Jesus het vir jou gebid – leef dit!

Net soos enige geliefde se laaste woorde, is Jesus Christus se kruiswoorde vir ons belangrik. Kruispad kyk na wat ons uit die eerste kruiswoord kan leer.

Verwerk uit ’n preek van ds. Coen Vrey

Ons is dikwels nuuskierig oor wat iemand se laaste woorde was. Soms sal jy in iemand se laaste woorde hulle eers regtig leer ken. In die Evangelies kry ons die voorreg om Jesus Christus se laaste sewe uitsprake voor sy sterwe te lees. Die laaste woorde van ons Verlosser is vir ons van baie belangrik. Ons kan daaruit leer en dit in ons lewens toepas.

Lees meer oor die sewe kruiswoorde hier.

Jesus se antwoord op bespotting en lyding

As jy die wonder van Jesus se eerste kruiswoord regtig wil verstaan, moet jy terugdink aan al die gebeure wat tot daardie punt gelei het. Jesus is erg mishandel deur sy vyande, maar na dit alles skreeu en vloek Hy nie, Hy bid: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” (Lukas 23:34).
Jesus se antwoord op die gespot en beskuldigings is ’n gebed tot sy Vader vir sondaars. Hoewel baie dinge van Hom ontneem is – sy vryheid, sy klere, sy waardigheid – kon hulle nie sy Vader en sy liefde vir die sondaars wegneem nie. Tussen Hom en sy Vader is daar die intieme band van Vader en Seun – Hy is steeds God se geliefde Seun. Daarom roep Hy na sy Vader, nie om vir verligting van sy eie lyding te smeek nie, maar om ’n beroep op God te doen om sy vyande te vergeef.

Jy moet jou vyande liefhê
Dit is vir ons baie maal reeds te veel gevra om ons linkerwang te draai as ons teenstander ons op die regterwang geslaan het. Hoe moeilik is dit dan nie vir ons om in gebed God te smeek dat Hy ons skuldenaars moet vergewe nie. Ons lees in Matteus 5:44 dat Jesus die dissipels leer: “Julle moet julle vyande liefhê , en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg …” Jesus doen wat Hy sê. Selfs in die vernedering aan die kruis het Hy die wil van God gedoen deur sy vyande lief te hê.

Jesus se gebed is vir almal en alles
Die gebed van ons Here Jesus is ruim: Hy noem nie sekere sondes nie en noem niemand by die naam nie. Asof op ’n hoop skraap Hy in liefde al die oortredings, al die opstandigheid, al die gespot en al die verwerping van God se genade bymekaar met hierdie gebed. Daar word nie een sonde in hierdie gebed uitgesonder nie. Ons sondes is ook in hierdie gebed ingesluit, sodat niemand ooit weer in vertwyfeling hoef te sê: My sonde is te groot, dit kan nie vergewe word nie. Die enigste sonde wat nie hierby ingesluit word nie, is die sonde teen die Heilige Gees.

Onthou hierby saam dat “hulle” bedoel die mense wat deur die Heilige Gees wedergebore word. Status, geslag, intelligensie, volksverband, of wat ook al nog, is nie die voorwaarde nie, net geloof.

Erken jou skuld voor God

Toe die Jode besef wat hulle gedoen het, het Petrus ’n paar dae na die uitstorting van die Heilige Gees gesê: “Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis” (Handelinge 3:19). Christus het met sy gebed vir hierdie Jode ook gebid.
Wanneer Paulus homself aankla en brandmerk as ’n godslasteraar, vervolger en verdrukker, roep hy ten slotte uit: “God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie” (1 Timoteus 1:13). Op grond van Christus se bloed en die Gees se werk in hom, weet Paulus dat hy ook een van die “hulle” is vir wie Jesus aan die kruis gebid het.
Elkeen wat deur die genade van God verlig word en die afgryslikheid van sy sonde as opstand teen God erken, is deel van dié hulle.

Jy mag opkyk na die kruis vir vergifnis

Die sekerheid van ons vergifnis is nie op ons wankelrige gebede gebou nie, maar op ons regverdige Verlosser se kragtige gebed. Dit is nog ’n troos, want toe ons nog vyande was en Christus onwetend verwerp het, het die gebed van Christus reeds opgegaan, die gebed wat altyd verhoor word: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Tot vandag toe verhoor die Vader Jesus se gebed aan die kruis. Ons is getuies daarvan; ons is die vrug daarvan dat God Jesus se gebed verhoor. Jesus het immers ook vir ons aan die kruis gebid.

Mag elke gelowige die krag van Christus se gebed aan die kruis in hul lewe raaksien, want Hy het dit ook vir ons gebid.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui