Maria se lofsang van dank

Doen hierdie Bybelstudie oor Lukas 1:39-56 om meer van Maria se danklied aan God te leer.

deur ds. Jaco Lemmer

In die eerste hoofstuk van Lukas lees ons dat engele die geboortes van Johannes en Jesus aankondig. Beide “gaan groot wees in die oë van die Here” (Lukas 1:15). Ons lees van Johannes die Doper se ouers, Sagaria en Elisabet (Lukas 1:5-25), en van Jesus die Verlosser se ouers, Maria en Josef (Lukas 1:26-38). Maria en Elisabet reageer albei in absolute oorweldigende geloof en vertroue op die aankondiging van hul swangerskappe. Daarna gaan kuier Maria vir haar bloedverwant Elisabet en ons lees: “Net toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabet se moederskoot beweeg, en sy is met die Heilige Gees vervul …” (Lukas 1:41). Die profesieë, onder andere Maleagi 4:5-6 en Jesaja 53, waarin dié twee kinders se geboortes aangekondig word, word vanuit hierdie twee vrouens ’n werklikheid. God gaan die wêreldgeskiedenis tot stilstand bring. Maria kan nie anders as om ’n dankseggingslied vir haar wonderlike God te sing nie.


Maria se lofsang bestaan uit twee dele:
  • Lukas 1:46-50: Danksegging vir haar persoonlike verlossing
  • Lukas 51-55: Danksegging vir God se algemene verlossing van sy kinders

Maria dank God vir haar persoonlike verlossing

Lees Lukas 1:46-50
Hierdie eerste gedeelte van Maria se danklied gaan oor die groot genade wat God persoonlik aan Maria bewys het. Die rede vir haar groot dankbaarheid is die feit dat sy die beloofde Messias se ma mag wees. Maria kyk nie vas in die moontlike bekommernisse en struikelblokke van haar swangerskap nie, maar is oorweldig deur God se goedheid teenoor haar. Maria het ’n baie groot beeld van God en hierdie groot God het na ’n geringe iemand soos sy omgesien. Maria noem God in vers 47 “my Verlosser”. Sy sien vir God as háár God, háár Here. Sy het ’n diep persoonlike verhouding met haar God. Maria se danklied word ook elkeen wat in Jesus Christus glo se danklied (vers 50). Soos Maria, is die gelowige ook deur die Here begenadig!


1. Waarna verwys Maria wanneer sy sê dat God na haar “geringheid omgesien” het in vers 48? Dink aan hoe vrouens in die Ou Testamentiese tyd beskou is as hulle kinderloos was. Lees ook Genesis 16:11; 29:32 en 1 Samuel 1:11.

2. Wat beteken dit wanneer Maria sê dat God “magtig” is? Lees ook Deuteronomium 10:17-18, Psalm 24:8 en Sefanja 3:17.

3. Hoekom sal Maria vir die res van geskiedenis as een wat deur God begenadig is bekend staan?

4. In watter manier is ek en jy, wat in Jesus glo, ook deur God begenadig? Lees Efesiërs 2:4-5.


Maria dank God vir die algemene verlossing van sy kinders

Lees Lukas 1:51-56
Lukas 1 vers 50 is die skarnier-vers tussen die twee dele van Maria se danklied. God het aan Maria groot genade bewys, maar doen ook so aan geslagte op geslagte wat Hom eer (vers 50). Hierdie tweede gedeelte van Maria se danklied handel dan oor God se wyer verlossing, spesifiek teenoor Israel en die nageslag van Abraham (sien Galasiërs 3:7-9).

Uitleg van verse 51 tot 53
Met die geboorte van die Verlosser word die sosiale raamwerk van die hele wêreld op sy kop gedraai. Die magtiges, die hoogmoediges, en die rykes word verneder en armes en behoeftiges word opgehef en herstel. Hierdie is ook wat Jesus se lewe, sterwe en opstanding sou beteken. “Die laastes sal eerste wees en die eerstes laaste” (Matteus 20:16). Maria se hele danklied beklemtoon hoe God met alle mense te werk gaan. Dit is die nederiges en die wat kan erken dat hulle klein en nietig en sondig is, wat die tekens wys dat hulle kinders en begenadigdes van God is. Die hoogmoedige en ryk mense stel die mense voor wat meen dat hulle God en verlossing nie nodig het nie. Hulle stel ook die mense voor wat op armes en sukkelaars trap en hulle uitbuit. God se ingrepe in die geskiedenis wys dat Hy menslike trots en verwaandheid haat, maar die stukkende, behoeftige mense en sondaars help en in sy genade verlos.


  1. Wat sê dit van God wanneer ons sien dat Hy juis bemoeienis maak met mense wat in die wêreld se oë behoeftig en sukkelend is?
  2. In watter kategorie val jy? Is jy hoogmoedig, vol eiewaan, met baie mag (in jou eie oë) of is jy behoeftig? Lees Matteus 9:9-13 en Lukas 18:9-14.
  3. Hoe het Jesus se koms die sosiale orde van die wêreld verander? Hoe moet die sosiale orde in die kerk dit weerspieël? Lees Filippense 2:1-11.
  4. Hoe het Jesus se koms jou lewe verander? Sing jy ’n danklied saam met Maria, of ’n klaaglied?

Uitleg van verse 54 tot 56
Maria se danklied eindig met God se standvastige, ewige verbond wat Hy met die aartsvaders gesluit het en vir ewig sal onderhou. God het nie net ewe skielik by Maria begin om aan mense genade te bewys nie. God was al in die ewigheid van plan om die mensdom te seën (Genesis 12:1-3) ten spyte van hul rebellie en sonde. Die aankondiging van die Verlosser se geboorte is die klimaks van God se belofte van seën aan sy volk en hul nageslag. Maria in haar eenvoud sien dit raak. Sy sien dat die geboorte van die Verlosser ook die vervulling van God se verbond is en dat dit ewige implikasies sal hê. Abraham se nageslag kry nou deel aan God se verlossing op dieselfde manier as waarop Abraham dit gekry het, naamlik deur geloof (Galasiërs 3:1-14). Ons wat 2000 jaar na Maria leef, sing nog dieselfde danklied en dié danklied sal tot in ewigheid weerklink.


  1. Hoe is ons as gelowiges ook deel van Abraham se nageslag? Lees Galasiërs 3:1-14.
  2. Watter troos is daarin vir ons dat God sy verbond tot in ewigheid sal hou?
  3. Hoe kan ’n lewe van dankbaarheid die bekommernis oor die sorge in jou lewe, verdryf? Lees Filippense 4:6-7.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui