Die Psalms en die kruis

Sing die Psalms en weet jy sing ook oor Paasfees! Hier kyk ons na wat drie van die Psalms oor die kruisiging sê.

deur ds. Werner Brotherton

Hoe verduidelik jy die kruisiging en opstanding van ons Here Jesus Christus sonder Matteus, Markus, Lukas en die res van die Nuwe Testament? Het jy al hieroor gewonder? Natuurlik gebruik jy wat jy het, die Ou Testament. Dit is wat al die Nuwe Testamentiese gelowiges gebruik het. In 2 Timoteus 3:15 leer ons dat die Skrifte, dit is die Ou Testament, ons kan leer oor ons saligheid in Jesus Christus. Die Ou Testament is genoeg om ons te leer oor Christus. Ons het wel vandag ook die Nuwe Testament om dit wat eers vir ons onduidelik in die Ou Testament was helder duidelik te maak. Nog meer, die kerk deur alle eeue het, en sing steeds oor die kruis en opstanding uit die Psalms. Die Psalms is die mees aangehaalde boek van die Ou Testament. Die Psalms is vol van die kruisiging en opstanding van Christus.

Kom ons kyk nou na drie voorbeelde uit die Psalms:

Psalm 22

Jesus se angswoorde aan die kruis wat ons in Matteus 27:46 lees, is die woorde waarmee Psalm 22 begin: “My God, my God, waarom het U my verlaat … ” Die Psalmdigter het hierdie Psalm geskryf waarin hy sy vrees bekend maak om deur die Here verlaat te word. Tog was daar net Een wat waarlik Godverlate was: Jesus Christus. Die Psalm eindig deur ons aan te moedig om Christus se geregtigheid te verkondig. Hy het dit gedoen! Christus het in ons plek aan die eis van die wet voldoen. Hy het selfs uitgeroep: “Dit is volbring” (Johannes 19:30). Daar is volkome betaal.


Psalm 16

In Psalm 16 het die Kerk van die Ou Testament van hulle verwagte opstanding in Christus gesing: “Daarom is my hart bly, en my eer juig; ook sal my siel in veiligheid woon; want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie” (Psalm 16:9-10).

Ons weet dat Dawid hier nie oor homself geskryf het nie omdat hy wel dood is. Christus het nooit in die dood gebly nie. Hy het opgestaan! Hy het nie verderwing gesien nie. Die eerste preek wat gepreek is na die uitstorting van die Heilige Gees is Psalm 16. Petrus het Psalm 16 gebruik om te bewys dat die Ou Testament volbring is en om die evangelie te verkondig (Handelinge 2:25-33).


Psalm 2

Ons sluit af met ’n verwysing na Psalm 2. Psalm 2 is ’n koningspsalm van ons Here Jesus Christus. In Handelinge 13:32-33 sê Paulus: “En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.”

Paulus leer ons duidelik dat Christus se kroning as Koning alleen moontlik is deur sy sterwe en opstanding. Dit is wonderlike nuus! Christus is opgewek en sit as Koning aan die regterhand van God. Sing daarvan, liewe gelowige! Bely dit en leef elke dag in die hoop van jou Verlosser wat opgestaan het uit die dood. Sing die Psalms en weet jy sing ook oor Paasfees!

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui