Meer oor ons

Kruispad is ’n jeugtydskrif wat gerig is op jong, groeiende gelowiges. Al die artikels word geskryf om antwoorde uit die Bybel te gee en die Skrif se rigting aan te dui. Artikels word in ’n taal en styl geskryf wat maklik lees.

Kontak ons vir meer inligting.

Uitgewer en kopiereg

Kruispad word uitgegee deur die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Kruispad word onder toesig van die Kerklike tydskrifdeputate en die Jeugsorgdeputate van die GKSA uitgegee met die hulp van die Redaksiekommisssie. Kruispad word as ‘n kerklike publikasie vir die gereformeerde jeug en die breë kerklike leserspubliek uitgegee. Kruispad is dus nie ‘n amptelike mondstuk van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) nie, maar die GKSA is wel die eienaars en uitgewers van Kruispad. Die menings in die artikels is nie noodwendig dié van die redaksie nie. Die redaksie behou hom die reg voor van plasing, redigering, verkorting, parafrasering en uitbreiding van bydraes.

Kopiereg word voorbehou op alle berigte, artikels, gedigte, foto’s en sketse wat Kruispad gepubliseer word (vgl. art. 12 van die Wet op Outeursreg van 1987).