Die uitstorting van die Heilige Gees

Kruispad kyk na hoe die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster vandag in ons lewens lyk.

Deur ds. Thomas Dreyer

Die gebeure van Pinksterdag

Jesus het die dissipels belowe dat die Heilige Gees gaan kom om vir hulle krag te gee om die boodskap van die Evangelie te verkondig en die koninkryk van God regoor die wêreld uit te bou (Handelinge 1:8).
Die uitstorting van die Heilige Gees is ’n eenmalige gebeurtenis wat ’n nuwe era, waarin God op ’n besondere manier gaan werk, aankondig. Min of meer tien dae na Jesus se hemelvaart was die dissipels in die bovertrek bymekaar toe die Heilige Gees uitgestort word, net soos Jesus belowe het (Handelinge 2). Daar is ’n geweldige rukwind, tonge van vuur en elkeen praat in ’n ander taal oor die groot dinge wat God gedoen het.

Petrus verduidelik die uitstorting van die Heilige Gees
Die gebeure lok nuuskierige mense nader en wanneer hulle nie verstaan wat gebeur nie, verduidelik Petrus dit. Wat interessant is, is dat hy nie verwys na dit wat Jesus belowe het nie. Hy neem dit nog verder terug en verklaar die gebeure as ’n vervulling van dit wat die profeet Joël gesê het.
Joël het die verlossing en die koms van ’n nuwe bedeling aangekondig: die bedeling van die Heilige Gees.
Soos wat God die Vader in die Ou Testamentiese tyd op die voorgrond tree en Jesus Christus tydens sy aardse bediening prominent is, sal die Heilige Gees in hierdie tyd op ’n besondere manier werk. Die gebeure op Pinksterdag en in die onmiddellike tyd daarna kondig hierdie nuwe era aan. Die Heilige Gees was sedert die begin ook in die Ou Testament aan die werk. Wanneer mense tot geloof kom is dit altyd die werk van die Heilige Gees.

Hoe werk die Heilige Gees vandag?

Die Heilige Gees se grootste werk is om dit wat Jesus gedoen, gesê en geleer het in mense se harte vas te maak, dit vir hulle te verduidelik en die praktiese implikasies daarvan vir hulle lewe uit te spel (Johannes 14:25). Met hierdie boodskap werk die Heilige Gees geloof in mense se harte, bemoedig, vertroos en versterk Hy ander.
Dis vandag nog sy grootste werk, maar vir die wegspring van die kerk was dit nodig om dit op ‘n besondere manier te doen. Hy begin reeds vroeg na Jesus se hemelvaart om mense te inspireer om dit neer te skryf. “Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig,” (2 Petrus 1:20-21). Dit vat egter ’n hele ruk en intussen moes die gelowiges met die waarheid van Jesus bedien word. Daarom verklaar hulle die Ou Testamentiese geskrifte in die lig van Christus onder leiding van die Heilige Gees. Waar dit nodig is, gee die Heilige Gees ook die gawe om dit in ander tale te doen. Dis deels sodat die mense wat daardie tale praat die boodskap van Jesus in hulle eie taal kan hoor. Dit was veral ’n teken dat die Evangelie nie net vir Israel is nie, maar vir mense van alle volke en tale (vergelyk Genesis 22:18).

Word die Heilige Gees vandag nog uitgestort?
Nee, die gebeure soos met Pinksterdag was ’n eenmalige gebeurtenis. Die Gees is klaar, eenmalig uitgestort op die wat in God en sy openbaring in Jesus geglo het en wat in Jerusalem bymekaar was. Die wyse waarop die Gees vandag in mense kom werk, is deur hul kontak met gelowiges, wat die taak het om die Woord aan mense te verkondig. Daarom is dit die voortgaande werk van die Gees, nie telkens ’n herhaling van die uitstorting nie.
As iemand tot geloof kom, kan ons egter verseker weet dat die Gees binne so iemand aan die werk was, want niemand kan Jesus as Here bely sonder die werk van die Heilige Gees nie (1 Korintiërs 12:3). Dit is die Heilige Gees wat iemand wederbaar (Johannes 3:3-8 en 1 Petrus 1:23). Jy word letterlik deur die Heilige Gees se werk binne in jou, geestelik opnuut gebore. Jy was geestelik dood en deur die Gees se werk begin jy lewe. Dan gaan jou oë oop om jou eie sonde raak te sien en hoe nodig jy ’n Verlosser het. Jy sien Jesus Christus as die enigste Verlosser raak en jy gryp Hom in geloof vas. Jy erken Hom as jou Here en jy wil niks anders as om Hom te dien met alles in jou nie. Dit is alles die werk van die Heilige Gees.

Hoe werk die Heillige Gees in jou?

Die manier waarop die Heilige Gees dit doen verskil. In sommige mense se lewe gebeur dit oor verloop van tyd, wanneer jy in ’n gelowige huis groot word en die Woord gereeld hoor. Die Gees maak stukkie vir stukkie jou oë vir die waarheid oop (2 Timoteus 1:5). In ander se lewens gebeur dit skielik, op ’n spesifieke dag, soos in Handelinge 9. Jou hele lewe verander dramaties. So ’n belewenis is natuurlik baie emosioneel en in sulke gevalle is die werk van die Heilige Gees in ’n sekere sin duideliker omdat die verandering so radikaal is. Dit bly egter dieselfde Heilige Gees en sonder sy werk kan niemand God ken nie.

Hoe weet ek of dit regtig die Heilige Gees is wat werk?

Die Heilige Gees is nie ’n emosionele opsweper wat daarop uit is om vir mense geestelike belewenisse te gee nie. Hier is ’n paar maniere om te sien of dit die Heilige Gees is wat besig is om te werk:

  • Jesus en sy verlossingwerk staan op die voorgrond.
  • Die Koningskap van Jesus word erken en prakties uitgeleef.
  • Mense word aangemoedig om deur Jesus Christus in ‘n verhouding met hulle hemelse Vader te leef.
  • Mense word nie net emosioneel opgesweep nie, maar deur die waarheid van God se openbaring gelei.
  • Die vrug van die Gees word sigbaar in mense se lewens (lees Galasiërs 5:22-23).

Jy sal ook hou van ...

1 Response

  1. 4th Junie 2019

    […] Die uitstorting van die Heilige Gees […]

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui