Hoe moet die Christengesin lyk?

Die wêreld se idee van ’n gesin verander voortdurend, maar in die Bybel kry ons die riglyne van hoe die gesin lyk wat Geesvervuld lewe. Lees hier.

deur ds Marnix Boersema


Die LGBTQ+ wêreld vier in Junie-maand hulle “Pride”-maand. Maak geen fout nie – díé beweging is nie so onskadelik en liefdevol soos wat hulle dit graag aan jou voorhou nie. Die LGBTQ+ agenda is daarop uit om die gesag van God te ontken en probeer veral om onder God se gesag uit te klim wanneer dit by die huwelik en die gesin kom.

So kom ons maak dan weer vir onsself ’n paar dinge vanuit die Woord vas. Hoe lyk die verhouding tussen die getroude man en vrou met hul kinders? Watter waardes en orde funksioneer in die huisgesin?

Die huwelik as verbond

Kom ons begin by die huwelik self. Die huwelik is nie in die eerste plek ’n instelling van die staat nie, maar van God. Die huwelik is dan ook nie in die eerste plek ’n kontrak nie, maar ’n verbond.

God stel die huwelik tussen een man en een vrou in (Genesis 1:27). As God die huwelik ingestel het, dan beteken dit dat Hý die huwelik definieer. Hy kan en mag sy beloftes en seën gee vir huwelike wat in gehoorsaamheid aan Hom gesluit word. Net so het Hy die volste reg om sy beloftes en seën te weerhou wanneer huwelike in ongehoorsaamheid gesluit word.

Die huwelik is, soos ons gesê het, ook ’n verbond tussen die man en vrou. Dit beteken die huwelik is nie maar ‘n selfgerigte ooreenkoms nie. Daar word beloftes van toewyding en trou aan mekaar gemaak. Die man en vrou roep God as getuie, dat hulle by hul huweliksbeloftes sal hou.

Die man as gesinshoof

Van die dag dat man en vrou getroud is, moet die man as hoof verantwoordelikheid aanvaar vir alles wat in sy huis en in sy gesin gebeur.

Paulus lê die beginsel neer wanneer hy aanhaal uit Genesis en sê:

Om hierdie rede sal ’n man sy vader en moeder verlaat, en hom aan sy vrou verbind – en hulle twee sal een vlees wees.

Efesiërs 5:30

Man en vrou verlaat natuurlik die ouerhuis, maar dit is spesifiek die man wat uitgesonder word as die een wat sy ouers verlaat om verantwoordelikheid vir sy vrou (en kinders) op te neem.

As die Bybel die man die hoof noem (Efesiërs 5:23), beteken dit nie hy is altyd reg of beter of slimmer nie. Dit beteken ook nie hy is altyd skuldig vir alles wat verkeerd gaan in sy huis nie. As gesinshoof beteken dit hy is aanspreeklik. Hy aanvaar die verantwoordelikheid!

Dit is dan ook die gesinshoof wat sy vrou koesterend en versorgend moet liefhê. Weereens, aldus Paulus:

Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel hy voed en koester dit, soos Christus sy kerk.

Efesiërs 5:29

Die manier hoe die gesinshoof hom teenoor sy vrou gedra, is om in alles “soos Christus” te wees!

Die vrou se roeping

Vervolgs, die waardes van die getroude vrou. Die getroude vrou word deur die Here geroep om haarself gewillig te stel in God se orde vir die huwelik. Sy moet haarself gewillig en vryelik skik aan haar man se sy, onder sy hoofskap:

Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk; Hy is Verlosser van die liggaam.

Efesiërs 5:23,24

Wanneer die vrou onderdanig is aan haar man, dan beteken dit sy is bereid om sy liefdevolle leiding en hoofskap te aanvaar. Sy is bereid om hom gewillig te volg en te help.

Let nou hier mooi op, dat die vrou nie beveel word om onderdanig te wees aan elke man nie. Ander mans het geen geestelike outoriteit oor die vrou, soos haar eie man nie. Dit is op grond van die huweliksverbond, dat die vrou haarself gewillig skik onder hoofskap van haar eie man.

Hierdie onderdanigheid van die vrou, is net nog ’n manier hoe sy die Here aanbid, want sy is onderdanig aan haar man “soos aan die Here”, sê die apostel. Liefdevolle onderdanigheid aan haar man, is een deel van ’n Christen getroude vrou se aanbiddingslewe! Sy is eers onderdanig aan die Here en daarom wil sy onderdanig wees aan haar eie man.

Die kinders

Nou kom ons by die grondliggende waardes vir kinders in die Christengesin. In sy alwysheid en groot genade gee die Here kinders vir sommige getroudes. God roep en beveel die kinders om beide ouers te gehoorsaam. Die eerste en mees eerbare waarde wat die ouers vir die kind kan en moet leer is gehoorsaamheid aan gesag: die gesag van God en die gesag van ouers.

Die woord “gehoorsaam” beteken hier om onmiddellik te doen wat jou ouers sê. Gehoorsaamheid hou ook baie groot seën vir die kinders in:

Eer jou vader en jou moeder…sodat dit met jou goed mag gaan, en jy ’n lang lewe op aarde sal hê.

Efesiërs 6:2,3

Natuurlik is ons ouers nie altyd reg in alles wat hulle doen, sê of van my verwag nie. Die Heidelbergse Kategismus help ons baie op hierdie gebied:

Ek moet my vader en moeder … alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê omdat God ons deur hulle wil regeer.

Heidelbergse Kategismus Sondag 39


Die Christengesin leef geesvervuld

Hierdie waardes en beginsels van die Christengesin word deur die wêreld as onderdrukkend en liefdeloos beskryf, maar niks kan verder van die waarheid wees nie!

Die Here sê dat dit die beginsels is van mense en gesinne wat deur die Gees vervuld lewe – die instruksies vir die Christengesin volg immers in Efesiërs direk ná hierdie woorde: “Word vervul deur die Gees…” (Efesiërs 5:18)

Dit is die vervulling deur die Gees, wat vir ons ware en liefdevolle vervulling in ons gesinne gee. Geesvervulde mans is lief vir hul vroue, soos Christus lief is vir sy kerk. Geesvervulde vrouens is gewillig onderdanig aan hul mans, soos aan die Here. En, Geesvervulde kinders is gehoorsaam aan hul ouers, want so wil die Here dit hê.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui