Wat beteken dit om rein van hart te wees?

Jesus sê: “Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien”. Ons kyk wat hierdie woorde beteken.

deur ds. Coen Vrey

As mens dié saligspreking in Matteus lees, wonder jy dadelik wat Jesus bedoel met “rein van hart”. Ons weet tog dat daar nie so iets soos ’n rein mens is nie, want daar kan nie ’n reine uit ʼn onreine voortkom nie. Ons lees dit reeds in Job 14:4: “Wie kan rein uit onrein laat voortkom? Niemand nie!” Verder bely ons dat ons van nature geneig is tot alle kwaad en nie in staat is om iets goeds te doen nie. Geen mens kan dus uit sy eie rein word nie.

Jou hart kan of rein wees, of onrein. Dit is of ’n tempel of ’n stal. Kom ons kyk hoe gelowiges se harte moet lyk.


Is jou hart ’n tempel?

’n Tempel is rein wanneer daar net plek vir die lewende God is. Dit is immers hoekom God mense van hulle sonde en die heerskappy van die Satan verlos. Hy wil alleen heerskappy voer in die lewe van verloste mense. Hierdie heerskappy begin by die hart van die verloste mens, want die hart is die bron waaruit alles kom wat ons dink, doen en sê.
As Jesus van rein mense praat, bedoel Hy nie dat hulle sondelose mense is nie, hoewel rein mense daarna streef om sondeloos te wees. In sy laaste onderrig aan sy dissipels voordat Hy gekruisig is, leer Jesus ons iets van rein wees. In Johannes 15:3 staan daar geskryf: “Julle is alreeds rein deur die woorde wat Ek tot julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle” (1953-vertaling). ’n Rein mens is dus iemand wat aan die gesaghebbende Woord van Jesus vashou, homself daaraan onderwerp, dit bewaar en daarin bly. Om aan Jesus se woorde vas te hou en daaraan getrou te bly, is gelyk daaraan om in Christus te bly en Christus in jou. ’n Kind van God het net een begeerte, en dit is dat Jesus met sy Gees en Woord alleenseggenskap in sy lewe sal hê. Dit is rein van hart wees.


Of is jou hart ’n stal?

Ons hart is ’n stal en onrein wanneer allerhande sorge en kommer ons hele hart in beslag neem sodat daar geen plek vir ons hemelse Vader meer is nie. Wanneer verdriet oor jou sonde, ontnugtering oor die optrede van mense en bitterheid jou lewe begin beheers, is dit ook in beheer van jou hart.
Dis egter nie net ’n hart vol kommer en bitterheid wat ’n probleem is nie. ’n Hart kan ook gevul wees met oppervlakkige, wêreldse blydskap. Hiermee word mense verblind vir die waarheid: dat hulle hierdie vlugtige vreugde in die plek van ware vreugde plaas. Jesus soek ook plek in hiérdie harte. Wie Hom toelaat om die verkeerde te verdryf, word rein omdat die stal ’n tempel word, gevul met die heerlikheid van God.


God eis alleenseggenskap oor jou hart

Wanneer Jesus sê dat die mense wat rein van hart salig is, praat Hy van mense wat godsdienstig rein is. Dit wil sê, wanneer die koninklike heerskappy van Jesus Christus in jou hart heers en jy God as die enigste God en Here erken, is jy godsdienstig rein. Eers daarna kan ’n mens waarlik rein wees in jou handelinge met ander mense. Dit beteken ook dat jou hart met Jesus gevul moet wees ten alle tye. Moenie dat God net in tye van nood jou lewe regeer nie. Jy moet ook in tye van voorspoed Hom alleen dien.


Leer van die Fariseërs
Die Fariseërs gee vir ons uiteindelik die voorbeeld van hoe ’n mens met ’n rein hart moet optree. In Matteus 23 lees ons hoe alles wat die Fariseërs doen, alles wat op die oog af goed lyk, deur Jesus veroordeel word. Volgens die wet het hulle alles korrek gedoen, maar hulle het die verkeerde gesindheid gehad. Hulle het alles gedoen dat mense kan raaksien hoe goed hulle is, maar van barmhartigheid en regverdigheid was daar nie sprake by hulle nie.
Toe Jesus die Fariseërs se oneerlike en onrein lewe ontmasker het, het hulle rasend van woede geword. Hulle het hulleself teen God verhard en Jesus se dood gesoek in plaas daarvan om die dood van hulle eie sondige natuur te soek. Hulle het die skuld op Jesus geplaas in plaas van om hulle skuld te aanvaar en te erken.


Maak jou hart ’n tempel

Die ware gelowige sal nie soos die Fariseër reageer nie. As gelowige moet jy jou skuld bely. Jy moet die ou mens afsterf en daarna verlang om ’n nuwe mens te wees. Juis omdat die ware gelowige sy eie skuld erken en bely, hou hy daar en dan op om soos ʼn Fariseër te wees. Wie sy onreinheid teenoor God en mense betreur, is rein. Wie dit doen, verlang dat Jesus Christus alleen as Koning in sy hart en lewe sal wees, sodat die stal ’n tempel kan word.


Die mense met wie Jesus in die saligsprekings praat, is gewone mense soos ek en jy – sondaars. Daarom kan ons weet dat om rein van hart te wees, nie beteken om sondeloos te wees nie. Ons is gereinig van ons sondes deur Jesus se bloed aan die kruis. Deur die kragtige werk van die Heilige Gees word ons gewillig en bereid om vir die Here te lewe. Daarom begeer ons om ’n rein hart te hê, een wat soos ’n tempel is, waar Jesus alleenseggenskap het.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui