Wat glo ander godsdienste oor evolusie?

Lees hier wat
verskillende godsdienste se standpunte oor evolusie is.

Ons belydenis van
die Een in wie ons glo begin by God die Skepper. Heel in die begin van die Bybel
wys God vir ons dís wie Hy is. Die Here verduidelik sy werk in Job se lewe aan
die hand van die skepping. Wanneer Paulus in die Areopagus preek vir die
heidene begin hy by die skepping. Hy wil getuig van die verlossingswerk van
Christus, maar om dit te doen begin hy by die begin van God se openbaring.
Wanneer jy vir mense van ander gelowe wil vertel wat jy oor God die Vader glo
kan dit help om meer te weet van hoe hulle evolusie met die skepping versoen.

Boeddhisme

Baie Boeddhiste
sien geen inherente konflik tussen hul godsdienstige leringe en die
evolusieteorie nie. Volgens sommige Boeddhistiese denkers stem sekere aspekte
van Darwin se teorie inderdaad ooreen met die vernaamste leringe, soos die idee
dat alle lewe onbestendig is.

Rooms-Katolisisme

Die
Rooms-Katolieke Kerk aanvaar die evolusieteorie oor die algemeen as die
wetenskaplike verduideliking vir die ontwikkeling van alle lewe. Hierdie
aanvaarding kom egter met die verstandhouding dat natuurlike seleksie ’n
God-gerigte meganisme van biologiese ontwikkeling is en dat die mens se siel
die goddelike skepping van God is.

Hindoeïsme

Alhoewel daar
geen enkele Hindoe-lering oor die oorsprong van lewe is nie, glo baie Hindoes
dat die heelal ’n manifestering van Brahman is. Dit is Hindoeïsme se hoogste
god en die krag agter die ganse skepping. Tog is daar vandag baie Hindoes wie
se oortuigings nie met die evolusieteorie versoenbaar is nie.

Judaïsme

Die grootste
bewegings van Amerikaanse Judaïsme – insluitend die Rekonstruksionistiese,
Hervormde, Konserwatiewe en Ortodokse takke – leer wel dat God die Skepper van
die heelal en alle lewe is. Tog vind die Joodse leringe oor die algemeen geen
inherente konflik tussen die evolusieteorie en hul geloof nie.

Islam

Die Koran leer
dat Allah mense geskep het soos hulle vandag lyk. Nogtans is Islamitiese
geleerdes en volgelinge verdeeld rakende die evolusieteorie. Teologies-konserwatiewe
Moslems wat letterlike interpretasies van die Koran aanhang, keur oor die
algemeen die evolusionêre argument van natuurlike seleksie af. Aan die ander
kant glo teologies-liberale Moslems dat alhoewel die mens goddelik geskep is,
evolusie nie noodwendig met Islamitiese beginsels onversoenbaar is nie.

Hierdie artikel is vertaal en verwerk van Pew Research Center se artikel “Religious Groups’ Views on Evolution”.