Jesus is die brood van die lewe

Johannes 6:22-59 bevat die bekende wonderteken waar Jesus die brood vermeerder. Ondersoek hierdie gedeelte en hoe die manna van die Ou Testament op Jesus as die Brood van die lewe wys.

deur ds. Brahm Robinson

Jesus het volgens die evangelie van Johannes sewe “Ek is”-uitsprake gegee. Die eerste van die uitsprake is dat Hy gesê het Hy is die Brood van die lewe. Net die vorige dag het Jesus ’n skare mense gevoed met die vermeerdering van die vyf garsbrode en die twee visse. Hierdie skare wil Jesus dan met geweld koning maak sodat Hy vir hulle nog brood kan gee. Dit is in hierdie gedeelte van Johannes 6:22-59 waar Jesus sê dat Hy die brood van die lewe is, en presies verduidelik wat dit beteken.


Die skare volg vir Jesus

Die dag nadat Jesus die wonderteken gedoen het, volg die skare Hom en Hy sê vir hulle: “Julle soek My, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het” (Johannes 6:26). In die volgende vers lees ons dat Jesus vir hulle sê dat hulle nie moet werk vir kos wat vergaan nie, maar vir kos wat ewig is. Die skare verstaan dit egter op die manier dat hulle werke voor God moet doen. Dit was die tipiese verstaan van die Fariseërs van daardie tyd, dat hulle die wet van God moes nakom om daardeur saligheid te verkry.

Dít is die werk van God: Dat julle glo in die Een wat Hy gestuur het.

Johannes 6:29

Jesus antwoord hulle dan dat dit die werk van God is, en dat hulle moet glo in Hom wat Hy gestuur het. Versadiging eis dus geloof. Nou klink dit half baie eenvoudig, maar wat die eis in geheel behels is dat Hy álles in jou lewe is, volkome Verlosser, dat jou hele lewe in sy hande is, dat jyself ’n sondaar is.


Die skare vra nóg wondertekens

Watter teken sal u doen sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen?

Johannes 6:30

Alhoewel Jesus net die vorige dag voor hulle oë brood en vis vermeerder het en baie mense kos gegee het, vra hulle Jesus moet nog ’n teken doen. As God in die woestyn daagliks vir sy volk kon voed, dan moet die Seun van God dit ook mos daagliks kan doen.

Jesus leer hulle dan dat die gebeure in die Ou Testament ’n verhaal weef wat na Hom wys. Dit is nie maar net ’n geval van God wat vreemde goed aan die volk gegee het om te eet nie. Hulle moet verstaan dat dit vooruit wys na Hom toe. Hy is God se Manna. Dit is Hy wat die ware lewe uit die dood gee.


Die manna in die Ou Testament wys na Jesus

Ek sê vir julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie – nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee.

Johannes 6:32-33

Die Vader deel in die eerste plek die Brood uit. Dit kom uit die hemel. Dit is Hý wat aan die wêreld lewe gee. Daardie brood is nie iets wat weer en weer, elke dag geëet moet word nie. As jy een keer van daardie Brood geëet het, dan is jy vir altyd versadig.


Jesus is die brood van die lewe

Ek is die brood van die lewe. Wie na My toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors word nie.

Johannes 6:34

Nadat hulle vra dat Hy vir hulle van daardie brood moet gee, antwoord Jesus hulle: “Ek is”. Die brood van die lewe is Ek. Hy is die Brood uit die hemel wat sy Vader aan die wêreld gee, om die wêreld mee te voed. Die vermeerdering van die brood van die vorige dag het dus dieper betekenis. Dit wys na Hom. Hy sê: “Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie” (Johannes 6:35). Jy gaan nie môre en oormôre weer moet gaan nie. Hy gee aan jou die lewe. Jy gaan oor van doodwees, na die lewe.

Die Vader gee dus eers en dan kom hulle na die Seun, en die Seun sal nooit een weg wys nie, want Hy doen nie sy eie wil nie:

… dit is die wil van Hom wat My gestuur het: Dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie ‘n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek.

Johannes 6:39

Van alles wat die Vader vir My gee, verloor ek niks van dit nie. Maar sal dit opwek op die laaste dag. Hy het dus die krag om perfek te voed. Dit bevestig Jesus in Johannes 6:43: “… niemand het die vermoë om na My te kom, behalwe as die Vader wat My gestuur het, hom na My toe stuur, en Ek sal hom opwek op die laaste dag.


Die skare bevraagteken Jesus

Die hoofstuk het begin met baie mense waarvan die mans alleen 5000 volgelinge van Jesus was, en dit eindig hier, na Jesus se uitspraak met net 12 deurmekaar volgelinge. Dit is sekerlik die grootste ‘kerkkrimp’-beweging in die geskiedenis van die kerk.

Met ander woorde, die skare was meer as gelukkig om Hom koning te maak en hom te eer, op die voorwaarde dat Hy aan hulle alles gee wat hulle wil hê. Maar Jesus eis iets meer. Hy eis dat jy moet glo Hy is die openbaring van God. Dit is vir hulle te veel.


Eet die brood

As julle nie die liggaam van die Seun van die Mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie.

Johannes 6:53

Jesus praat daarvan dat sy vlees geëet en sy bloed gedrink moet word. Wat Jesus hier bedoel is wanneer jy iets eet, moes dit eers gesterf het: Van die vleis tot die plante wat jy eet. Die enigste rede hoekom ons lewe, is omdat iets anders sterf.
Daarom sê Hy dat Hy self sy lewe gee sodat hulle lewe kan kry. Hy sterf aan die kruis om daardeur die ewige lewe te verkry wat uitverkorenes aan deel het. Hy word deur die Vader uitgedeel aan mense wat die Vader besluit, en wanneer hulle van Hom eet, dan het hulle deel van die lewe wat Hy verdien.

Want my liggaam is ware voedsel, en my bloed is ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.

Johannes 6:55-56

Jesus is die Brood van die lewe wat die Vader gegee het. As ons nie van Hom eet nie, met ander woorde as ons nie in Hom glo nie, dan sterf ons. Ek kan weet of iemand waarlik van die Brood geëet het, want hulle lewe is verander. Hulle hele lewe wys dat hulle deel het aan daardie Brood. Wanneer jy waarlik in die Seun glo, dan is die verandering permanent. Dan is dit deur die werk van die Gees dat ’n mens bly vashou aan die Seun en tot in ewigheid versadig bly.

Wie hierdie brood eet, sal vir ewig leef.

Johannes 6:58

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui