Kategorie: Paasfees

Hart van sonde, hart van verlossing

Glo jy hierin? Glo jy werklik in die gekruisigde, maar ook opgestane Here wat in jou plek kom sterf het, sodat jy weer kan lewe? Gaan lewe hierdie waarheid in ‘n wêreld wat dit ongelooflik vind.

Die sewe kruiswoorde

Rondom Paasfees dink ons weer aan die sewe kruiswoorde wat Jesus Christus in sy laaste ure aan die kruis gesê het. In die kruiswoorde vind ons die volle vervulling van God se offer en die volle uitdrukking van sy liefde.

Dra die kruis

Jesus het vir ons onder die gewig van die kruis geswig. Wat beteken dit vir jou dat Jesus ware en volkome mens was?