Die laaste week voor die kruisiging

Lees hoe Christus sy laaste week voor Paasfees deurgebring het.

Saterdag en Sondag

 • Jesus het na Jerusalem gereis en arriveer die Saterdag in Betanië. Hy word gesalf by Simon, die melaatse se huis. Op Sondag het ‘n groot skare in Betanië bymekaar gekom om Jesus te sien.
 • Lees: Matteus 26:6–13; Markus 14:3–9; Johannes 12:1–11.

 

Maandag

 • Die volgende dag het Jesus Jerusalem ingegaan. Hy het die tempel besoek en gaan terug na Betanië. Dit was Nissan 10, toe die Paaslammers uitgekies was. So, is die binnekoms in Jerusalem die dag toe Hy Homself as Israel se Paaslam aangebied het.
 • Lees: Matteus 21:1–11; Markus 11:1–11; Lukas 19:28–40; Johannes 12:12–19

 

Dinsdag

 • Op pad van Betanië na Jerusalem het Jesus die vyeboom wat nie vrugte gedra het nie vervloek en in Jerusalem het Hy die verkopers in die Tempel se voorhof verjaag. Die leiers het begin met hulle komplot om Hom te vermoor. Daardie aand het Jesus weer Jerusalem verlaat en na Betanië teruggekeer.
 • Lees: Markus 11:12–19; Lukas 19:45–48

 

Woensdag

 • Op pad na Jerusalem het die dissipels die verskrompelde vyeboom gesien. By die tempel in Jerusalem word Christus se outoriteit en wysheid bevraagteken deur sommige godsdienstige leiers. Daardie middag gaan Jesus na die Olyfberg en praat met die mense wat daar bymekaar gekom het. Nog twee goed het daardie dag gebeur: Jesus het voorspel dat Hy in twee dae gekruisig sal word met die Pasga en Judas het die verraad teen Jesus beplan.
 • Lees: Matteus 21:20–26:16; Lukas 21:5–22:6

 

Donderdag

 • Christus en sy dissipels het die Paaslam voorberei en die Pasgamaaltyd saam gehad. Jesus praat uit sy hart met die dissipels en bid ook as Voorspraak vir hulle. Hulle arriveer by die tuin van Getsemane, waar Jesus in angs wag op wat sal kom. Later daardie aand is Jesus verraai en gearresteer. Die verhoor van Annas en later deur Kajafas en ander godsdienstige leiers vind plaas.
 • Lees: Matteus 26:17–75; Markus 14:12–72; Lukas 22:7–65; Johannes 15:1–18:27

 

Vrydag

 • Vroeg die oggend was Christus voor die Sanhedrin, Pilatus, Herodus, Antipas en weer voor Pilatus gebring. Hy het sy kruis gedra en is om 9 uur gekruisig. Hy sterf om 3 uur die middag en word later daardie dag begrawe. Jesus het dieselfde tyd gesterf as wat die Paaslammers geslag is.
 • Lees: Matteus 27:1–60; Markus 15:1–46; Lukas 22:66–23:54; Johannes 18:28–19:42

 

Saterdag

 • Jesus se liggaam was in die graf gedurende die Sabbat en die Fariseërs het Romeinse soldate gehuur om Hom op te pas.
 • Lees: Matteus 27:61–66; Markus 15:47; Lukas 23:55–56

 

Sondag

 • Christus was opgewek uit die dood. Hy was die eerste van baie opstandings wat sou kom, soos die offer van die eerste vrugte. Die eerste vrugte-offers was die dag na die Sabbat gebring.
 • Lees: Matteus 28:1–15; Markus 16:1–13; Lukas 24:1–35; Levitikus 23:9–14; 1 Korintiërs 15:23

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui