Profete waarsku die volk in die Ou Testament

Die profete het die volk herhaaldelik oor die ballingskap gewaarsku. Saam met die waarskuwing het hulle ook verkondig dat die Verlosser kom. Lees hier wat verskeie profete gesê het.

deur Philip Hattingh

In die verlede het God op baie maniere Homself aan die mens bekend gemaak. Een van hierdie maniere is deur die profete. Hulle het God se woord oorgedra. Hierdie boodskappe was gewoonlik in die vorm van ’n aanklag (die beskrywing van die oortreding), oordeel (die straf wat gaan kom as gevolg van die oortreding), instruksie (watter gedrag God van hulle vereis sodat Hy hulle nie oordeel nie) en die gevolge na die oordeel (wat ook die hoop gee op redding en herstel).Só het die Here natuurlik deur profete die volk oor die ballingskap gewaarsku. Saam met hierdie waarskuwing het die profeet ook hoop verkondig wat op die Messias gefokus was. Die volk kon vashou aan die hoop dat die Messias kom om Israel en die wêreld van al sy ellende te red.


Amos – Die profeet van voorspoed tot straf

Amos het in die middel van die agtste eeu v.C. in die Noordelike koninkryk as profeet opgetree. Dit was ’n tyd van baie welvaart en politieke stabiliteit, maar ook ’n tyd van erge geestelike verval. Amos se profesie begin teen die heidennasies rondom Israel en die oordeel wat hulle sal ontvang. Maar gou word Israel genoem onder die volke wat hierdie oordeel sal ontvang indien hulle nie hulself bekeer nie. Amos profeteer dat koning Jerobeam van Israel doodgemaak gaan word en die volk in ballingskap sal ingaan. In die laaste hoofstuk lees ons van die herstel. Amos sê dat God nie die volk ten volle gaan vernietig nie. Hy sal die lot van die volk verander en die Messias stuur.


Hosea – Die profeet wat met ’n prostituut moes trou

Hosea het opgetree in die Noordelike koninkryk in die agtste eeu voor Christus. Hy het die gebroke verhouding tussen God en die volk fisies uitgebeeld. Hy moes met ’n prostituut trou om só vir die volk te verduidelik dat die verbondsverhouding tussen hulle en God nes die gebroke verhouding tussen ’n man en sy vrou, wat ontrou is, is. Israel word aangekla dat hulle opsetlik afvallig teenoor God word en keer op keer van Hom weggaan al trek Hy hulle met sy liefde na Hom. God word met die getroue man vergelyk wat nooit ophou om sy ontroue vrou lief te hê nie.
Vanaf Hosea 11 lees ons van God se onverdiende liefde vir sy volk en hoe Hy dit nie oor sy hart kan kry om hulle te vernietig nie. Die boek eindig met die oproep dat die volk hulle bekeer sodat hulle die belofte van vergiffenis kan ontvang.


Jesaja – Die profeet wat die volk maan om slegs op God te vertrou

Jesaja het hoofsaaklik in die Suidelike koninkryk gewerk. In hierdie tyd was die Assiriërs ’n groot bedreiging vir Israel en Juda. Jesaja waarsku die volk dat hulle slegs op God vir hul redding moet vertrou. God eis bekering en ’n lewe van geregtigheid, geloof en vertroue in Hom. Die volk het God met hul lippe geëer, maar nie met hul harte nie.

Vanaf Jesaja 40 word die boek gerig op die volk wat platgeslaan is. God word geopenbaar as die Skepper, Verlosser en Regeerder van alles en juis daarom kan Hy red. Tog sal God sy volk laat wees soos ’n afgekapte stomp wat weer uitloop want Hy is God, Hy regeer en is getrou aan sy verbond. Die boodskap van redding uit die ballingskap word in die laaste hoofstukke van die boek oorgedra. Die boek eindig met die wonderlike troos dat daar hoop is vir die toekoms in die nuwe koninkryk waar al die nasies die Here sal dien.


Jeremia – Profeet wat teen die oppervlakkige godsdiens spreek

Jeremia tree as profeet op in die moeilike tyd toe Babel begin om nasies een na die ander te oorwin. Dit was ’n groot bedreiging vir Juda. Hy spreek die volk aan oor hul oppervlakkige godsdiens en bots met die valse profete. Omdat die volk hulle nie wil bekeer nie sal hulle gestraf word met pes, hongersnood en in ballingskap weggevoer word. Die volk het gevoel dat hulle vanselfsprekend beskerm moet word teen hul vyande omdat hulle God se volk is. Hy vergelyk die moontlikheid van ware bekering met die onvermoë van ’n luiperd om sy kolle te verander (Jeremia 13:23). Hy slaan potte stukkend as beeld van hoe God Jerusalem sal stukkend slaan (Jeremia 19). As gevolg van hierdie profesie was Jeremia met die dood gedreig (Jeremia 26).
Al wou hy met tye opgee kon hy nie, want God se woord brand soos ’n vuur in sy hart (Jeremia 20:9). Jeremia word saam die volk weggevoer na Babel. Vanaf Jeremia 30 profeteer hy van ’n nuwe hoop en ’n nuwe verbond met die volk en eindelik die koms van die Messias.


Sefanja – Profeet oor die dag van die Here se oordeel

Sefanja profeteer oor die Dag van die Here wanneer God ’n einde aan alle dinge sal maak. Op hierdie dag sal die oordeel oor al die buurvolke van Israel en selfs Israel uitgevoer word. Die heel laaste volk wat gewaarsku word, is Juda self. Ten spyte daarvan dat hulle Israel se straf gesien het, het hulle bly volhard in die sonde. Die volk word opgeroep om hulself weer voor God te verootmoedig want die tyd voor die oordeel is min.
Sefanja 3 eindig met die wonderlikste troos van hoop want daar sal ’n nuwe Jerusalem wees vir die volk wat op die Naam van die Here vertrou.


Habakuk – Profeet wat teenoor God kla oor die onreg

Habakuk kla teenoor God oor die onreg wat gepleeg word en dat dit blyk asof God afwesig is en nie teen die vyande van die volk optree nie. God antwoord Habakuk en beveel hom om te let hoe God reeds aan die werk is om sy volk se straf te laat aanbreek. In Habakuk 2 vind ons dan God se antwoord dat die regverdige sal leef, maar dat die bose Galdeërs gestraf sal word vir hul dade.

Habakuk sluit met ’n loflied af oor die grootheid en almag van God wat altyd teenwoordig is, al sou dit nie so lyk nie.


Só het elke profeet God se waarskuwing en belofte oorgedra. Verder in die Nuwe Testament sal jy hierdie lyn sien van God wat oordeel belowe aan dié wat Hom nie vrees nie. Aan sy kinders belowe Hy die ewige lewe in sy heerlikheid.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui