Tagged: wonderwerke

Die wonderwerk van God se Woord

Regdeur die Bybel sien ons wonderwerke gebeur. Wanneer jy die Bybel lees dink aan hoe wonderlik dit is dat jy daarvan kán lees. Laat dit jou vul met die besef dat God groot en almagtig is.