Hoe merk die Heilige Gees jou as God se eiendom?

Deur ds. Brahm Robinson

Die Heilige Gees is die waarborg dat ons reeds vrygekoop is deur Jesus Christus as die eiendom van God. Ons behoort aan Hom.
Bestudeer saam Kruispad Efesiërs 1:13-14 in diepte om te leer hoe jý deur die Heilige Gees God se eiendom geword het.


Efesiërs 1:13-14

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.


Deur Christus

Die woorde “deur Christus” of “in Christus” kom verskeie keer in die brief van Efesiërs voor. Wat wys dit van die kerk se afhanklikheid van christus?

Paulus beklemtoon die verhouding waarin die kerk teenoor Jesus Christus staan. Dit gaan oor die intieme eenheid waarmee Hy ons deur die geloof aan Hom bind, asook sy deurlopende versorging.


het ook julle

Lees Lukas 4:25-27 en Matteus 12:41-42. Jesus het tydens sy aardse bediening reeds die Jode daarop gewys dat God ook ander volke in sy verlossingsplan insluit. Jesus gee die groot opdrag in Matteus 28:19 om dissipels te maak. Hoe werk jy aan die groot opdrag?

Die gemeente in Efese het bestaan uit ander nasies wat tot bekering gekom het. Die belofte van die Messias was aan die Jode toevertrou. Hulle het in die hoop geleef dat daar ’n Verlosser sal kom om hulle te bevry van die aardse politieke magte van die tyd. Tog is die groot geheimenis wat Jesus bekend maak dat sy evangelie nie net vir die Jode is nie (Lukas 4:23-27 en Matteus 12:39-42). Die blye boodskap is dat die kerk van die Here bedoel is vir alle nasies.


deel geword van die volk van God

Lees 1 Korintiërs 6:15-17 en Filippense 3:8-11. Is daar dinge wat in jou lewe moet verander wanneer jy tot die besef kom dat jy een is met Christus?

Nadat die mense die waarheid gehoor en ontvang het, die wonderlike nuus van verlossing deur die gekruisigde Jesus, het hulle een geword met Hom. Dit gebeur deur die geloof. Deur die geloof sterf ons saam met Hom en staan ons saam met Hom uit die dood op.


toe julle die waarheid

Lees 2 Tessalonisense 2:9-12. Wat is die werking van die Satan ten opsigte van die leuen? Wat gebeur met hulle wat nie die waarheid lief het nie?

Die evangelie word hier beskryf as die waarheid. Die waarheid is dit wat heeltemal in lyn is met historiese gebeure: Feite wat ooreenstem met die werklikheid. Die kruisdood van Jesus is deur die apostels aan mense verkondig, en deur die waarheid te hoor, het hulle dit erken as die waarheid en dit geglo.


wat aan julle verkondig is,”

Lees Lukas 8:4-15 en Romeine 10:14-15. Waarmee word die verkondiging vergelyk?

Paulus het tydens sy drie sendingreise verskeie gemeentes gestig. Die gemeente in Efese het ook so sy ontstaan gehad toe Paulus op pad terug vanaf Jerusalem die evangelie daar verkondig het. Baie mense het tot geloof gekom. ’n Jaar later het hy tydens sy derde sendingreis vir twee jaar daar gebly en die gemeente verder geleer.

Dink verder: Op watter verskeie metodes kan jy vandag die Woord verkondig?


die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het.”

Lees 1 Timoteus 1:15. Wat is die doel hoekom Jesus Christus in die wêreld gekom het?

Paulus praat hier van die evangelie van julle verlossing. Hiermee stel Paulus dat hulle deur die werk van Jesus Christus heeltemal losgemaak is. Hulle is verlos van die sonde wat deel was van hul lewe en verlos van die oordeel van God.

Dink verder: Hoe lyk jou dankbaarheidslewe op grond hiervan?


In Christus

Wat sê die volgende verse in Efesiërs oor wat ons in Christus is en het? Kyk na Efesiërs 1:3-7; 2:6,10,13; 3:6.

