Gebruik die wapenrusting met gebed in jou hart

Gebed is nie een van die geestelike wapens wat God vir ons in ons geestelike stryd gee nie, maar ondersteun elke deel van die wapenrusting. Lees hier wat die plek van gebed in ons geestelike wapenrusting is.

Lees oor die wapenrusting in Efesiërs 6:13-18

Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.


Gebruik die wapenrusting biddend

Gebed word nie as een van die geestelike wapens vir ons geestelike stryd genoem nie, maar die gedeelte maak dit baie duidelik dat ons gedurig moet bid. Efesiërs 6:18 sê: “Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid …” Dit beteken dat ons die wapenrusting moet gebruik terwyl ons heeltyd bid. Gebed kan nooit afsonderlik ’n geestelike wapen wees nie. Dit hoort by elke wapen!

  • Jy kan nie die waarheid as gordel aantrek en opreg aan die geestelike stryd deelneem, sonder gebed in jou hart dat God elke stukkie valsheid in jou sal wegneem nie.
  • Jy kan nie as ’n vrygespreekte jouself teen die duiwel en sy magte verdedig as jy God nie elke dag dank vir hierdie genade in jou lewe nie.
  • Jy kan nie die bose met die evangelie van vrede weerstaan en oorwin, sonder om te bid dat God jou bereid sal maak om hierdie vrede in ’n sondige wêreld uit te dra nie.
  • Hoe sal jy met ’n vaste geloof die aanvalle van die duiwel kan afweer, as jy nie elke dag op jou knieë gaan en God dank vir jou ware geloof en ook vir meer geloof vra nie?
  • Jy sal nie voluit aan hierdie geestelike geveg kan deelneem en dit oorwin, sonder dat dankgebede vir jou verlossing elke dag oor jou lippe rol nie.
  • Jy sal nie weet hoe om met die swaard van die Gees, God se Woord, teen die bose te veg en te oorwin, sonder om God altyd te dank dat jy sy Woord het om mee te veg en ook te bid dat die Gees jou sal help om hierdie swaard reg te gebruik nie.

Bid vir jouself en bid vir mekaar
In jou geestelike geveg teen die bose het jy altyd gebed nodig. Sonder gebed sal jy dit nie maak in jou geveg teen die duiwel en die wêreld en jou eie sondigheid nie.
God leer ons ’n baie belangrike waarheid in ons geestelike stryd. Luister na hierdie opdrag: “… bid gedurig vir al die gelowiges” (Efesiërs 6:18). Ons kry hierdie opdrag omdat die Here weet dat ons nie sonder mekaar se gebede kan klaarkom nie. Ons is almal saam in hierdie geestelike stryd teen die bose. Net soos jy, kan nie een van jou medegelowiges staande bly en die bose oorwin sonder gebed nie. Elkeen het nodig om self te bid, maar elkeen het ook gebed nodig.
Jy moet vir elke medegelowige bid. Bid vir die waarheid, vir vryspraak, bereidheid vir die Evangelie, geloof, verlossing en vir God se Woord in elke medegelowige se lewe.
Bid veral vir die verkondiging van die Evangelie. Bid dat elkeen wat die swaard van die Gees gebruik, die Evangelie só sal verkondig dat “God deur hom aan die woord kom” (1 Petrus 4:11).

Dank en loof God vir die wapenrusting wat Hy gee
Gebed het veral te doen met ’n gelowige se dankbaarheid. Die Here leer ons dit in die Ou Testament: “Lof is die offer wat jy aan God moet bring …” (Psalm 50:14). Hy leer ons dieselfde in die Nuwe Testament: ”Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal” (Filippense 1:3-4).
Die eerste woord vir bid in Efesiërs 6:18 is “gebed”. Die woord in Grieks is “proseugomai” en is ’n algemene woord vir gebed. Die gebed wat die Here vra is ’n lofgebed, ’n dankgebed, ’n skuldbelydenis en voorbidding.
Die Here wil dat ek Hom loof dat Hy God is wat oor die nodige geestelike wapenrusting beskik. Hy wil dat ek Hom dank vir die genade dat Hy sy wapenrusting aan my gee om teen die bose te veg. Hy wil verder dat ek my skuld voor Hom sal bely, omdat ek die wapenrusting nie gebruik soos Hy verwag nie. Laastens wil Hy dat ek vir medegelowiges sal bid om die wapenrusting te gebruik.

Bid ’n smeekgebed vir dit alles
Wanneer jy God gedank en geloof het in jou gebed, is jy nog nie klaar gebid nie. Die Here vra ook van elke Christengelowige ’n smeekgebed. Smeek God gedurig om jou deur sy Heilige Gees te lei, sodat jy die wapenrusting reg sal gebruik.
Ons smeek baie keer vir aardse behoeftes soos gesondheid, werksgeleenthede, kos en klere en veiligheid. Al hierdie dinge het ons nodig en kry ons net van God ons Vader. Ons mag en ons moet daarvoor bid. Maar, ons het ook geestelike behoeftes. Een daarvan is om die wapenrusting wat God gee reg te gebruik, sodat ons die bose kan weerstaan. Ons moet God smeek om ons, en ander gelowiges, te help en lei om die wapenrusting reg te gebruik.
Hierdie gebed is ’n opdrag van God. Die Here wil dat jy die wapenrusting wat Hy gee, biddend gebruik. Bid daarom gedurig. Bid elke dag.


Gebruik jou wapenrusting altyd met ’n gebed in jou hart, met die sekerheid dat God jou ter wille van Christus sal verhoor.


Verwerk uit ’n preek van die Gereformeerde Kerk Akasia. Lees die volledige preek hier.

Jy sal ook hou van ...

1 Response

  1. 2nd Julie 2019

    […] gelowiges moet bid. Ons lees ook hoe belangrik dit is om te bid as jy die wapenrusting gebruik. Lees hier meer oor die rol wat gebed in die wapenrusting speel. Regdeur die Bybel sien ons dat hierdie twee sake, […]

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui