Kategorie: Antwoord my vraag

Mag jy oordeel?

Ons praat so maklik saam met die groep wanneer iemand ‘n verkeerde of skandelike ding gedoen het. Soms veroordeel ons sommer ook. Hoe kan ons optree om Jesus Christus se gesindheid te vertoon?

Halloween ‘n koue pampoen

Dit begin al hoe meer algemeen raak dat Halloween volwaardig in Suid-Afrika gevier word. Ten spyte van die feit dat ons nie werklik bande met dié fees het nie. Deur Ds. Jan-Louis Lee Waarskynlik...