God maak ons lewend

Bestudeer Efesiërs 2:1-10 en leer opnuut hoe ons uit genade en dankbaarheid moet leef omdat ons deur Christus lewend gemaak is.


deur Kruispad-redaksie

As dit kom by ons sonde, verlossing en dankbaarheid, is daar min Skrifgedeeltes wat dit so duidelik en treffend soos Efesiërs 2:1-10 beskryf. Hier lees ons watter groot verandering God in ons lewens gebring het: Hy het ons wat geestelik dood was – verlore in ons sonde, sonder God en sonder hoop – uit genade saam met Christus lewend gemaak.


Dele waaruit Efesiërs 2:1-10 bestaan:

  • Efesiërs 2:1-3 Ons was dood in ons oortredings en sonde.
  • Efesiërs 2:4-7 God het ons lewend gemaak saam met Christus.
  • Efesiërs 2:8-10 God se genade dryf ons tot goeie dade.

1. Hoe beskryf vers 1 iemand wat nog nie deur Christus gered is nie?

Ons was heeltemal dood
As Efesiërs 2:1 sê dat ons dood was, beteken dit nie dat ons fisies dood was nie. Dit is veel erger: Ons was geestelik dood. Dit beteken verlore, vervreem van God, sonder hoop en sonder God (Efesiërs 2:12). Sommige mense dink dat die sonde nie werklik so groot invloed op ons gehad het nie; dat ons nie só sleg was nie. Dit is glad nie wat ons in Efesiërs 2:1 leer nie. Hier word ons lewe voor Christus as dood beskryf. Nie siek of sleg of aan die slaap of kort-net-so-bietjie-hulp nie. Dood. Dit is die Bybel se beskrywing van die mens wat in sonde geval het.


2. Wat beteken dit dat oortredings en sondes voorheen ons lewenswyse gekenmerk het?

3. Watter drie dinge beskryf vers 1 tot 3 waarin ons voorheen vasgevang is?

Jy het drie vyande
Die vyande van Efesiërs 2:1-3 herinner ons aan die bede “verlos ons van die Bose“. Die Heidelbergse Kategismus (Sondag 52) sê dat jy moet bid dat die Heilige Gees jou krag gee om teen jou doodsvyande te stry.


4. Wat moes God eintlik met ons gedoen het vanweë ons sonde?

5. Let op die woord waarmee vers 4 begin. Hoekom is hierdie een woord so ’n groot troos as jy verse 1 tot 3 in gedagte hou?

6. Hoe het God ons wat dood was vanweë ons sonde lewend gemaak?

God doen dit vir ons

Efesiërs 2:5-6 bevat drie aksies wat beskryf hoe God ons gered het:

  •  God het ons saam met Christus lewend gemaak.
  •  God het ons saam met Christus opgewek uit die dood.
  •  God het ons saam met Christus ’n plek in die hemel gegee.

Dit beteken dat God ons verenig of saam met Christus bind. Hy maak ons een met Christus. Alles wat Hy vir ons doen, doen Hy deur Christus. Die klem in vers 5 tot 6 val op dit wat God reeds gedoen het. Let op die verlede tyd. God het al hierdie dinge reeds vir gelowiges gedoen. As jy glo kan jy weet dat God al hierdie dinge al klaar ook vir jou in Christus gedoen het!


7. God se asemrowende genade laat ons vra: Hoekom? Hoekom het God ons gered? Maak ’n lys van die verskillende woorde in vers 4 tot 7 wat dit beskryf.

8. Hoe kry ons deel aan God se redding uit genade?

9. Lees vers 8 en 9. Redding is ’n gawe van God. Kan jy dit verdien, daarvoor vra of werk, of self dit kies? Mag jy trots wees op jou redding?

Wat beteken barmhartigheid?
Hulp uit liefde en genade wat aan iemand bewys word wat homself nie kan help nie. Ander woorde wat barmhartigheid verduidelik is goedheid, guns, liefde en ontferming.


Wat beteken goeie dade?
Goeie dade is dit wat ’n gelowige uit dankbaarheid doen om God te verheerlik en bly te maak. God self leer ons wat Hom bly maak in die Bybel. In die tweede deel van Efesiërs brei Paulus baie uit op die goeie werke wat ons moet doen.


10. Lees vers 10. Hoe het God ons verlos? Waarom is jy nuut gemaak en hoe kan jy dit uitleef?

As gelowige moet jy opnuut besef dat jy dood was in jou sonde en oortredings. Besef ook hoe groot God se liefde en genade is: Hy het jou saam met Christus lewend gemaak. Verheerlik Hom die deur goeie werke te doen waarvoor Hy jou geskep het.


Bid
Dank God vir sy onbeskryflike groot genade. Vra God om jou te help om al hoe meer uit sy genade te leef en dat jy tot sy eer sal lewe.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui