Hart van sonde, hart van verlossing

Glo jy in die gekruisigde, maar ook opgestane Here wat in jou plek kom sterf het, sodat jy weer kan lewe?