Laat die Heilige Gees in jou hart werk

As gelowige moet jy daaraan werk om die vrug van die Gees in jou lewe sigbaar te maak. Verstaan wat die vrug van die Gees is en hoe jy deur die Heilige Gees beheers moet word.

deur dr. Albert Coetsee

In sy laaste dae op aarde vertel Jesus Christus dat die Heilige Gees na ons gestuur word om ons by te staan. Op Pinkster vier ons hierdie gebeurtenis. As gelowiges ontvang ons die Heilige Gees, maar dis belangrik om te verstaan dat ons ook ’n taak hierin het: Ons moet ons harte vir die Heilige Gees oopmaak en Hom toelaat om ons lewens te beheers.

Galasiërs 5:22-23 is ’n bekende gedeelte wat van die vrug van die Gees vertel. As gelowige moet hierdie nege eienskappe wat gelys word in jou lewe sigbaar wees. Die vrug van die Gees ontstaan nie vanself in jou nie, dit kom net deur die Heilige Gees. Verder sal dit net in ons lewens te voorskyn kom as ons die Heilige Gees toelaat om dit in ons te bewerk. Daarom is dit noodsaaklik dat ons nie net die elemente van die vrug van die Gees moet ken nie, maar dit moet verstaan en bid dat ons harte oop is om dit te ontvang en uit te leef.


Galasiërs 5:22-23

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.


Dit word regtig nie verniet die vrug van die Gees genoem nie. Die goeie eienskappe waarna Galasiërs 5 verwys, is nie dinge wat jy uit jouself kan voortbring nie. Jy kan probeer soos jy wil, maar jy sal byvoorbeeld nooit met selfbeheersing kan lewe bloot deur met alles in jou daartoe te strewe nie. Slegs die Heilige Gees kan enige van die eienskappe van die vrug van die Gees in jou na vore bring.

Mense praat dikwels van vrugte van die Gees, maar dit is net een vrug wat uit nege elemente bestaan.


Wys die vrug van die Gees in jou lewe

Ongelukkig moet mens die waarheid aanvaar: wanneer jy eerlik na jou eie lewe kyk, is dit nie goeie eienskappe wat jy telkens raaksien nie. Jy wil die goeie doen, maar gereeld doen jy dit nie. Elkeen kan saam met Paulus uitroep: “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek” (Romeine 7:19). Dikwels is die eienskappe wat in jou lewe te sien is nie die vrug van die Gees nie, maar eerder die praktyke van die sondige natuur. Dit word in Galasiërs 5:19-21 beskryf en sluit dinge soos onsedelikheid, losbandigheid, afgodsdiens en haat in.
As gelowige moet jy al die eienskappe wat in Galasiërs 5:22-23 gelys word vertoon. Elkeen van hierdie eienskappe moet in jou lewe sigbaar wees. Dit is nie genoeg om dit net te weet nie, jy moet daadwerklik probeer om al nege elemente na te streef.

Lees meer hiervan in Matteus 7:21, Johannes 13:17 en Jakobus 2:14-26.


Vervulling deur die Heilige Gees

Alhoewel die Heilige Gees in gelowiges woon en werk, en alhoewel Hy sy vrug in jou na vore bring het jy ook ’n verantwoordelikheid: Jy moet die Heilige Gees toelaat om jou te beheers.
In Efesiërs 5:18 staan geskryf: “… laat die Gees julle vervul.” Dit gaan nie daaroor dat jy meer van die Gees in jou moet kry nie, maar dat jy die Gees moet toelaat om meer van jou te beheer of te besit.

Laat die Heilige Gees toe om in jou hart te werk

Jy kan die Heilige Gees se werking weerstaan of belemmer, en Hom daarom bedroef maak (Efesiërs 4:30). Jy moet teen die sonde worstel deur die Heilige Gees toe te laat om jou beheersend daarin te lei. God se bedoeling is dat jy die Gees moet toelaat om in jou lewe te heers. Stel jouself oop vir sy werking en stry teen jou sondige natuur. Wees altyd aan die leiding van die Heilige Gees gehoorsaam, sodat hy jou in alles van Galasiërs 5 sal lei.


Die Bybel beveel beheersing

  • Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie” (Galasiërs 5:16).
  • Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal” (Galasiërs 5:25).
  • Laat die Gees julle vervul” (Efesiërs 5:18).

Beheersing is sigbaar in ons lewens

Die bewys dat die Heilige Gees jou lewe beheers, lê in die vrugte wat in jou lewe gesien kan word (Lukas 6:43-45). Indien jy deur die Heilige Gees beheers word, sal die vrug van die Gees in jou lewe sigbaar wees. Deur God se genade word jou sondige natuur al hoe meer vernietig. Dit het tot gevolg dat jy God al hoe meer en met vreugde gehoorsaam, en uiteindelik word jy al hoe meer vernuwe na die beeld van Christus (Romeine 8:29).


Mag ek en jy wat deur Christus gekoop is en in wie die Heilige Gees woon, meer en meer die vrug van die Gees vertoon deur Hom toe te laat om ons te beheers.


Lees voorbeelde van mense in die Bybel wat die vrug van die Gees wys.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui