Wat is my identiteit in Christus?

As ’n gelowige word jy deur Christus nuut gemaak. Lees hier hoe dit jou ’n totale nuwe denkwyse en identiteit gee.


deur ds Jaco Lemmer

Een van die belangrikste en mees Rigtinggewende kwessies van elke mens se lewe, is die vraag rondom my identiteit. Elke mens het ’n identiteit of jy nou daardie woord daaraan koppel of nie. Elkeen van ons het ’n sekere persepsie van wie ek is en wat my doel is en waar ek vandaan kom. Die Bybel is in essensie ’n boek wat handel oor die mens se identiteit.

Die Bybel is ’n boek wat ons leer wie ons is en waarvoor ons gemaak is en waarheen ons op pad is. Elke gelowige is op ’n reis om dit te ontdek. Daar is basies drie vrae wat ons kan vra om ons identiteit te ontdek:

 1. Wat is “identiteit” oor die algemeen vir alle mense?
 2. Wat is my nuwe identiteit in Christus?
 3. Hoe vind ek my identiteit in Christus?

Wat is “identiteit” oor die algemeen vir alle mense?

Elke mens op aarde se “basis” identiteit word basies die eerste keer gevorm wanneer jy ’n tiener is. Dit is hoekom die tienerjare so moeilik is, maar ook so belangrik is. Dit is in hierdie tydperk van jou lewe wat jou identiteit vorm.

Alle tieners loop rond met drie uiters belangrike vrae rondom hul identiteit.

 1. Wie is ek?
 2. Waar behoort ek?
 3. Is ek genoeg?

Alle tieners, alle mense eintlik, lewe hul lewens soekend om hierdie vrae beantwoord te kry. Ons is so gemaak om antwoorde te kry vir die vrae op die plekke of mense wat ons as die belangrikste in ons lewens beskou. Dit kan my ouers wees, my vriende, my groep, my skool, ens.

Baie tieners begin in hierdie fase van hul lewe aangetrokke voel tot die teenoorgestelde geslag, maar sommiges voel dat hulle aangetrokke is tot dieselfde geslag. Of ’n begeerte ontwikkel om iewers te behoort en dan doen ek dinge wat ek weet verkeerd is net om iewers in te pas. Ander tieners doen nie dinge wat verkeerd is nie, maar soek smagtend na ’n plek om te behoort.

Die vorming van ’n identiteit kan ’n skok wees

Vir meeste tieners is daar natuurlik ’n skok-aspek aan hierdie tyd van identiteitsvorming, want jy voel dinge wat jy nog nooit gevoel het nie. Jy voel deurmekaar soos jy nog nooit gevoel het nie. Jy doen dinge wat jy nog nooit eers aan gedink het om te doen nie.  

So daar is iets van ’n identiteitsdilemma vir meeste tieners soos wat hulle die bg. vrae probeer beantwoord. Wanneer jy jou identiteit probeer vind in jou groep, skool, en seksualiteit ontstaan daar nog meer vrae oor klomp aspekte van jouself. Vrae soos:

 • Hoekom het ek hierdie gevoelens?
 • Sal ek altyd hierdie gevoelens hê?
 • Wat beteken dit oor my toekoms?
 • Vertel ek vir iemand? Wie kan ek vertrou?

Mense moet op die regte plek na hul identiteit soek

Daar is baie meer om nog hieroor te sê, maar eintlik moet ons die volgende punt maak:

Die plek waar tieners die antwoorde op hierdie vrae soek – WIE hierdie vrae vir hulle beantwoord, en HOE hierdie vrae beantwoord word, sal die loop van hul lewe op een of ander manier verander.

Vrae oor identiteit word altyd deur iemand beantwoord, of dit ouers is, die kultuur, die kerk, my vriende wie ook al.

Maar nou moet ons baie mooi besef dat ons nou die heeltyd praat oor identiteit, maar daar gebeur natuurlik iets met ons identiteit wanneer ons tot ware geloof kom in Jesus Christus. Wanneer ons Wedergebore word.

Wat is my nuwe identiteit in Christus en hoe ontvang ek dit?

Wanneer jy tot geloof kom in Jesus en Hy jou grootste skat en jou enigste Here word, dan ontvang ons ’n nuwe identiteit. Wanneer jy God leer ken en ontmoet deur Jesus dan verander wie jy is. Calvyn (’n baie belangrike Christen van die geskiedenis) het gesê: “die mens [kan] nie tot suiwer kennis van homself kom voordat hy God nie aanskou het nie”. Kom ons hoor wat sê God oor ons nuwe identiteit:

Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Kolossense 1:12-14

Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10 en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.

Kolossense 3: 9-10

’n Nuwe identiteit kom saam ware geloof

Wanneer ’n tiener (of vroeër) in sy/haar tienerjare tot ware geloof kom of as ’n volwasse mens, dan is daar ’n afsterf van my ou identiteit en ’n aanneem van my nuwe identiteit.

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

2 Korintiërs 5:17

Hierdie beteken nie dat ek net dadelik al my sonde van my vorige lewe oorwin het nie, maar dit beteken wel dat daardie drie vrae van wie ek is, waar ek behoort en of ek enige waarde het weer beantwoord word. Die antwoorde op daardie vra verander nou in Evangeliese antwoorde.

 • So wie is ek? ’n Kind van die Hemelse Vader, nie meer van Satan of die wêreld nie (Romeine 8:15).
 • Waar behoort ek? In die huisgesin van God.
 • Het ek waarde? Ongelooflik baie, want ek is ’n erfgenaam van God (Romeine 8:17).

Laat jou identiteit in God jou vrae beantwoord

Hierdie drie “antwoorde” verander alles van my lewe en elke aspek van my lewe. Buite Christus (m.a.w. alle ongelowige mense) word gedefinieer deur iets anders as Christus. Die groot rugbyspeler se identiteit is “Rugbyspeler”, die persoon wat aangetrokke is tot dieselfde geslag se identiteit is ’n “gay” persoon, die alkoholis se identiteit word die van “alkoholis”, die slim meisie in die klas se identiteit word “die slimste een” ens.

Maar wanneer die alkoholis tot geloof kom verander alles. Hy was ’n alkoholis en almal en hyself het homself maar net geken as die dronklap of die suiplap. Wat gebeur as Christus hom red? Hy is nie meer die alkoholis nie, hy word kind van God, wat behoort by die gesin van God en is ongelooflik waardevol. Hy sukkel dalk nog met die sonde van te veel drink, maar dit is nie meer wie hy is nie.

Die mens wat se identiteit “gay” was, word nou nie meer gedefinieer deur sy/haar seksuele oriëntasie nie, maar sukkel nou net met die sonde daarvan om aangetrokke te wees tot dieselfde geslag en dit uit te leef (en moet daarteen veg), maar hy is nie meer “gay” nie, maar ’n kind van God. 

Jy sien die punt van alles is die Satan wil hê dat ons sonde ons definieer en dit is presies wat in die “gay”-gemeenskap gebeur net soos in die dwelmverslaafdes, prostitute, rugbyklubs, “cool” groepe, wat dit ook al mag wees. Hy wil dit hê, want dan is daar altyd iets belangriker as God wat my waarde bepaal en my vertel wie ek is.

Maar jy is nie meer dit as jy deur Christus nuutgemaak is nie.

Kan jy sien hoe hierdie ’n totale nuwe denkwyse en identiteit is waaruit jy lewe?

En dit is hoekom Paulus reg deur al sy briewe vir ons in werklikheid sê: “Word wie jy alreeds is, leef in lyn met wie jy is!”.

Kolossense 3:1-3 som dit pragtig op:

Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Ek hoop regtig jy verstaan hoe groot hierdie is.

Hierdie verander alles oor hoe jy oor jouself dink en hoe jy oor ander mense dink. Mag God jou oortuig van jou nuwe identiteit in Christus en mag hierdie wete jou lewe verander deur die werking van sy Gees. Jy wat in Christus glo, is kind van God, wat hoort by die mense van God, wat onbeskryflik waardevol is vir ons God.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui