Laat jou geloof groei

Geloof wat groei, is ware
lewende geloof. Die Here leer ons in 2 Petrus 1:5-7 hoe ’n mens se geloof
groei. Hy leer ons ook wat elkeen, ook jy, kan doen om jou geloof te laat
groei.

Deur ds. Johan Nel
Verwerk deur Kruispad-redaksie

Geloof beteken om God as volmaak betroubaar te aanvaar. Hierdie aanvaarding van God bind jou geestelik aan Hom, sodat jy ’n verhouding met Hom het. Geloof is die lewende verhouding met God. Daarom kan jou geloof nie net bly soos dit is nie. Ware geloof wat jou aan God in ’n verhouding bind, is geloof wat leef en groei.


Geloof wat nie groei nie, is dood

Daar is ook geloof wat nie
groei nie. Twee voorbeelde is Saul in die Ou Testament en Judas Iskariot in die
Nuwe Testament. Saul is as eerste koning oor Israel gekies, maar in plaas
daarvan om nader aan die Here te groei, het hy al verder van God af geleef.
Judas Iskariot is as dissipel gekies, maar in plaas daarvan dat hy nader aan
Christus geleef en gegroei het, het hy geestelik al verder van Hom af geleef,
al was hy elke dag by Jesus. Altwee hierdie mense se lewens op aarde het
rampspoedig geëindig. Geloof wat nie groei nie, is dood en eindig in die ewige
dood.


Die Here leer ons in sy Woord
deur twee beelde dat geloof óf dood kan wees óf kan lewe en groei.

1. Geloof soos ’n kaal bossie in ’n droë wêreld

Dink aan ’n bossie wat in ’n
droë woestyn staan, op klippe waar daar baie min water is. Hierdie bossie het
geen blare nie, maar staan daar kaal en is besig om dood te gaan. Hierdie
bossie beteken vir niemand enigiets nie.

2. Geloof soos ’n boom by water

Dink nou aan ’n boom wat by water
geplant is. Die water is ’n rivier of spruit wat altyd vloei. Die boom stoot sy
wortels uit na die waterstroom. Die wortels is later in die water. Die boom
word aanhoudend gevoed deur die water en die grond wat heeltyd nat is. Wanneer
daar hitte kom of selfs droogte, raak dit die boom nie, want die boom kry
genoeg kos uit die water en die nat grond. Die boom het verder altyd groen
blare en dra elke seisoen vrugte. Mens en dier kan voordeel kry van hierdie
mooi boom.


Die boom is die beeld van elke mens met ware geloof

 • Die
  waterstroom wat die boom voed, is God in Christus. God voed jou deur sy Woord
  met sy genade in Christus. Hy voed jou met die Evangelie dat Christus vir jou
  gesterf en opgestaan het, sodat jy heeltemal van sonde verlos is. Hy voed jou
  ook met die doop en die nagmaal dat jy deur Christus verlos is en nie verlore
  sal gaan nie.
 • Die wortels
  in die water is jou geloof in God. Mens kan ook sê dit is jou verstand vol
  kennis van God en jou hart vol sekerheid oor God. Hoe meer jy van God leer, hoe
  meer wil jy nog leer. Hoe vaster jy in Hom vertrou, hoe meer wil jy vertrou.
  Jou kennis en vertroue word al meer en meer.
 • Die hitte en
  droogte wat oor die boom by die water kom, wys op die beproewinge van die lewe.
  Tydens beproewings moet jou optrede by jou geloof pas. Dit is die Here se
  opdrag aan jou. So groei mens se geloof. Jou geloof groei wanneer jy God steeds
  as volmaak betroubaar aanvaar selfs wanneer jy swaar beproef word.
 • Die groen
  blare en die vrugte van die boom is die beeld van die vrugte wat by ’n ware geloof
  pas. Sterk en goeie morele waardes pas by die Here se wil. Sterk morele waardes
  begin by ’n lewende verhouding met God en is vir Hom aangenaam. Sterk morele
  waardes bly sterk deur bekering. Hoe ons praat, hoe ons in ons voertuie ry, hoe
  ons aantrek, hoe ons werk, hoe ons ontspan, ons hele lewe moet pas by ons
  verhouding met God.


Jou lewe moet by jou geloof pas

En juis om hierdie rede moet
julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die
deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met
volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar
en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense
” (2 Petrus 1:5-7).

Wie ’n ware geloof het, se
lewe moet pas by iemand met ’n ware geloof. In 2 Petrus 1:5 is deugsaamheid een
van die eerste goed wat genoem word waarmee jy jou geloof kan verryk. Die woord
deugsaamheid beteken dit wat pas of dit wat ooreenstem. Die Here se opdrag is
dus, verryk jou geloof met ’n lewe wat pas by jou geloof.


Jy kan net jou geloof verryk indien jy alles wat jy doen, uit geloof in God doen. Daar staan in Romeine 14:23 “En enigiets wat ’n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde.” Jy verryk jou geloof en maak dit sterker deur niks sonder God te doen nie, en deur jou hele lewe by jou geloof in God te laat pas.