Die lofsang van Sagaria

Ons lees in Lukas 1:67-80 die lofsang van Sagaria. Doen hierdie Bybelstudie om dié gedeelte beter te verstaan.

deur ds. Daniël Myburgh

Ons leer al vroeër in Lukas 1 vir Sagaria ken. Ons hoor dat hy ’n priester was wat gereeld in die tempel diens gaan doen het. Hy en sy vrou kom uit Aaron se nageslag – hulle kom dus uit ’n gelowige familie. Lukas sê dat Sagaria en Elisabet albei regverdig in die Here se oë was en dat hulle volgens al God se gebooie en voorskrifte geleef het.
Verder hoor ons ook dat hierdie gelowige paartjie kinderloos was, en dat hulle al op ’n vêr gevorderde leeftyd was. Maar dan verskyn ’n engel aan Sagaria en sê dat hy en Elisabet binnekort ’n seun sal hê. “Jy moet hom Johannes noem”, sê God se boodskapper vir Sagaria. “Jy sal blydskap en uitbundige vreugde oor hom beleef, en baie mense sal bly wees oor sy geboorte.”


Lees nou die gedeelte Lukas 1:67-80 in jou Bybel en beantwoord die vrae wat volg:
 • Sagaria se naam beteken: “Die Here onthou (sy Verbond)” en Elisabet se naam beteken: “God is getrou”. Waarom dink jy het hulle juis hiérdie name gekry? Lees gerus Lukas 1: 5-25.
 • Lukas 1 maak dit duidelik dat Sagaria en Elisabet baie jare moes wag voordat hulle ’n kind kon kry. Dink jy die Here het vir Sagaria en Elisabet hiermee gestraf?

In die Bybel is dit duidelik dat God nie sy uitverkore kinders straf met dinge soos kinderloosheid, armoede of droogte nie. Ons Here, Jesus Christus, het reeds ál ons straf op Hom geneem toe Hy aan die kruis gesterf het (vergelyk onder andere Heidelbergse Kategismus Sondag 15, 1 Petrus 2: 21-25, 1 Petrus 3: 18 en 1 Timoteus 2:5 en 6). God plaas ons wél soms in moeilike omstandighede om ons geloof te versterk of om ons vertroue in Hom te versterk.


 • Ons kan verstaan hoe bly Sagaria moes wees oor sy seuntjie, Johannes, se geboorte. Lees weer Lukas 1: 67-75. Sing Sagaria in hierdie paar verse van sy eie seun of ’n ander Seun?
 • Waarom jubel en juig Sagaria oor Iemand anders se Seun in die bogenoemde verse?
 • Lees weer vers 68: Het Jesus Christus slégs die volk, Israel, verlos? Kyk ook na verse 71 en 72: Het Christus aarde toe gekom om ons nét van ons aardse vyande te verlos?

Christus se verlossing is vir almal, wat God geroep en uitverkies het, geldig (vergelyk onder andere Galasiërs 3: 25-29). Christus beskerm ons nie net teen rowers en ons vyande nie, Hy verlos ons juis van ons geestelike vyande en van die sonde. 


 • Hierdie loflied van Sagaria word ’n profesie genoem. ’n Profesie is anders as ’n toekoms-voorspelling. ’n Profesie is Woordverkondiging. Dit is om die Here se Woord bekend te maak. Waarom word hierdie loflied van Sagaria ’n profesie genoem? Waarmee word Sagaria vervul? (kyk na vers 67).
 • In vers 72 tot 75 lees ons van die Here se verbond en dat die Here sy verbond onthou. Waarom noem Sagaria dit hier in sy loflied? (Dink weer aan die betekenis van Sagaria se naam.)

Sagaria se seun is sopas gebore – ’n bewys dat die Here nie van hom en Elisabet vergeet het nie. Die Here onthou sy Verbondsbeloftes. Die Here het belowe dat die gelowiges ’n ontelbare nageslag sal word, wat in ’n baie besonderse band met God staan (Verbond). In die Here se groot genade maak Hy Johannes deel van die Verbond. 


 • Van wie praat/sing Sagaria in Lukas 1:76-79? Hierdie man het kameelhaar-klere gedra, van sprinkane en veldheuning geleef en net met water gedoop.
 • Wat was Johannes die Doper se hoof boodskap? Kyk onder andere na Lukas 3:3. Is hierdie boodskap vandag nog geldig? Waarom sê jy só? Vergelyk Matteus 24:14.
 • Wat is besonders daaraan dat hierdie kindjie in die woestyn gebly en grootgeword het?

Wanneer ’n mens afgesonder is, is mens meer bewus van die Here. Wanneer ’n mens in die natuur is, dan is ’n mens óók meer bewus van die Here. Wanneer ’n mens dus in die natuur afgesonder is, is dit vir jou ’n baie goeie plek om iets van die Here te leer. Die woestyn speel nie verniet só ’n groot rol in die geestelike vorming van gelowiges in die Bybel nie.


 • Kan jy onthou hoe tragies Johannes die Doper dood is nadat hy sy roeping voltooi het? Kyk na Markus 6:17-29.

Dit is duidelik dat Sagaria opgewonde en dankbaar is oor die geboorte van sy seun, Johannes. Ná soveel jare van twyfel is daar eindelik sekerheid – Johannes word gebore! Maar oor Wie se geboorte is Sagaria nog méér dankbaar en opgewonde? Duidelik was die koms van die Messias vir Sagaria nóg meer besonders as die geboorte van sy eie seun. Maak Jesus Christus se verlossing en oorwinning oor die dood ook vir jou opgewonde? Mag ons altyd meer vreugde oor Hom hê as oor énige iets anders.  


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui