Jesus Christus is die Ingang

Besef jy wat dit beteken dat Jesus sê dat Hy die ingang vir die skape
is? Leer opnuut hoe Jesus Christus die enigste ingang tot die ware lewe is.

deur ds. Karel Steyn

Waarop hoop en vertrou jy vir jou verlossing? Wat vorm die basis van jou
sekerheid wat met jou gaan gebeur as jy die dag sterf? Dalk is dit nie vrae wat
tans regtig voor in die ry van persoonlike vrae vir jou staan nie, maar elkeen
van ons gaan op ’n stadium in ons lewe met hierdie vrae te doen kry en daarmee
worstel.

Dikwels soek mense die antwoorde op hierdie vrae in hulle lewenstyl. Dan
antwoord hulle iets in die lyn van “ek probeer darem om nie te veel sonde te
doen nie” of “ek bid darem gereeld”. Ander persone is weer eerlik en sê dat
hulle nie seker is nie, hulle hoop maar dat hulle hemel toe sal gaan want hulle
glo dat daar ’n hemel is. Ander weer sal sê dat hulle al vir soveel jare aan ’n
spesifieke kerk behoort en dáárom weet hulle dat hulle hemel toe sal gaan en
dat hulle sondes vergewe is.

Vir die Jode van Christus se tyd het hulle hoop en verlossing in die
tempel gelê. Die tempel was waar God se teenwoordigheid op aarde duidelik
geword het en solank as wat jy in die tempel kon ingaan, kon jy seker wees dat
jy in God se teenwoordigheid kan wees en dat jy eendag in die hemel sal ingaan
as deel van God se volk.


Die blinde man se geloofsekerheid

In Johannes 9 lees ons hoe Jesus Christus ’n blinde man op die Sabbat
genees en dat die uiteinde van daardie genesing is dat die blinde man uit die
tempel verban word. Hy was verban, nie bloot net omdat hy genees is nie, maar
omdat hy geweier het om saam met van die Jode, die skrifgeleerdes en Fariseërs
te stem dat Christus sonde gedoen het toe Hy hom op die Sabbat genees het.

Vir hierdie man wat genees is, moes dit verskriklik gewees het! Sy geloofsekerheid word deur sy geestelike leiers en volksgenote weggeneem omdat hy weier om saam met hulle te stem.

Toe Jesus se pad weer met die man kruis en daar ’n paar Fariseërs saam met hulle was, begin Hy om hierdie man se geloofsekerheid te herstel. Hy vra vir hom of hy glo in die Seun van die mens. Met ander woorde, Christus vra hier vir die man of hy werklik glo dat Jesus die Christus is – dat Hy die ware Verlosser is. Jesus praat dan met hulle daaroor in die beeld van ’n skaapkraal en verwys na Homself as die ingang vir die skape (Johannes 11:7). Kortom, Christus leer die blinde man, die Fariseërs en vir ons dat geloofsekerheid of sekerheid van my verlossing nie in iets menslik lê nie, maar slegs in Jesus Christus.


Die skaapkraal as jou geborgenheid

Christus begin sy onderrig deur te praat van die skaapkraal en dat iemand wat nie deur die hek of deur die ingang in hierdie skaapkraal wil ingaan nie, in werklikheid ’n dief en ’n rower is (Johannes 10:1). In die lig van die voorafgaande gebeure met die blinde man, sien ons dat die skaapkraal nie verwys na die volk van die Here nie, maar eerder na die georganiseerde, Joodse godsdiens van die tyd.

Só wys die kraal ons op dit wat hierdie skape bymekaar hou en waar hulle
veiligheid en beskerming gesoek het.
In die hierdie tyd was dit die godsdiens van die dag – al die tradisies,
gebruike en rituele wat die Jode onderhou het en wat, weens die invloed van die
skrifgeleerdes en Fariseërs, ’n doel op sigself geword het. Juis dit is wat só
gevaarlik geword het en waarteen die Here hier waarsku.


Waar lê jou geloofsekerheid?

Godsdiens is nooit ’n doel op sigself nie. Godsdiens is bloot die manier waarop jy God dien. Godsdiens en die vorm daarvan moet nooit jou sekerheid van geloof vorm nie. Jou sekerheid moet lê in die feit dat jy die Herder ken en dat jy weet waar die ingang uit hierdie skaapkraal is, sodat jy kan weiding kry en oorvloedige lewe kan vind.
Hierdie gedeelte roep elkeen van ons op om seker te maak waar ons geloofsekerheid lê. Ons sekerheid dat ons die ewige lewe het mag nooit lê in die feit dat ons byvoorbeeld aan ’n sekere kerk behoort nie. Dan probeer ons in die skaapkraal leef en gaan ons nooit in en uit om weiding, rus en water te vind nie.


Fokus op die Ingang, Jesus Christus

Die Here waarsku ons deur die woorde van Paulus in Filippense 3 as hy vertel
dat dit waardeloos is om in uiterlike dinge te roem en daarop te vertrou. Paulus
sê verder: “ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here,
te ken, oortref alles in waarde
.”
Juis daarom moet ons, ons losmaak van wat agter ons lê en ons uitstrek na wat
voor ons is. Dit wat agter ons is, is ’n vashou aan ons verlede en ’n soeke na identiteit
in aardse dinge. Dit wat voor ons is, is ’n lewe in verhouding met Christus
waar Hy ons identiteit bepaal. Dit is ’n lewe waarin Jesus Christus se
gesindheid van diensbaarheid, deur gehoorsaamheid, al hoe meer mý gesindheid
word. Dit is die ware lewe deurdat ek die lewe ingaan deur dié Ingang, deur
Jesus Christus! Hy alleen is die ingang tot ’n verhouding met God die Vader.

Met hierdie beeld, Jesus Christus as Ingang van die skaapkraal, leer
Christus ons dat ons alleen in Hom ware vryheid en die ewige lewe vind.


Hierdie artikel is verwerk vanaf ds. Karel Steyn se blog. Volg hierdie skakel om die hele preek te lees.