Waak en bid volgens die Bybel

Lees hierdie gedeeltes in die Bybel en kyk hoe dit jou kan help om beter te verstaan hoe om te bid en hoe jy jou gedagtes op God kan, én moet, rig.

Deur ds. Griffel van Wyk

In Efesiërs 6:18 lees ons dat ons waaksaam moet wees en gedurig vir alle gelowiges moet bid. Ons lees ook hoe belangrik dit is om te bid as jy die wapenrusting gebruik. Lees hier meer oor die rol wat gebed in die wapenrusting speel.
Regdeur die Bybel sien ons dat hierdie twee sake, waak en bid, belangrik is vir ons verhouding met God, en vir ons stryd teen die aanvalle van Satan. Jesus weet presies wat ons nodig het om ons geloofstryd voluit te stry. Ons sien dit veral in sy laaste oomblikke voor die kruisiging. In Getsemane sonder Jesus Homself saam met sy dissipels af waar Hy kan bid. Hy vra dan drie van sy dissipels: “Bly hier en waak saam met My” (Matteus 26:38). In sy diepste nood het Jesus die behoefte om deur sy vriende in die geloof ondersteun te word.


Kyk hier na nog gedeeltes in die Bybel wat ons kan help om beter te verstaan hoe om te bid en hoe ons, ons gedagtes op God kan én moet rig.


Jy moet só bid

Lees Filippense 4:6-7
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

 1. Is daar iets waaroor jy nie mag bid nie?
 2. Watter drie dinge is nodig as ons met God praat oor wat ons wil hê? (vers 6)
 3. Hoekom dink jy moet ons smekinge saam met danksegging gaan?
 4. Wat gebeur as ons bid soos hierdie verse ons leer? (vers 7)

Rig jou gedagtes op dit wat goed is

Lees Filippense 4:8-9
Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.”

 1. Wat beteken dit om jou gedagtes op iets te rig?
 2. Watter soortgelyke dinge kan jy by die lysie voeg wat hier genoem is?
 3. Waaraan moet die gemeente van Filippense terugdink, doen en onthou?
 4. Wat is die gevolg daarvan om waaksaam te wees oor jou gedagtes? (vers 9)

Die vrede van God
In hierdie verse in Filippense sien ons een gemene deler wat na vore kom. Dit is dat ons die vrede van God kan verwag as ons doen wat hierdie verse van ons vra. Ons moet oor alles bid én ons moet altyd ons gedagtes op goeie dinge rig om God se vrede te ontvang.


Rig jou gedagtes na bo

Lees Kolossense 3:1-4
Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.

 1. Watter opdrag kry ons omdat ons saam met Christus uit die dood opgewek is?
 2. Waarna moet ons strewe wees?
 3. Waarop moet jy jou gedagtes rig?
 4. Vir watter rede moet jy jou gedagtes op die dinge wat daarbo is rig?
 5. Watter betekenis het dit vir jou dat Christus by sy wederkoms verskyn?

Die stryd om jou gedagtes te rig

Lees 2 Korintiërs 10:3-6

Natuurlik leef ons in ‘n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is.”

 1. Is dit binne jou vermoë om jou gedagtes op die dinge daar bo te fokus?
 2. Watter wapens is tot ons beskikking volgens die teksvers?
 3. Waarvoor gebruik ons hierdie wapens?
 4. Wat is die uiteindelike doel van die gebruik van die wapens tot ons beskikking?
 5. Wat is die gevolg daarvan as ons elke gedagte gevange neem?

Wat het jy geleer?

Noudat jy hierdie gedeeltes gelees het, kan jy die volgende vrae vir jouself beantwoord:

 1. Hoekom maak wat ek dink saak?
 2. Hoe kan ek my gedagtes oppas?
 3. Hoe kan ek wat ek hier geleer het in my daaglikse gebedslewe toepas?

Om elke dag en enige tyd met die Here te praat is die sleutel tot jou geestelike krag en wapenrusting. In gesprek met die Here ontwikkel jy jou veggees en leer jy om elke dag uit sy krag te lewe – en nie net te oorleef nie.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui