Hoe verduidelik jy aan ander wat jy glo?

Net soos die wêreld ’n invloed op ons kan hê, het ons ook die kans om die wêreld te beïnvloed. Lees hier hoe die Bybel ons kan leer om dit te doen.

deur prof Henk Stoker

Die Bybel leer ons in Romeine 12:2a: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie.” Dit wil sê die wêreld kan ons beïnvloed. Ons moet verstaan hoe die wêreld ’n invloed op ons het en kan hê. Ons lees ook in Matteus 5:14a (1953-vertaling): “Julle is die lig van die wêreld”. Dit wil sê ons kan die wêreld beïnvloed. Ons moet verstaan hoe ons ’n invloed op die wêreld het en kan hê.


Die wêreld wil ons beïnvloed

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.

Romeine 12:2a

Ons as Christene weet dat nie almal respek vir God en dit wat Hy sê het nie. Die druk word ook al groter dat ons, ons Christelike uitkyk moet laat vaar – “aan hierdie sondige wêreld gelyk word”. Soos wat ander sienings gelig word van wat goed en wat kwaad is, van reg en onreg, van wie manlik en wie vroulik is, van die besit van eiendom en die vat daarvan deur korrupsie, van wie verontreg is en hoe diskriminasie geregverdig word, kan al hierdie idees ’n invloed op ons hê.

Om dus vir ander te kan verduidelik wat jy glo, moet jy weet wat jy glo en hoe dit verskil van dit wat ander mense dink, sê en doen. Vrae wat jou kan help om jou Christelike beskouing teenoor ander beskouinge te stel, sluit in:

  • Waar kom alles vandaan? (Deur God geskep; of deur ’n niks wat ontplof het as gevolg van energie wat nie daar was nie en alles gemaak het volgens natuurwette wat nie bestaan het nie.)
  • Waar eindig alles? (Is daar lewe na die dood? Bepaal jou “goeie” lewe dit; of word ons deur God uit genade verlos?)
  • Wat is die doel van alles? (Is alles op aarde baie presies gemaak en is ons as mense op aarde om ’n verskil te maak; of is alles nutteloos?)
  • Wat is die norm? (Besluit ons as mense self, subjektief wat vir ons goed en reg en waar is; of het God in sy goedheid vir ons kernsake deurgegee wat goed en reg en objektief waar is?)
  • Hierby kan nog vrae gevra word oor iemand se Godsbeskouing, mensbeskouing, en ander aspekte van sy of haar wêreldbeskouing.

Ons wil die wêreld beïnvloed

Die Bybel noem Christene die “sout van die aarde” en “die lig van die wêreld” in Matteus 5:13-14 (1953-vertaling). Ons as Christene word geroep om ’n impak in die wêreld te maak; om die wêreld na dit wat goed en reg is te beïnvloed. Daarom dat ons byvoorbeeld stry teen aborsie waar miljoene babatjies jaarliks vermoor word, omdat dit wetlik aan die subjektiewe besluit van selfs ’n minderjarige ma oorgelaat word of sy (dikwels onder druk van haar vriend) haar ongebore kind gaan laat doodmaak. Om haar te oorreed om nie so iets verskrikliks te laat doen nie, is deel van ons taak. Om haar te oortuig om te gaan vir Christelike berading voor sy ’n aborsie laat doen (en ook as sy dit gedoen het), is nog ’n manier van doen. Ons het nie altyd self die antwoorde nie, maar kan iemand verwys na dié wat wel kan help.

Die Here leer ons in die Bybel dat ons nie moet verbaas wees as mense ons vervolg of lelik met ons maak nie, selfs wanneer ons, ons standpunt baie vriendelik stel. Hulle wat sê dat elkeen sy eie waarheid het, hou vreemd genoeg nie daarvan as jou standpunt daaroor met hul siening verskil nie. Dit is nodig om te weet dat waar ateïsme die oorhand kry, diegene wat met hulle verskil selfs letterlik vermoor kan word, soos Stalin in Rusland (20 miljoen Russe doodgemaak), Mao Zedong in China (volgens berekening 70 miljoen Chinese doodgemaak), Hitler in Duitsland, Idi Amin in Uganda, Pol pot in Kambodja (1/5 van die bevolking uitgemoor), Kim Jong-il en Kim Jong-un in Noord-Korea.

Om ’n lewe van opoffering te lei is vir ’n mens wat van nature selfsugtig is baie moeilik. Daarom dink mense redes uit waarom dit wat hulle doen wat nie reg is nie, nie eintlik so verkeerd is nie. Dit is om dié rede dat Paulus, onder leiding van die Heilige Gees, in vers 2 beklemtoon dat ons moet loskom van hierdie wêreldse verontskuldigings en denksisteme. Die woord “verander” (in die Grieks = “metamorfoses”) beteken om ’n gedaanteverwisseling te ondergaan. Dit gebeur deurdat ons denke nuut word. Die valse, selfsugtige donkerbril word vervang met ’n bril wat in fokus is waardeur ons dinge om ons kan sien (en insien) soos dit werklik is. Om anders oor dinge te dink het ’n groot invloed op die res van ons menswees elke dag, asook die verskil wat ons in ander mense se lewe kan maak.


Leer by die Bybel

Hoe kan ’n mens met jou gesprekke invloed op ander hê? Kyk bietjie:

  • Hoe Natan met Dawid praat in 2 Samuel 12.
  • Hoe die Here Jesus met die wetgeleerde praat in Lukas 10:25-37.
  • Hoe die Here Jesus praat met die mense wat die meisie aankla in Johannes 8:1-11.
  • Hoe verskillend Paulus met die mense van Tessalonika (wat die Ou Testament ken) en die mense van Atene (wat glad nie die Bybel ken nie) praat.

Ons kan baie leer by die wyse waarop ons Here Jesus gesprekke hanteer het met mense wat van Hom verskil het. Selfs met talle aanvalle op Hom en verkleinerende opmerkings (soos dat Hy van die duiwel besete is), het Hy nie een keer daarop uit gewees om mense minderwaardig te laat voel nie. Hy het met gesag gepraat. Sy doel was dat sowel omstanders as teenstanders sy woorde en antwoorde sal hoor en glo – oorreed sal word en tot bekering sal kom. Vir dié doel het Hy verskillende tegnieke gebruik, soos om vrae te vra, gelykenisse te vertel, en alledaagse toepassings te maak.

Doen dit alles biddend!


Die internet het Christelike Apologetiek webtuistes wat jou sal help om antwoorde te gee.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui