Bring hierdie sewe dankoffers vir God

Jesus Christus het ’n volmaakte offer vir jou gebring sodat jy die ewige lewe kan verkry. Lees hier wat sê Hebreërs 13 moet jy as dankoffer daarvoor bring.

deur ds. Piet Venter

In die boek Hebreërs lees ons hoedat ons moet glo in Jesus, wat die volmaakte offer aan die kruis gebring het. Ons kry die versekering dat ons vir ewig sal lewe, as ons in Hom glo. Dan, in die laaste hoofstuk van Hebreërs kry ons riglyne vir hoe om as Christene te lewe. Ons lees daar dat ons ’n offer van lof aan God moet bring (Hebreërs 13:15). Maar voor ons dit kan doen, moet ons eers verstaan hóékom ons so dankbaar moet wees dat ons ’n lofoffer bring.

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Hebreërs 13:8

Hierdie vers is ’n ewigheiduitspraak oor Jesus – Hy is die enigste Verlosser, vir ewig. Hoekom sou jy aan Hom twyfel? Hy was dit in die verlede, Hy is dit vandag, vir almal wat vandag in Hom glo. En, Hy sal dit ook more wees, vir hulle wat nog tot geloof moet kom. Hy is dit tot aan die einde van die tyd!

Meer nog: hierdie uitspraak is’n waarheidsverklaring – Christus is die enigste waarheid! Anders as valse godsdienste en leuens van Satan wat kom en gaan, bly Jesus vir altyd staan. Hoekom sou jy van Hom af wou weggaan? Hoekom sou jy iets anders wou oorweeg? Daar is geen ander nie!

Maar, dit is ook ’n volmaaktheidsuitspraak – Jesus is die volmaakte Hoëpriester. Hy het die volmaakte offer wat God gevra het om jou te red, volbring. Jy hoef niks meer te doen om gered te word nie. Christus het alles namens jou gedoen – soos geen mens kan nie.


Wys jou dankbaarheid in antwoord op Jesus se offer

Wanneer ons hierdie wonderlike boodskap oor Jesus Christus, die volmaakte Hoëpriester, lees, moet ons antwoord daarop. Wanneer ons dié woorde hoor moet daar diep in ons ’n dankbaarheid groei wat tot dade oorgaan. Ons moet met dankbaarheid reageer op die onbegryplike genade wat God aan ons bewys het deur Jesus Christus. Ons kan nie bydra tot ons redding nie, maar ons kan ons diepe dankbaarheid, blydskap en oorgawe wys.

Laat ons dan nou uitgaan na Hom toe buitekant die laer en die smaad dra wat Hy gedra het …

Hebreërs 13:13

Die woord wat hier gebruik word vir “laat ons dan nou uitgaan’ dui daarop om oor te gaan tot ’n definitiewe aksie. Dit dui doelbewuste beweging weg van iets, na iets anders toe, aan. Metafories weg van die geloofsplek waar jy nou staan, na ’n ander plek. Ons moet “uitgaan” en waarlik dankbaar begin lewe in ons verhouding met Jesus!


’n Lewe van dankbaarheid vir ons verlossing en ewige lewe

Is jy bereid om aan die beweeg te kom? Is jy so oorweldig deur God se genade in Jesus Christus, jou Hoëpriester, dat jy nie anders kan as om in beweging te kom nie?

Die skrywer van Hebreërs gee sewe praktiese maniere vir sy lesers in hul omstandighede. Sy kernuitspraak oor Christus en die kernoproep in vers 13 is omraam met sewe offers wat die gelowiges vir Christus moet bring:

1. Hebreërs 13:7, 17 en 18

Die lesers word opgeroep om die draers van die waarheid – die predikante, vir hul roeping te eer, en vir hulle te bid. Hulle verkondig Jesus Christus en juis daarom moet hulle lering geglo en aanvaar word. Vers 7 fokus op hoe hierdie predikers wat nou al reeds dood is tot die einde toe volhard het. Daarin is hulle vir ons ’n voorbeeld. In vers 17 en 18 verskuif hy die fokus na die predikante wat nog leef.

2. Hebreërs 13:9

Moenie jou laat wegvoer deur vreemde en valse teologie nie. Alle ander godsdienste is gebou op dit wat jy moet doen om gered te word. Dit is vals: gee jouself oor aan Christus en wat Hy vir jou gedoen het. Bly by die waarheid – dit is die offer van dank wat jy bring.

3. Hebreërs 13:10

Die derde dankbaarheidsoffer sluit aan by die tweede maar is gefokus op valse sieninge binne die kerk. Om te breek met die wettiese en formalistiese godsdiens in die kerk wat ten diepste gegrond is, is ’n selfredding.

4. Hebreërs 13:11-12

Glo vas dat Jesus se offer jou skoonwas van al jou sonde. Jy is nou ’n kind van God en leef soos ’n kind van God.

5. Hebreërs 13:13-14

Ons moet bereid wees om soos Jesus anders as die wêreld te leef, en daarom die verwerping, gespot en vernedering te dra wat Christus moes dra. Daarom sê die skrywer dat ons nie vas aan hierdie wêreld moet word nie, maar moet weet dat ons na die stad van God op pad is. Ons moet die naam “Christen” in ’n heidense wêreld dra.

6. Hebreërs 13:15

Ons moet onophoudelik God deur Jesus Christus loof en prys. Hierdie is die dankoffer van erediens toe gaan en God aanbid en loof en prys. Ons moet bymekaar kom en God loof. Maar dis nie net ’n dankoffer vir die erediens nie, ons moet dit ook buite in die wêreld bring. Ons moet met ons woorde en dade God se Naam bely, ook daar waar ons verwerp en gespot kan word vir wat ons glo.

7. Hebreërs 13:16

Dit is ’n spesiale offer – dat ons aan alle mense goed doen en mededeelsaam lewe. Ons moet die gawes wat ons van God ontvang, al ons geestelike en aardse gawes, met ander mense deel. Wanneer ons ander help en dien, kan ander mense sien wié die God is wat ons dien.


Hoekom word dit ’n offer genoem?

Dit word ’n offer genoem want dit vra iets belangriks van my. Wanneer ek dit doen of dit gee, gaan ek iets verloor, gaan ek iets van myself prysgee. Dis waarom dit soms vir ons moeilik is om hierdie offers te bring. Maar, ons moet ons oë oplig na die kruis om te onthou wat God betaal het – ’n volmaakte prys – sodat ons die ewige lewe kan besit. Dan sal jy onthou dat alles wat jy het, en is, aan God behoort. Dán sal jy dit regkry om jou lewe as ’n dankoffer aan Hom te gee.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui