Voorbeelde van die vrug van die Gees in die Bybel

Geen mens is perfek in hul voldoening aan die elemente van die vrug van die Gees nie, maar ons kry in die Bybel voorbeelde waar mense die vrug van die Gees wys.


Ons lees van die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22-23. As Christene moet ons daarna streef om dié nege elemente van die vrug van die Gees uit te leef. Ons het in die Bybel voorbeelde gaan soek van elkeen van dié elemente. Alhoewel baie van hierdie mense groot foute gemaak het, is hulle tog vir ons goeie voorbeelde. Probeer aan nog voorbeelde dink!Liefde – Rut

Rut 1:16-17

Maar Rut het geantwoord: ‘Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly.’


Vreugde – Paulus

Filippense 4:4

Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!

Filippense 1:3-4

Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal …


Vrede – Jakobus

Efesiërs 4:3

Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.


Geduld – Job

Jakobus 5:11

Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming.

Job 2:3

En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ’n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.


Vriendelikheid – Rebekka

Genesis 24:18-19

En sy antwoord: ‘Drink my heer!’ Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink … ‘Ek sal vir u kamele ook skep totdat hulle genoeg gedrink het.’


Goedhartigheid – Hiskia

2 Kronieke 31:20-21

So het Hiskia dwarsdeur Juda gedoen. Hy het gedoen wat goed en reg en eerbaar is in die oë van die Here sy God. In alles wat hy onderneem het ter bevordering van die tempeldiens en die gehoorsaamheid aan wet en gebod, het hy met sy hele hart gevra na die wil van sy God, en daarom was hy voorspoedig.


Getrouheid – Dawid

1 Samuel 26:23

Mag die Here elkeen volgens sy geregtigheid en trou beloon, want die Here het u vandag in my mag gegee. Maar ek was nie bereid om my hand te lig teen die gesalfde van die Here nie.


Nederigheid – Paulus

2 Korintiërs 12:6-7

Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie.


Selfbeheersing – Daniël

Daniël 6:11

Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om drie maal per dag voor sy God te kniel en Hom te prys, te aanbid en te dank.


Jy sal ook hou van ...

1 Response

  1. 3rd Junie 2020

    […] Voorbeelde van die vrug van die Gees in die BybelLees voorbeelde van mense in die Bybel wat die vrug van die Gees wys. […]

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui