Kruispad-tydskrif word uitgegee deur die GKSA

Jy kan hier meer gaan lees oor die GKSA. Die tydskrif val egter onder die toesig van die Jeugdeputate.

Die GKSA  gee nog tydskrifte uit:

Die Gereformeerde Vroueblad skryf artikels gerig op die susters in Gereformeerde Kerke Jy kan hulle op Facebook kry.

Die Kerkblad skryf relevante artikels wat elke lidmaat wil lees.

Slingervel is die tydskrif vir die skoolgaande jeug.

The Cross Courier is die splinternuwe Engelse tydskrif wat die GKSA gaan uitgee. Die eerste uitgawe word in vroeg Oktober verwag. Hulle webblad is nog onder konstruksie. www.crosscourier.co.za