God gee strome van lewende water

deur ds Dirk Meijer

Wat beteken dit as Jesus sê dat strome van lewende water in jou binnenste sal vloei? Lees hier wat lewende water in die Ou en Nuwe Testament is en hoe dit op Jesus wys.


As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binnenste vloei.

Johannes 7:37-38

In hierdie verwysing van Christus na strome van lewende water word ’n hele paar lyne in die Bybel bymekaargebring waardeur God Homself aan ons openbaar. Die Ou en die Nuwe Testament breek vir ons die wonder oop van dit wat Christus hiermee bedoel het.

Lewende water in die Ou Testament

Jesus het sy woorde in Johannes 7 op die laaste dag van die Loofhuttefees gesê. Die Israeliete het die Loofhuttefees jaarliks gevier om terug te dink aan die 40 jaar waartydens hulle in die woestyn geswerf, maar God hulle versorg het. Deel van die versorging was dat God in die middel van die woestyn vir hulle water gegee het, dikwels op wonderbaarlike maniere (Eksodus 17:1-7, Numeri 20:10-13). Deur water het God hulle in die mees onwaarskynlike van plekke aan die lewe gehou.

Water wys na die verlossing wat God gee

Die res van die Ou Testament keer dikwels terug op die wonder van water uit God se hand. Dit word dikwels gebruik as ’n beeld van God wat self die lewe vir sy volk is. In Jeremia 2:13 word gesê dat God die fontein van lewende water is. In Jesaja 12 word ’n lied gesing oor die volk Israel wat met vreugde sal water skep uit die fonteine van God se verlossing (Jesaja 12:3). Op soortgelyke manier hoor ons in Sagaria 14:8 van lewende waters wat uit Jerusalem sal uitvloei. Deur hierdie waters het God vir Israel gewys op die belofte van verlossing wat Hy vir hulle sal bewerk.

Water is die belofte van die Heilige Gees

Daar is ’n tweede belangrike betekenis wat in die Ou Testament aan water geheg word. In Esegiël 36:25 belowe God aan sy volk dat Hy skoon water op hulle sal uitgiet en aan hulle ’n nuwe hart sal gee. In Esegiël 36:27 word dit verklaar as God sê dat Hy sy Heilige Gees aan hulle sal gee. Op dieselfde manier profeteer Joël van ’n dag wanneer “die berge sal drup van mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda sal stroom van water, en uit die huis van die HERE sal daar ’n fontein uitkom” (Joël 3:18). Ook Joël verbind hiérdie dag aan die dag wanneer God die Heilige Gees op sy volk sal uitstort (Joël 2:28-29).

In die Ou Testament vind ons dus twee belangrike lyne met betrekking tot die betekenis van water. In die eerste plek gaan dit oor God se verlossingswerke, soos in die woestyn en die beloftes van verlossing deur die profete. In die tweede plek is dit ’n besondere belofte van die Heilige Gees wat God aan ons gee. Beide hierdie lyne word saamgebind wanneer ons Jesus se woorde in die Nuwe Testament hoor.


Lewende water in die Nuwe Testament

In min woorde bind ons Here Jesus die hele Ou Testament se taal oor lewende water saam. Hy wys hoe dit alles op Hom betrekking gehad het. In die eerste plek sê Hy dat almal wat dors is, van Hom moet kom drink (Johannes 7:37). Hy is self die water van verlossing wat in die Ou Testament belowe is. Hy is die vervulling van die Ou Testament, die Verlosser deur wie God verlossing belowe het. Die water in die woestyn het vooruit gegryp na Hom. Hy is die fonteine van verlossing in Persoon. Terwyl ons veronderstel was om van dors te vergaan weens ons sonde, het Hy as Verlosser gekom om ons dors te les.

Hierdie woorde van Jesus word opgevolg deurdat Hy sê dat strome van lewende water uit die gelowige se binnenste sal vloei. Net in die volgende vers (vers 39) word dit nader vir ons verklaar: “dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo”. Net soos die Ou Testament, maak Jesus die lewende water van toepassing op die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die lewende water wat uit die gelowige uitstroom. Voordat dit egter uit ons kan uitstroom, moet dit aan ons gegee word. Dit het gebeur op Pinksterdag, toe die Heilige Gees op al die gelowiges uitgestort is (Hand. 2).

Water in die nuwe Jerusalem

In Openbaring 22 word die beeld van lewende water tot sy volle heerlikheid gebring. In die nuwe Jerusalem sal daar ’n suiwer rivier van die water van die lewe wees, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en die Lam (Openbaring 22:1). Terwyl ons dors nou reeds geles is deur Christus en die Gees, sal ons na die wederkoms van die lewende water in sy volle rykdom geniet!


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui