Sien uit na jou volgende huisbesoek!

Lees hier waarom die predikant en ouderlinge huisbesoek doen, en hoe jy daarvoor kan voorberei.


deur ds Ruan Steyn

Meeste gereformeerde lidmate het een of ander tyd in hulle lewe huisbesoek vanaf die predikant of ouderling ontvang. Dikwels is daar lidmate wat nie ʼn idee het waaroor huisbesoek gaan nie. Huisbesoek is die amptelike middel waardeur die predikant en ouderlinge getrou hul dienswerk verrig. Deur lidmate by hul huise te besoek kan hulle oor die lidmate toesig hou en hulle pastoraal versorg.


Is daar huisbesoek in die Bybel?

Huisbesoek kry sy fokus uit die woorde van Paulus toe hy die ouderlinge in Efese toegespreek het. Ons lees in Handelinge:

Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het.

Handelinge 20:20

Paulus gee dan vir die ouderlinge ʼn belangrike opdrag:

Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ʼn kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun.

Handelinge 20:28

Huisbesoek is een van die maniere hoe die predikante en ouderlinge getroue herders van God se kudde kan wees.


Die doel van huisbesoek

Na aanleiding van Handelinge 20 kan ons ʼn drieledige doel van huisbesoek aflei:

 1. Deur middel van herderlike sorg word die huisgesin aangemoedig om ʼn gedissiplineerde geestelike lewe te lei met die doel om in hul geloof te groei.
 2. Huisbesoek het ten doel om die gemeenskap van gelowiges te bevorder.
 3. Tydens huisbesoek word die huisgesin aangemoedig om die Here te aanbid, om getrou hul gawes in die kerk en koninkryk te gebruik, en om getroue dienaars te wees, wat vir die Here aanneemlik is (vergelyk Romeine 12:1-2).

Die doel van huisbesoek is dus om toe te sien dat God se Woord in die hart en lewe van die huisgesin voortlewe en funksioneer.


Die voordeel van huisbesoek

In die tyd waarin ons leef wil sommige lidmate nie noodwendig huisbesoek ontvang nie, want dit hou volgens hulle geen voordele in nie. Maar, huisbesoek hou verskeie voordele in:

 • Die huisgesin word met die Woord van God bemoedig en versterk wanneer hulle deur moeilike tye gaan (vgl. 2 Tessalonisense 5:11).
 • Die huisgesin se fisiese behoeftes en nood word bepaal. Dit is belangrik dat die diakonie ook besoek by lidmate aflê om die fisiese nood van lidmate te bepaal.
 • Die huisgesin kan klagtes en gedagtes met die ouderlinge en predikant deel (klagtes en gedagtes oor die gemeente, die dienswerk van die predikant, die prediking, ensovoorts).
 • Die gemeenskap van gelowiges word bevorder deur middel van die huisgesin en die predikant/ouderling se verhouding wat versterk.
 • Die huisgesin se gawes kan ontgin word, sodat hulle dit tot eer van God in sy kerk en koninkryk kan aanwend.
 • Die huisgesin word gelei, bemoedig en toegerus om in huisgodsdiens te volhard.
 • Die huisgesin word vermaan indien dit nodig is, sodat hulle in hul geloof kan groei.

Wat kan die huisgesin tydens huisbesoek verwag?

Lidmate het verskeie verwagtinge oor huisbesoek, byvoorbeeld sommige lidmate sien uit na die sosiale aspek van huisbesoek, ander verwag ʼn soort ondervraging of inspeksie, ander is heeltemal onseker oor huisbesoek.

 • Die huisgesin kan verwag dat die Woord van God aan hulle verkondig sal word. Prof. Ben de Klerk stel dit in sy artikel, Welkom in my Huis! Huisbesoek van die lidmaat se kant gesien, as volg:

Wat moet ek van huisbesoek verwag? Dit: dat daar in Christus ʼn ontmoeting tussen God en ons as gesin moet plaasvind. Die Heilige Gees lê die brug sodat God in sy heiligheid my en my mense in ons eenvoudige huislike lewe kan ontmoet en bemoedig en tot vernuwing kan lei.

 • Die huisgesin kan verwag dat die predikant/ouderling vir die lidmate voorbidding doen. Die huisgesin moet die vrymoedigheid hê om te sê waarvoor gebid kan word, waarvoor die gesin dankbaar is, waarvoor die Here geloof en prys moet word, ensovoorts.
 • Die huisgesin kan verwag dat die hele gesin by die huisbesoek betrek word – kinders ingesluit. Sommige lidmate stuur die kinders uit die vertrek uit wanneer die predikant/ouderling huisbesoek doen. Die hele huisgesin word betrek, want die hele gesin moet met die Woord bedien word. Die kinders moet ook die vrymoedigheid hê om openhartig met die predikant/ouderling te gesels.

Kan ek vir huisbesoek voorberei?

Die predikant/ouderling daag nie sommer ongenooid op nie en sal eers ʼn afspraak met die huisgesin skeduleer. Wanneer ʼn huisbesoek geskeduleer word, kan die huisgesin daarvoor voorberei, deur:

 • Te bid dat die Here die huisbesoek tot sy eer sal gebruik, dat die predikant/ouderling getrou hul dienswerk as herders sal verrig en dat die Woord prakties in die huisgesin se lewe van toepassing gemaak sal word.
 • Die res van die huisgesin te bemoedig om openhartig met die predikant/ouderling te gesels oor die uitdagings in hulle lewe, die fisiese en geestelike nood waarin hulle verkeer, waarvoor gebid kan word, ens.
 • Seker te maak dat eksterne faktore (bv. selfone) nie die huisbesoek belemmer nie.

Moet huisbesoek plaasvind?

Die antwoord daarop is ʼn duidelike JA! Huisbesoek is ʼn wonderlike geleentheid waar gelowiges saam met mekaar rondom die Woord kan vergader, waar pastorale sorg op ʼn intieme en private manier kan plaasvind, en waar die liefde en genade van die Here bedien word.

Koester die huisbesoekgeleenthede en sien daarna uit!


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui