Kruispad is ’n jeugtydskrif wat gerig is op jong, groeiende gelowiges. Al die artikels word geskryf om antwoorde uit die Bybel te gee en die Skrif se rigting aan te dui. Die tydskrif word in ’n taal en styl geskryf wat maklik lees. Dit is kleurvol en modern en kan met tydskrifte in die breë media kers vashou.

Kruispad se intekenjaar is van Julie tot Junie. As jy wil inteken stuur ’n e-pos vir Wilna na kantoor@kruispad.net en ons sal vir jou die nodige inligting aanstuur.

Die pryse vir Julie 2017 tot Junie 2018 is as volg:

R154 vir vier gedrukte uitgawes
R140 vir vier digitale uitgawes

Die redaksie van Kruispad is as volg:
Ons redakteur is Karin Bain. Sy kan gekontak word vir enige artikels wat jy wil skryf of as jy dalk ’n advertensie wil plaas. Ons grafiese ontwerper is Rozanne Myburgh. Indien jy hulp met grafiese uitleg benodig kan jy haar kontak. Sy doen vryskutwerk. Die dominee wat vir ons Bybelstudies uitwerk is Brahm Robinson van Walvisbaai. As jy oor ’n spesifieke onderwerp Bybelstudie wil doen, stuur vir ons ’n e-pos. Ons sal hom vra. Ons is baie dankbaar om ’n professionele vertaler in ons span te hê. Haar naam is Doretha Rost. Daar is ook skrywers in ons span wat gereeld skryf. Hulle is Susan Lessing, ds. Albert Coetsee en Cherise Helena van Geopende Deure.

Uitgewer en kopiereg

Kruispad word uitgegee deur die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Kruispad word onder toesig van die Kerklike tydskrifdeputate en die Jeugsorgdeputate van die GKSA uitgegee met die hulp van die Redaksiekommisssie. Kruispad word as ‘n kerklike publikasie vir die gereformeerde jeug en die breë kerklike leserspubliek uitgegee. Kruispad is dus nie ‘n amptelike mondstuk van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) nie, maar die GKSA is wel die eienaars en uitgewers van Kruispad. Die menings in die artikels is nie noodwendig dié van die redaksie nie. Die redaksie behou hom die reg voor van plasing, redigering, verkorting, parafrasering en uitbreiding van bydraes.

Kopiereg word voorbehou op alle berigte, artikels, gedigte, foto’s en sketse wat Kruispad gepubliseer word (vgl. art. 12 van die Wet op Outeursreg van 1987).