Ouerskap is ’n roeping van God

Dit is ’n groot verantwoordelikheid om kinders groot te maak, en kan intimiderend wees. Gelukkig gee die Bybel leiding vir ouers. Lees hier.


deur ds. Werner Brotherton

Om ’n ouer te wees kan baie keer ’n intimiderende gedagte wees. Hoe werk dit? Waar begin ek? Waar kry ek my outoriteit? Die taak van ouer wees is so ’n belangrike taak en juis daarom het ons leiding hieroor nodig. Ouer wees is ’n roeping. Wanneer die Here ons die geskenk van kinders gee, gee Hy daarmee saam ook die opdrag en roeping van ouer wees.

<sub> Ouers se gesag kom van God af

As ouers ontvang ons ons outoriteit van die Here. Ons tree nie uit eie gesag op nie, ons tree nie uit eie belang en gemak op nie, maar in diens van die Here. Ons vorm nie ons kinders soos ons daarvan hou nie, maar soos dit die Here behaag. As ouer onderneem jy om jou kind te onderrig, te versorg, te dissiplineer, omdat God jou geroep het.

In Genesis 18:19 sê die Here Hy het Abraham verkies:

dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en reg te doen.

Abraham tree op as die Here se werktuig. Hy doen wat die Here bepaal het hy sal doen, en nie hy self nie.


Deuteronomium leer ouers van hul roeping

Wanneer ons ons kinders grootmaak behoort ons dit met ’n Bybelse oortuiging te doen. In Deuteronomium 6 leer ons ontsettend baie oor ons roeping as ouers. In vers twee leer die Here ons dat sy doel met ons en ons kinders is om Hom te vrees deur sy gebooie te onderhou.

Ons het dus die inhoud van ons opvoeding. Die Woord van die Here. Hier kry ons die wat van wat ons ons kinders moet leer. Die persoon wat hierdie opdrag kry is die ouers. Ons kry ook die wanneer in vers 7: wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê (aandhuisgodsdiens) en wanneer jy opstaan (oggendhuisgodsdiens).

Hiermee wil die Here hê moet die een generasie die ander opvolg in sy weë. Dit doen die Here deur ouers as werktuie. Daarvoor is ons geroep.


Die Nuwe Testament herhaal die roeping
Hierdie opdrag word ook vir ons herhaal in Efesiërs 6:4 sodat ons nie hoef te wonder of ons dit as Nuwe Testamentiese kerk ook moet doen nie. Kinders moet opgevoed word in die tug en vermaning van die Here.


Ouers en kinders is onder dieselfde gesag

Ons opdrag is eintlik eenvoudig. Wanneer ons dit alles besef, besef ons dat ouer en kind onder dieselfde outoriteit staan. Beide staan onder die outoriteit van die Here. Ouers moet kinders opvoed en kinders moet onderdanig wees. Beide staan onder die Here se gesag, maar het verskillende rolle.

Wanneer ons ons kinders grootmaak met onheilige woede moet ons om vergifnis vra. Ons reg om ons kinders te dissiplineer is verbind aan die Here wat ons roep as ouers. Onheilige woede is woede wat in ons uitkom wanneer ons kinders nie doen wat ons wil hê nie.


Ouers voed kinders vir God op

Regdeur die Skrif lei die antwoord op ons kinders se opvoeding in een rigting – die hart van ons kinders. As ouers moet ons seker maak kinders verstaan dat hulle teen die Here reg of verkeerd doen, en nie primêr teen ons as ouers nie. Wanneer ons dit verstaan is ons al in die regte rigting om ons roeping as ouers te verstaan.

Die Here gee my ’n kind om daardie kindjie vir Hom groot te maak, om Hom te ken en lief te hê. Mag dit die strewe van ons as ouers wees. Mag ons ons kinders in die Here liefhê, in die Here opvoed, en in die Here tugtig.


Bron: Shepherding a Child’s heart, Tedd Tripp

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui