10 Vinnige feite vir Paasfees

Hier is 10 interessante feite oor Paasfees:

1. Paassondag word altyd op die eerste Sondag na die eerste volmaan na of op die 21ste Maart gevier. Indien die eerste volmaan op ’n Sondag val, word Paassondag die eerste Sondag daarna gevier.

2. Die
Oosters-Ortodokse Kerk vier nie Paasfees elke jaar op dieselfde naweek as ons
nie, want hulle kalender verskil van ons s’n.

3. Die Joodse
Pesach val op die Hebreeuse kalenderdatums Nissan 15-22. Dit is die 14de dag
van die eerste maand in die Joodse kalender. Hulle Paasfees is 8 dae lank. In
2019 is dit van sonsonder op Vrydag 19 April tot die aand van die Sabbat 27
April.

4. Seder is die
Joodse rituele diens of seremoniële ete vir die eerste of eerste twee aande van
die Paasfees. Die Hebreeuse woord seder beteken orde.

5. Die Hebreeuse
woord “pesah” wat in Engels vertaal word met “Passover”, beteken “verbygaan”. Die
Here het die huise van die Israeliete verbygegaan.

6. In die 1933-vertaling in Afrikaans lees ons van pasga. Dit vier die historiese uittog van die Hebreeuse slawe of Israeliete uit Egiptiese slawerny.

7. Ons lees in 2 Kronieke 35 van Koning Josia wat meer as 37 000 skape geslag tydens die Pasga. Dink aan al die bloed van die skape wat gevloei het!

8. Suurdeeg word sterk verbind met die bederwende krag van die sonde. Ongesuurde brood simboliseer heiligheid. Ongesuurde brood word gemaak van graan wat nie gis, of dan, suurdeeg bevat nie. Suurdeeg is ’n gepaste beeld vir die sonde.

9. Omdat die Here
hierdie dag self ingestel het, is almal verplig om die Paasfees te vier. In
Numeri 9:14 lees ons dat indien iemand sonder geldige verskoning versuim het om
die Paasfees te vier, hy van sy volksgenote afgesny is. 

10. Die heidense paasfeesviering met die paashaas en die eiers het niks met die ware Paasfees te doen nie. Dit is die viering van vrugbaarheid en lente. Daarom word dit ook ’n lentefees genoem – die hergeboorte van die grond na die lang, koue winter. In Suid-Afrika is hierdie tyd altyd in herfs!