Die Engel van die Here

Die woord vir engel is mal’ak wat eenvoudig boodskapper beteken. Die Engel van die Here is egter nie net ’n engel nie, maar die enigste boodskapper wat die Naam van die Here dra. Wanneer ons hierdie karakter verder verken, sien ons merkwaardige eienskappe.


Wanneer het die Engel verskyn?

Daar is talle kere in die Ou Testament wanneer die Engel van die Here aan mense verskyn het. Hier volg ’n paar voorbeelde:

  • Genesis 16:7-14 (aan Hagar); 22:11-15 (aan Abraham). Wat baie interessant is, is dat God al aan Abraham verskyn het nog voordat hy in Haran gaan woon het. Sien Handelinge 7:2.
  • Eksodus 3:2-4 (aan Moses)
  • Numeri 22:22-38 (aan Bileam)
  • Rigters 2:1-3 (aan Israel); 6:11-23 (aan Gideon); 13:3-22 (aan Manoag en sy vrou)
  • Sagaria 1:12 (Ou Vertaling) (Die Engel van die Here pleit vir genade by God); 3:3-4 (Ou Vertaling) (Die Engel van die Here neem die sonde van die hoëpriester Josua weg)

Die Engel van die Here word met God verbind

  • Wanneer ons die tekste van nader beskou, sien ons iets merkwaardig. In Genesis 16:7-13 hoor ons van die Engel van die Here wat aan Hagar verskyn. Ons dink dat hierdie engel namens die Here praat, totdat die teks ons vertel dat dit die Here was wat met haar gepraat het! En Hagar noem hierdie engel God: “Hagar het toe die Naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê: ‘U is ’n God wat my sien, hier het ek Hom gesien wat my gesien het.’”
  • Genesis 22:1-9 vertel hoe Abraham vir Isak na die berg Moria gevat het om hom te offer as ’n brandoffer vir die Here. Die Engel praat met Abraham in vers 11 en word onderskei van God. Maar net daarna, spreek Hy vir Abraham aan dat hy nie vir Isak van “My” moet weerhou het nie. Die woorde van die teks vervaag die onderskeid tussen God en die Engel deur die Engel in die rol van die persoon te verander wat oorspronklik die offer as ’n toets vereis het.

Dit is nie net in hierdie twee gevalle waar die identiteit van die Engel met God verbind word nie, maar daar is verskeie ander teksgedeeltes wat die Engel in dieselfde komplekse wyse uitbeeld.

  • In Genesis 28:10-22 is die visioen van Jakob en die hemelse leer. Jakob is op pad na Haran, die plek waar Abraham jare vroeër op bevel van die Here weggetrek het. Jakob sien in sy droom engele wat op en af met die leer beweeg en hy sien ook die Here wat by hom staan (28:13). In vers 15 belowe die Here aan Jakob om hom terug te bring na die land wat aan Abraham beloof is. Jakob noem die plek Bet-El “huis van God” en rig ’n altaar op om sy gesprek met die Here te herdenk.
  • In Genesis 31 sien ons hoe Jakob ryk geword het terwyl hy by sy oom Laban gewerk het. Daar het hy ’n droom gehad. Ons hoor in verse 11 tot 13 dat die Engel van die Here uitdruklik vir Jakob sê dat Hy die God van Bet-El is. Jakob het daar verskeie engele gesien en net een God. Dit was die Here wat beskerming belowe het en vir wie Jakob ’n altaar opgerig het.
  • In Genesis 32:24-30 hoor ons van Jakob se ontmoeting met God. Genesis 32:28-29 maak dit duidelik dat die ‘man’ teen wie Jakob gestoei het, God was. Die verhaal vertel nêrens dat dit net ’n visioen was nie. Wat dit meer merkwaardig maak is die verwysing na hierdie gebeure deur die profeet Hosea. In Hosea 12:4-6 word die identiteit van Jakob se opponent bevestig, en daar word nog inligting bygevoeg: “Nog voor sy geboorte het hy al sy broer onderkruip en as volwasse man het hy met God gestoei. Jakob het met ’n Engel gestoei en gewen. Jakob het gehuil en van God hulp verwag: ‘By Bet-El sal Hy ons ontmoet, daar sal Hy met ons praat. Die Here is die almagtige God, die Here sal onthou.’” Hosea beskryf Jakob se opponent as ’n Engel.

God en die Engel van die Here kan nie onderskei word nie

In Genesis 48:15-16 hoor ons van Jakob op sy sterfbed met die woorde van seën aan Josef se kinders: “Hy het vir Josef geseën en gesê: ‘Mag die God naby wie my voorvaders Abraham en Isak geleef het, die God wat vir my van my geboorte af tot nou toe gesorg het, die Engel wat my uit elke moontlike gevaar gered het, mag Hy die seuns seën.’”
Dié teks dui die ononderskeibaarheid tussen God en die Engel aan. Lees ook van die verskyning van die Engel aan Moses in Eksodus 3:1-6. Lees saam dit Handelinge 7:30-35 en Rigters 6:1-24. In beide van die teksgedeeltes is daar twee Persone wat aan die woord is. Die een Persoon is sigbaar en die ander Persoon onsigbaar. Let veral op in daardie gedeeltes hoe dieselfde boodskap deur die twee Persone verkondig word. Daar word baie gemaklik gewissel tussen die Here en die Engel van God, asof die een boodskap gelyk uit twee monde kom.


Wie is die Engel van die Here?

Die Engel van die Here is die Seun van God voor sy menswording. Daar is nie enige verskynings van die Engel van die Here in die Nuwe Testament nie. Hoewel dit nêrens uitdruklik gesê word nie, is die geldige afleiding dat die Engel van die Here wel ook ’n Persoon in God Drie-enig is. Al die funksies van die Engel van die Here in die Ou Testament is dieselfde as die versoenende bediening van Jesus in die Nuwe Testament.
Uit die verstaan van die Engel van die Here, verstaan ons die Drie-eenheid baie beter. Dit wat Jesus in die Nuwe Testament eis, dat Hy en die Vader een is, is nie ’n nuwe gedagte nie. Daardie gedagte wat Hy aan die Jode verkondig, is iets wat in hulle geskrifte staan.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui