Hou jou oë op die Here gefokus

In Matteus 14 lees ons hoe Jesus en dan Petrus op die water loop. Lees hier wat ons daaruit leer oor vertroue op God.


deur ds. Peet van der Westhuizen

In die evangelies lees ons gereeld van Petrus. Hy was baie lief was vir die Here. Saam met Johannes en Jakobus was hy een van die drie dissipels wat die naaste aan die Here Jesus was. Petrus word verder aan ons beskryf as ’n man met groot liefde en ywer vir die Here. Hy was altyd baie gretig om enigiets vir die Here te doen.

Soms wil dit amper voorkom of hy oorywerig was. Maar sy opregte geloof in Jesus het hom altyd tot aksie gedryf. Ons dink maar net aan die gebeure in Johannes 21. Nadat hy Jesus verraai het en Jesus aan die kruis gesterf het, vang hy saam met die ander dissipels vis. Dan verskyn die Here Jesus aan hulle, en wanneer Petrus besef dat dit die Here is, los hy die ander net so in die boot en spring in die see om land toe te swem.

Petrus, ’n man met groot ywer en liefde vir die Here, maar met voete van klei. Dit word veral beklemtoon in Matteus 14:22-36.

Die dissipels en die storm

Na die eerste vermeerdering van die brode het die dissipels op ’n skuit gevaar na die oorkant. Jesus het agtergebly om die skare weg te stuur. Nadat Hy die skare weggestuur het, het hy gaan bid.

Intussen was die dissipels op die skuit in die middel van die see. Die skuit is deur groot golwe omring en die wind was van voor. Moeilike omstandighede, maar waarskynlik nie iets totaal onbekend aan die dissipels van wie baie voorheen vissermanne was nie.

Jesus loop op die water

Dan kom Jesus teen dagbreek na hulle toe aangeloop op die water. ’n Wonderwerk! Want geen mens kan op water loop nie. Dit is juis daarom dat die dissipels, wanneer hulle vir Jesus op die water sien loop, groot skrik. Hulle skrik so groot dat hulle uitroep: “Dit is ’n spook!”. Die wonderwerk van die Here is so groot en menslik gesproke onmoontlik dat die dissipels dink dat die verskyning van ’n spook meer waarskynlik is.

Maar Jesus stel hulle dadelik gerus. Hy sê dat dit Hy is en dat hulle nie bang hoef te wees nie. Maar Petrus sê dat as dit die Here is moet Hy hom beveel om op die water na Hom toe te kom.

Petrus loop op die water

Petrus vertrou volkome dat Jesus se mag so groot is dat Hy selfs vir Petrus op die water kan laat loop. Die Here beveel vir Petrus om na Hom toe te kom.

En Petrus gaan.

Hy loop op die water.

In geloof gaan Petrus na Jesus. Hy loop op die water. Deur geloof in Jesus loop selfs Petrus op die water. Maar dan kyk Petrus weg van die Here Jesus af en sien hoe sterk die wind is. En hy word bang. Toe begin hy sink. Hy roep na Jesus: Here, red my. Jesus steek Sy hand uit en red hom. Hy gryp hom daar waar hy wegsink in die water. Dan vra Hy hom die vraag wat tot die middelpunt van die situasie sny:

Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?

Matteus 14:31

Solank Petrus gefokus bly op die Here Jesus en nie kyk na die wind nie, en vertrou op die Here, kan hy op die water loop. Maar wanneer hy begin twyfel, wanneer hy sy fokus skuif van die Here na die dinge rondom hom, dan begin hy sink.


Fokus op die Here

In hierdie gedeelte leer ons iets oor gelowige vertroue op die Here. Die see en die wind is fisiese dinge. Dit hou gevaar vir Petrus in. Maar hy is veilig wanneer hy op die Here fokus. Maar wanneer hy begin twyfel dreig dit om hom te oorweldig.

Wat ons hieruit moet leer is die gevaar om ons fokus van die Here Jesus af te haal en op ons eie omstandighede te begin fokus.

Dit is so maklik om net te dink aan al die uitdagings wat ons elke dag in die gesig staar en geen hoop of uitkoms te sien nie. Maar wanneer ons dink aan die verlede dan kan ons sien hoe die Here ons gehelp het. Daarom moet ons vertrou dat die Here ons sal dra en lei in ons omstandighede.

As Hy Petrus op die water kan laat loop, dan kan Hy jou ook bewaar en lei in jou besondere omstandighede.

En daarom kan ons luister na wat ons moet doen in Psalm 32 se beryming in die 3de vers se laaste deel: “Dus kom Gods volk, dus kom al sy bemindes om Hom te soek terwyl sy guns te vind is; die lewensee mag met sy golwe slaan, dit deer hul nie, dit raak hul selfs nie aan”.

Hou daarom altyd jou fokus op die Here, en vertrou op Hom want Hy sorg vir jou.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui