Calvyn: Geroepene van God

Die Franse reformator Calvyn se lewe word gekenmerk deur vlugte om gespaar te bly en ‘n onwrikbare geloof in God se Woord.

Laat God jou jaar vorm

God het reeds die goeie werke voorberei wat Hy wil hê jy hierdie jaar vir Hom moet doen. Is jy ontvanklik daarvoor?

Krag vir jou dag

Hier is 15 teksverse om jou moed in te praat vir vir moeilike tye wat voor jou lê.

Wie is ek?

Wonder jy ooit wie jy nou eintlik is? Die ontdekking van jouself begin in Christus. Om te weet waar jou oorsprong is, is om te weet wie jy is. Jy is ‘n skepsel, en jy is deur die Skepper gemaak.