Meer oor ons

Kruispad is ’n jeugtydskrif wat gerig is op jong, groeiende gelowiges. Maar ons is nie ’n gedrukte tydskrif nie – alles is op die internet! Elke maand kies ons ’n onderwerp en ondersoek dit met ten minste ses nuwe artikels. Dan kry ons predikante en teologiestudente van die GKSA om artikels te skryf om ons onderwerp te verduidelik.

By Kruispad wil ons uiteindelik hê dat ons elkeen ons geloof beter verstaan. En meer as verstaan – ons moet weet hoe om ons geloof in ons alledaagse lewe uit te leef. Vandag!

Al die artikels word geskryf om antwoorde uit die Bybel te gee en die Skrif se rigting aan te dui. Artikels is in Afrikaans en ons maak die taal en styl maklik genoeg dat dit jy dit kan verstaan en gemaklik lees.

Kontak ons vir meer inligting.

Uitgewer en kopiereg

Kruispad word uitgegee deur die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Kruispad word onder toesig van die Kerklike tydskrifdeputate en die Jeugsorgdeputate van die GKSA uitgegee met die hulp van die Redaksiekommissie. Kruispad word as ’n kerklike publikasie vir die gereformeerde jeug en die breë kerklike leserspubliek uitgegee. Kruispad is dus nie ’n amptelike mondstuk van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) nie, maar die GKSA is wel die eienaars en uitgewers van Kruispad. Die menings in die artikels is nie noodwendig dié van die redaksie nie. Die redaksie behou hom die reg voor van plasing, redigering, verkorting, parafrasering en uitbreiding van bydraes.

Kopiereg word voorbehou op alle berigte, artikels, gedigte, foto’s en sketse wat Kruispad gepubliseer word (vgl. art. 12 van die Wet op Outeursreg van 1987).