Paulus praat hier van Christus as die Een wat hier werk. Hy is die Een wat dit begin en nie net Een wat instruksies uitvoer nie.

Dink verder: Wat beteken dit vir jou om te besef dat jou inlywing in die kerk deur Jesus Christus gedoen word?


het die Heilige Gees

Wanneer jy glo in Christus gaan jy nie eendag die Heilige Gees kry nie. God belowe dat jy Hom reeds het.

Dink verder:  Lyk jou lewe anders omdat die Heilige Gees in jou werk? Hoe verskil dit van ongelowiges se lewens?


wat deur God belowe is,”

In die Ou Testament lees mens van God se belofte van die Heilige Gees, onder andere in Esegiël 36:27 en 37:14. Die Here maak die belofte aan sy volk nadat hulle deurlopend van God se wet afdwaal en in die sonde volhard.


julle as die eiendom van God beseël.”

Lees 1 Petrus 1:3-5 en 2 Korintiërs 1:21-22.

In die eerste plek dui die seël hier die eiendom aan. Die Heilige Gees woon in hulle wat aan God behoort. Net soos ’n seël op ’n brief se voue geplak word as bewys daarvan dat dit nie oopgemaak is nie, net so word gelowiges deur God beseël. Dit beteken dat ons bewaar sal word sodat ons ons bestemming veilig sal bereik. Niks kan die seël wat deur God aangebring is wegvat nie. God beskerm ons.

Dink verder:  Watter troos is daar in jou lewe in die wete dat God jou bewaar?


Die Heilige Gees is die waarborg

Die Heilige Gees word as waarborg gegee. ’n Waarborg in dié verband is ’n versekering dat meer sal volg. Hy is die eerste paaiement van God se beloftes. God het nog méér belowe. Daar is meer beloftes van God wat nog in vervulling moet gaan. Hy belowe Hy sal weer kom en alles nuut maak. Hy belowe ons sal by Hom wees, Hy sal ons trane afdroog en die dood sal nie meer wees nie. Die Heilige Gees dien as bevestiging dat God se beloftes waar is, en as waarborg dat dit wat God verder beloof het ook sal gebeur.

Dink verder: Hoe beleef jy die verandering wat die Heilige Gees in jou lewe bring? Is jy opgewonde daaroor om te weet dat God se verdere beloftes ook vir jou waar is?


dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort,”

Lees Efesiërs 1:4. Wie is almal wat aan hom behoort? Is dit net hulle wat reeds tot geloof gekom het?

Almal wat deur God uitverkies is, behoort ook aan Hom. Hoewel hulle dalk nie nou al glo nie, sal God hulle in hulle lewe tot geloof in Hom roep.


volkome sal verlos.”

Lees Romeine 7:17-21. Doen verloste mense steeds sonde?

Die Heilige Gees is die waarborg dat ons reeds deur Jesus Christus as die eiendom van God vrygekoop is. Ons behoort aan Hom. Net soos Paulus die begrip hier gebruik dat die Heilige Gees die eerste paaiement van God se beloftes vir ons is, net so moet die verlossing wat ons reeds in hierdie lewe in Christus het sy finale doel bereik. Ons sal heeltemal bevry wees van sonde in die lewe hierna. Dan sal daar geen sonde meer wees nie. Die verloste mense sal dan leef sonder enige sonde, of gevolge van sonde.

Dink verder: Kan jy in jou lewe agterkom hoedat die sonde steeds in jou aan die werk is. Wat kan jy daaraan doen?


Daarom moet ons sy grootheid prys.”

Lees Efesiërs 1:5-6 en 12. Wat sê dit vir jou oor hoekom God ons gemaak het?

God het ons gemaak sodat ons Hom kan ken en liefhê. Hy het ons gemaak om in ’n verhouding met ons te leef. Ten diepste sodat ons Hom sal loof en prys.

Dink verder: Hoe word dit in jou lewe duidelik dat jy nie net leef om van God te ontvang nie, maar ook om Hom te verheerlik?


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui