Prys die Skepper saam Psalm 104!

Nadat jy hierdie Bybelstudie gedoen het sal jy die Here, jou Skepper, nóg beter ken.

Psalm 104:1

Deur Brahm Robinson

Lees Psalm 104.

God openbaar Homself op twee maniere aan ons: deur sy natuur en deur sy Woord. Ons noem dit die algemene en die besondere openbaring. Algemeen, omdat almal wat lewe dit kan sien of beleef, en daarom nie kan sê dat hulle nie van God geweet het nie. Besonder, omdat ons nét uit die Woord presies kan weet wie God is. So, sonder die besondere openbaring van die Skrif, sal mense nie weet hoe die aarde tot stand gekom het nie.

Die Here kon aan ons in een sin geopenbaar het dat Hy alles gemaak het en dit onderhou. Tog gebruik God die skeppingsdae om sy grootheid en versorging in meer detail vir ons te gee. Ons sien die Here se heerlikheid en sorg in die Skepping. Wanneer jy na die Skepping kyk of daarvan lees, soos in Psalm 104, word jy beweeg om God te loof.


Lees Hebreërs 11:3.

Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie.


1. Hoe kan ons weet dat God alles gemaak het? Kan die wetenskap ons tot daardie antwoord lei?

2. Wat beteken dit om te loof?

3. Wat leer ons van wie God is in verse 1 en 2?

4. Wat leer ons oor wat God skep in die res van die Psalm?

5. Wat leer ons oor hoe God versorg in die wyse waarop alles wat Hy geskep het mekaar dien? (Sien byvoorbeeld vers 17 dat die bome die voëls dien of vers 20 dat die nag die diere dien.)

6. Wat beteken dit dat God alles in wysheid geskep het? (Vers 24)

7. Wat leer ons uit vers 29 en 30 oor die lewe?

8. Hoe moet ‘n mens God loof? Kan jy groot genoeg dink oor wie God is?

9. Hoe beïnvloed die sondeval die skepping van God?


Interessante feite in Psalm 104

1. Dié Psalm vertel op ‘n ander manier van die skepping
Die digter se lofsang aan God word aan die hand van ‘n besondere kreatiewe struktuur gedoen. Deur die psalm volg die digter die sewe dae van die skepping, en aan die hand daarvan loof Hy die Here vir wie Hy is. Die psalm begin by die lig van die eerste dag en eindig dan met die sabbatsrus van die sewende dag. Lees nou weer die Psalm volgens die skeppingsdae.

2. Teenoor die heidene se wanorde, heers God oor die waters
God skep alles volgens presiese orde. Dit is nie vir ons nuus nie, maar dit is iets wat totaal teen die wêreldbeskouing van die ander volke van daardie tyd was. Verse 5 tot 9 sou absurd wees vir hulle. Die heidene het gedink daar is net wanorde. Volgens hulle was daar oorloë onder die gode en onstabiliteit. Wanneer die een god oorwin, dan is daar sekere dele van die skepping wat dit reflekteer. Volgens hulle skeppingsidee kon die waters van die diepte weer hulle grense oorsteek en alles tot niet maak. Die Here leer ons dat Hy aan die oseane, riviere ensovoorts ‘n vasgestelde plek gee – Hy heers volkome.

3. Wie gee om vir ‘n wildedonkie?
Psalm 104:11 wys ons dat Hy selfs vir die wildedonkies sorg. Wat ‘n merkwaardige stelling! Wie gee om vir ‘n wildedonkie? Hulle is wild en sal nooit enige van jou vragte dra nie en jy sal nooit voordeel uit hulle trek deur hulle te eet nie (hopelik). Gewoonlik gee ons net om vir goed wat ons gebruik. Maar, God het hulle gemaak, en Hy is besorg oor hulle. Wildedonkies maak vir Hom saak. Hoeveel meer sal Hy nie vir jou omgee nie!

4. Die Leviatan wys op God se almag
In Job 41 is daar ‘n baie deeglike beskrywing van die Leviatan. Sy skubbe is aan mekaar geweef. Hy blaas vuur en die skubbe aan die onderkant van sy lyf is soos potskerwe. Trouens, die Here gebruik die Leviatan om finaal vir Job te laat besef hoe groot God is en hoe ver verhewe sy mag bo ons begrip is. Die psalmdigter druk dit uit dat hy in God se oë klein is. Hy is gemaak om in die see te speel (Psalm 104:26). God versorg selfs die groot aptyt van die Leviatan.

5. Verlossing kom net van God
Die digter eindig nie sy psalm aan die einde van die sewende dag nie, maar by die werk van die mens. Hy eindig met nog ‘n eienskap van God: sy regverdige oordeel. Hy eindig by die sondaars. Nadat God alles goed gemaak het, gebeur die sondeval en God se skepping begin sug. Psalm 104 dwing elkeen om God se lof te besing. Verder sien ons dat die mens gebrekkig is teenoor die perfekte harmonieuse skepping. Ons kan nie sonder die Skepper lewe nie.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui