Christus as skuldoffer

Hierdie Bybelstudie oor Jesaja 53 gaan oor Christus as offer vir ons en fokus veral op vers 10.

Deur dr. Albert Coetsee

Lees: Jesaja 52:13-53:12

 1. Wie is die Dienaar van die here waarvan hier gepraat word in Jesaja 53?

Sommige mense meen op grond van Jesaja 49:3 dat Israel die dienaar van die Here is wat in Jesaja 53 beskryf word. Ander meen weer dat die dienaar moontlik na ’n mens verwys soos die Persiese leier Kores, die Jood Serubbabel of selfs Jesaja.


 1. Watter woorde in ons Skrifgedeelte maak dat ons sonder twyfel kan sê dat hierdie profesie in die volheid van die tyd sy vervulling gekry het in Jesus Christus? Vergelyk Psalm 143:2.
 2. Hoe bevestig die woorde van Handelinge 8:26-35 die vorige vraag se antwoord?
 3. Die Evangelies beskryf die Here Jesus se kruisiging op ’n byna kliniese wyse: Matteus, Markus, Lukas en Johannes sê almal bloot dat Jesus gekruisig is. Wat sê Jesaja 53 oor die geweldige lyding wat ons Here Jesus aan die kruis deurgegaan het? Vergelyk Jesaja 52:14; 53:3-6.
 4. Watter geweldige onreg was daar in die Dienaar se lyding? Lees Jesaja 53:8-9.
 5. Die klem van Jesaja 53 is uiteindelik nie op hoe erg die Dienaar van die Here gely het nie, maar op dit wat sy lyding bewerkstellig het. Wat is dit? Lees weer Jesaja 53:4-6.
 6. Hoe sluit Jesaja 53 aan by die beklemtoning van Hebreërs 10 dat Christus sy liggaam gewilliglik vir ons sondes geoffer het? Vergelyk Jesaja 53:7.
 7. Wat beteken dit dat die Dienaar sy lewe as “skuldoffer” gegee het? Vergelyk Levitikus 5:1-6-7.
 8. Wat het Christus se offer vir ons bewerkstellig? Vergelyk Hebreërs 10:19.
 9. Op grond van Christus se éénmalige offer, offer ons nie meer vandag nie. Watter offers word wel van ons verwag? Vergelyk Hebreërs 13:15-16; Filemon 4:18; Romeine 12:1.
 10. Sê in een sin wat vir jou uitstaan in Jesaja 53, en hoe jy dit gaan onthou of toepas.

Riglyne vir voorbidding
 • Dank Christus vir sy bereidwilligheid om mens te word en namens ons te ly vir ons sonde.
 • Bid dat die Heilige Gees ons daartoe sal lei om onsself al hoe meer as ’n lewende en heilige offer aan God te gee.

Lees hier ’n artikel oor Jesaja 53.

Laai hierdie Bybelstudie – met plek om jou antwoorde neer te skryf – hier af.

Jy sal ook hou van ...

1 Response

 1. 6th Februarie 2019

  […] Jy kan ook ‘n Bybelstudie oor hierdie gedeelte doen, hier. […]

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui