses en die brandende bos meer oor God se heiligheid, en wat dit beteken as ons heilig genoem word.


deur ds Werner Brotherton

In Eksodus 3 het die Here Moses op ’n besondere manier ontmoet. Dit moes ’n baie vreemde verskynsel wees … ’n Doringbos wat net aanhou brand sonder om uit te brand. Hy word nie verteer nie.

Daar is so baie wat ons uit hierdie verhaal leer – maar ons kyk in hierdie artikel na God se heiligheid en wat dit vir ons heiligheid beteken.

God se heerlikheid is vir ewig

In hierdie verhaal sien ons iets van die Here se volle beheer oor die natuur. Die Here kan buite die natuurwette beweeg. Waar ons verstande sê dat die bos moet uitbrand kan die Here dit so beheer dat die bos nie uitbrand nie.

Hierdie bos wat so brand moes by Moses ’n geweldige indruk los, soveel so dat hy later die Here Self ’n verterende vuur noem in Deuteronomium 4:24. Hierdie brandende bos gaan wel verder en wys iets van God se heerlikheid. ’n Heerlikheid wat nooit in ewigheid uitgedoof kan word nie. Dit skyn tot in ewigheid. Jesaja 60 skilder ook baie mooi hoe die Here se heerlikheid oor Sy kinders skyn.

Later toe Moses op die berg in die Here se teenwoordigheid was het sy gesig gegloei van God se heerlikheid. Iets van hierdie heerlikheid was hierin vasgevang. Moontlik was dit waarom Moses later ook die volle heerlikheid van die Here wou sien. Hy het dit eens gesien, maar besef dit is nie God se volle heerlikheid nie.

God is ewig heilig

Hierdie vuur wat nie uitbrand nie wys op God se ewigheid en self-afhanklikheid. God se heerlikheid raak nooit op nie. Dit is hierdie heerlikheid wat Moses wou sien. Nog voor die Here vir Moses sê Wie Hy is, wys Hy vir hom. Toe Moses nader kom, stop die Here hom net daar en beveel hom om sy skoene uit te trek omdat die grond heilig is.

Dit is egter nie die grond self wat heilig is nie, die grond is op daardie oomblik heilig omdat die Here daar teenwoordig is. Moses mag nie nader gaan nie, hy mag ook nie skoene aan hê nie, want God is heilig. Wat beteken God se heiligheid? Die Here se heiligheid wys dat Hy anders is.

Hy is nie soos enige ander god nie, Hy is die Enigste Ware God. Daarom vra die Psalms so baie wie daar nog is soos die Here. Tog wys die Here se heiligheid iets van ’n onderskeid tussen Hom en ons. Hy is die Skepper, ons is die skepsel en die sondige skepsel kan nie in die volle heiligheid van die Here staan nie, daarom mag Moses nie nader kom nie.

Kyk maar na Jesaja wanneer hy besef hy is in die teenwoordigheid van die Heilige God. Hy besef hy self is onheilig en woon in ’n volk wat onheilig is. Daniël val soos ’n dooie voor die Here. God se heiligheid wys dat Hy eenkant geplaas is van sy hele skepping. Tog is die Here so naby, ons het die voorreg om Hom as ons Vader te kan aanspreek.

God se heiligheid maak Hom anders

Nou moet ons ook nie dink die Here se heiligheid is maar een van God se deugdes nie. Sy heiligheid is nie sy geregtigheid nie. God is regverdig omdat Hy heilig is. Al God se deugdes vloei voort uit God se heiligheid. Sy Heiligheid is sy andersheid.

In Hosea 11:9 lees ons:

Ek sal my toorngloed nie laat geld nie, Ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie; want Ek is God en nie ʼn mens nie, die Heilige in jou midde. En Ek sal nie kom in grimmigheid nie.

Hier wys die Here Self sy andersheid deur te sê dat Hy God is en nie ’n mens nie. 1 Samuel 2:2 sê weer:

Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Daar is net een soos die Here. Hy is heilig en daarom mag Moses nie nader aan die Here kom nie. As Moses nog een tree sou gee was sy lewe in gevaar. In vers 6 van ons gelese gedeelte bedek Moses sy gesig toe hy besef dit is die Heilige God hier voor hom.

Moses besef dus sy eie onheiligheid in die Here se heilige teenwoordigheid. Hy besef hy sal sterf as hy die Here se volle heiligheid moet sien soos die Here dit Self ook in Eksodus 33:20 sê.

Die aanskouing van God se heiligheid

Wat is egter so erg daaraan dat ons nie die heiligheid van God kan aanskou nie? Besef jy dat dit nie veronderstel is om so te wees nie? Ons is gemaak om die Here se heiligheid te aanskou en die Here te loof daaroor. Adam en Eva het met God gewandel in die paradys voor die sondeval. Sekerlik het hulle die heiligheid van die Here gesien.

Ook sal ons die Here eendag wanneer Christus kom sien in al sy heiligheid en heerlikheid. Ons is gemaak om die Here te sien en om te verlang om Hom te sien. Dit is waarom die Here vir ons die tekens van die doop en Nagmaal gegee het, omdat ons die begeerte het om te sien, maar ons kan nie God se heiligheid aanskou terwyl ons self onheilig is nie.

En eendag gaan ons elkeen dit moet doen. Ons gaan elkeen voor God se heiligheid moet staan. Hoe gaan ons dit oorleef? Ons is nie heilig nie, ons sal dadelik verteer word. Romeine 3:10 sê dat daar niemand regverdig is nie, selfs nie een nie. As ons nie regverdig is nie, beteken dit dat ons ook nie heilig is nie.

Hoe kan ons voor God se heiligheid verskyn?

Ons kan egter nie maak soos die wêreld om verby hierdie probleem te kom nie. Daar is stemme in die teologie wat meen dat ons nie so sondig is nie. Ons word nie in sonde ontvang en gebore nie, ons word maar sondig soos ons grootword en die voorbeelde van ons ouers en ander rondom ons sien.

Dit is egter in stryd met wat die Skrif leer (vgl. Psalm 51, Jer. 1; Rom. 3:10). Ons kan dus nie ons heiligheid probeer vergroot nie. So kan ons ook nie God se heiligheid probeer verlaag nie. Vandag word baie geleer dat God liefde is, selfs dat sy liefde groter is as sy geregtigheid.

Hiermee word die heiligheid van die Here gruwelik aangetas. Dit is eintlik lasterlik. Die Here se heiligheid kan niks te doen hê met onheiligheid nie. Die Here kan nie skielik die sonde en onheiligheid duld omdat Hy nou liefde is nie. Die Here se heiligheid behels dat die sonde gestraf moet word.

Ons kan die Here se heiligheid nie minder maak as wat dit is nie. Deel van God se heiligheid is Sy geregtigheid, en die Here se geregtigheid eis dat die sonde gestraf moet word. Daar moet voldoen word aan die straf op die sonde. Vir ons om hieruit te kom is daar net een manier en dit is deur ons Here Jesus Christus.

Ons kan net heilig word deur Jesus

Hy is die Son van Geregtigheid waarvan Maleagi geskryf het wat moes opkom. 1 Korinthiërs 1:30 leer baie duidelik dat Jesus ons geregtigheid, heiligmaking en verlossing is. Alleen in Christus kan ons heilig word deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Dit is hoe ons eendag die heiligheid van die Here kan betree.

Levitikus 11:44 sê:

Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig.

Soos wat God is heilig is moet ons heilig wees. Dit beteken, soos wat God anders is moet ons anders wees. Ons moet anders wees as die wêreld. Die woord heilig beteken om eenkant geplaas te wees. So is ons eenkant geplaas vir ons Here Jesus Christus. Ons is eenkant geplaas as Sy bruid.

En dit is alleen deur Christus wat ons onsself heilig voor God kan toon. Deur Christus se werke aan die kruis het Hy die kleed van Sy bruid skoongewas. Dit is eintlik baie besonders! Wanneer die Here na ons kyk sien Hy nie ons onheiligheid aan ons nie, maar Christus se heiligheid.

Heilig staan teenoor vuil en daarom het Jesus sy bruid se kleed kom reinig. Hy het die vuil van ons sonde kom afwas. Christus het aan die kruis kom sterf sodat ons onsself heilig voor die Here kan stel. Dit is hoe ons eendag voor God se heiligheid sal kan staan en nie verteer word nie: deur Christus en Hom alleen.

Ons heiligheid lê in Christus

Laastens is dit belangrik om op te merk Wie met Moses uit die doringbos gepraat het. In vers 3 lees ons dat die Engel van die HERE (hoofletters in ‘33/’53 vertaling) met Moses gepraat het. In vers 5 lees ons dat dit die Here Self is wat met Moses praat? Is dit nou ’n engel of God?  

Dit is God self, dit is ons Here Jesus Christus wat hier aan Moses verskyn. Hy kom maak Homself bekend as die EK IS. Later in die Nuwe Testament hoor ons ook hoe baie ons Here Jesus Homself as die EK IS bekendmaak. Hy is die Brood van die Lewe, Hy is die Alfa en die Omega.

Daarom is dit merkwaardig dat wanneer daar van die HERE (JHWH) gepraat word in die Ou Testament is dit meestal ’n verskyning van Christus. Dit is Christus wat die verbond met Abraham gesluit het, want Hy het die vloek van die verbond gedra, Hy het namens ons ingetree. Dit is Hy wat Abraham keer om Isak te offer en stuur Self ’n lam wat wys op Christus as die Ware Lam. Dit is Christus wat die volk in die wolk deur die woestyn gely het. In Christus, en in Hom alleen lê al ons bewaring en veiligheid opgesluit. Hy is ons Heiligheid, Hy is ons Geregtigheid.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui