Breek met die sondige mens

deur ds. Jan-Louis Lee

In Efesiërs 4 lees ons hoe Paulus die heidene se lewens beskryf. Daarteenoor, lees ons dan hoe hy hulle daarop wys dat hulle verkeerd lewe. Hy beklemtoon dat God alles oor Homself aan hulle bekend gemaak het, en dat hulle geen verskoning het om so te lewe nie. Dan vertel hy vir hulle hoe hulle moet lewe en dat hulle die sondige mens soos klere moet uittrek en ’n nuwe lewe moet begin. Ons kan elkeen uit hierdie gedeelte opnuut sien hoe ons as Christene moet lewe. Paulus sê dat ons soos nuwe mense moet lewe.


Die heiden verwerp vir God

Wanneer Paulus sy brief aan die Efesiërs skryf, het hy baie te sê oor die donker, onbekeerlike leefwyse van die heidene wat na die dood lei. Efesiërs 4:17 (1953-vertaling) sê die heidene wandel in die “verdwaasdheid van hulle gemoed”. Daardie woord beteken tevergeefsheid, amper sinneloosheid. Die 1983-vertaling verduidelik: “Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister.” Dit kom daarop neer dat die verstand van die heiden verdwaas is, en dat hy in onkunde God en sy genade verwerp.
Maar dit is nie per ongeluk dat hulle God verwerp nie. Dit is nie dat hulle ’n verskoonbare gebrek aan kennis het nie. God openbaar Homself aan almal. Paulus beaam dit in Romeine 1:19 “Wat ‘n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring.” Hy gaan verder om te sê dat daar geen verontskuldiging is as iemand vir God verwerp nie, want “van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is,” (Romeine 1:20). God se bestaan is so duidelik soos daglig.


Die pad van die heiden

In Efesiërs 4:18-19 teken Paulus die heiden se lewenswandel. Hulle harte is verhard, hulle is ongevoelig en oorgegee aan die slegtigheid. Dit is die afdraende pad waar jy dink dat geen mens nie, ook nie God jou kan bind nie. Mens dink dikwels dat die tyd waarin jy lewe die mees bose tyd is, maar die heidene se onsedelikheid – veral in Efese – was legendaries.

Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie

Paulus beaam in Efesiërs 4:20 dat hulle nie Christus leer ken het en die vreugde van verlossing gesmaak het, net om dan te bly voortleef soos stomme heidene nie. Hy gaan verder om te sê: “Julle het tog van Hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is” (Efesiërs 4:21). Ons moet mooi besef wat die punt van hierdie betoog is, want dit is besonders belangrik: Die Almagtige God van hemel en aarde het hulle geloof geskenk deur sy Gees; deur God se genade buig die Heilige Gees daagliks hulle wil om sodat dit belyn word met God se wil; hulle is volgelinge van Christus en nie meer volgelinge van die verleiding wat na die dood lei nie.
Daarom sê Paulus in Efesiërs 4:22 vir hulle:

Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word.


Die Christen getuig

Met die gedagte van Efesiërs 4:20, met wat ons alles van Christus weet, met ons die volgende kan sê:

  • Christus se bloed is nie vir my vergiet sodat ek in ’n onheilige lewe kan bly voortstuur nie, maar juis dat ek dit deur sy genade kan oorwin.
  • ’n Voortploeter in die ellende van sonde, is om Christus se genade te vertrap.
  • ’n Voortleef in onheiligheid, onherkenbaar as gelowige en eerder wêreldgelykvormig is om Christus van voor af vas te nael aan die kruishout op Golgota.
  • Ek kan nie net na God luister as en wanneer dit my pas nie. Dan ag ek Christus se offer as nikseggend of selfs kragteloos.

Die pad van die Christen

Die Bybel beskryf hierdie daad van bekering as die uittrek van ’n vuil kledingstuk. Daardie vuil kledingstuk word eenkant toe gegooi. Gooi weg die verkeerde lewenswandel, dit wat jou afgod geword het. Draai om. Jy is dood vir die lewenswandel wat na die verderf lei. Trek dit uit, gooi dit eenkant toe. Sterf dit af. Laat gaan wat ookal jou afgod geword het, dit wat jou van God skei.
Ons moet besef wat ons sonde is. Die Here eis egter nie ‘n skuldgevoel van ons nie; maar opregte berou en standvastige bekering.

Dis die wonderlike nuus wat elkeen van ons vanuit Efesiërs moet hoor: Die Here werk in die harte van sy kinders. Hy begelei hulle, skenk hulle bekering en vergewe hulle ten volle vir hulle sondes. Teenoor daardie verharde harte van die heidene, gee die Here harte van vlees, nuwe harte, wat rein en heilig is.

… en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid

Paulus sê hier in Efesiërs 4:24 dat ons die nuwe mens moet aantrek. Christus se geregtigheid word ‘vir ons aangetrek’. Daarop roem ons. Daarop bou ons, as erfgename van die volle geregtigheid, afgesonder as God se eiendom wat nog elke dag voort bly stry en wag op die wederkoms.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui