Die groot oorloë in Openbaring

deur ds Ruan Steyn

Openbaring is een van die Bybelboeke wat ongelukkig die minste gelees word. Wat mense nie altyd verstaan nie is dat Openbaring waarlik ’n troosboek is. Die kerk van die Here word getroos met die sekerheid dat Jesus Christus bly regeer – selfs in tye wanneer die kerk vervolging en verdrukking beleef. Openbaring is veral aktueel in die tyd waarin ons leef met soveel oorloë wat aan die gang is. Gelowiges word herinner dat al lyk dit of die vyand die oorhand het, is Jesus Christus steeds in beheer en Hy sal oorwin.


Die eerste oorlog

Ons lees in Openbaring 12 van die eerste oorlog wat gevoer is. Hierdie Skrifgedeelte handel oor die stryd wat daar is tussen die draak (Satan), die vrou (die Kerk van die Ou Testament wat op die koms van die Messias gewag het) en die Kind (Jesus Christus, die verwagte Messias). Satan was eers ’n engel gewees, maar hy en ’n derde van die engele het in opstand teen die Here gekom. Satan het alles in sy vermoë gedoen om die geboorte van die Kind te keer, maar hy het daarin misluk (12:1-6).

Daarna het Satan sy wraak op die vrou probeer uithaal deur die gelowiges by die Here aan te kla van al hulle menigvuldige sondes (12:13-16). Óók hierin het Satan misluk, want God het op grond van Christus se kruisdood enige gronde vir Satan se aanklagte ontneem (vergelyk Romeine 8:1-2).

Satan is magteloos, want hy kan nie meer God se kinders aankla nie aangesien hy nie meer toegang tot die hemel het nie. Migael en sy engele het oorlog teen Satan en ʼn derde van die engele wat hom gevolg het, gevoer. Migael het oorwin en Satan en sy magte is uit die hemel neergewerp (vergelyk Lukas 10:18). Openbaring 12 getuig van die Here se oorwinning oor die Bose.

Die tweede oorlog

In Openbaring 19:11-21 lees ons van die tweede oorlog. Hierdie oorlog is die finale oorlog en stryd teen die Bose. In hierdie Skrifgedeelte kry ons te make met pragtige simboliek.

In Openbaring 12 was Migael die aanvoerder van die Here se magte, maar in Openbaring 19 is die Ruiter op die wit perd die aanvoerder van die hemelse magte. Die Ruiter word die Getroue en Betroubare genoem. Net vir Jesus word hierdie name gegee, want Hy is die vervulling van al God se beloftes (vergelyk Openbaring 1:5; 3:4).

Die troos wat ons het, is dat Jesus self die finale stryd teen Satan en sy bose magte gaan voer. Jesus word verder beskryf as Iemand wie se oë soos vuur gevlam het, wat ’n teken van vrees is.

Hy het ook heerserskrone op sy kop gehad, wat sy mag, majesteit en heerskappy simboliseer. Sy wit klere is deurweek met bloed, wat die betaling vir die mens se sondes simboliseer. Saam met Jesus is daar ’n hemelse weermag wat met wit geklee is. Jesus het vir Satan en al sy magte verslaan, en hulle is gevange geneem en in die vuurpoel gegooi (19:19-20).

Die troos in Openbaring

Openbaring 12 en 19 is ’n geweldige troos vir die Kerk van die Here. Dit was eerstens ’n troos vir die gelowiges vir wie die boek oorspronklik geskryf is. Die gelowiges in daardie tyd het erge vervolging ervaar. Duisende Christene is doodgemaak omdat hulle in Jesus Christus geglo het. Menslik gesproke het dit gelyk of die gelowiges en die Kerk van die Here gaan uitsterf, maar die Here troos sy kinders dat Hy die Bose sal oorwin. Al het gelowiges hulle lewe verloor, was hulle steeds oorwinnaars in Christus.

Hierdie Skrifgedeeltes is ook vandag ’n troos. Ons situasie is dalk nie dieselfde as die vroeë kerk nie, maar ons ervaar ook die aanslae van die Bose. Dit is maklik om mismoedig te raak as gevolg van die oorloë tussen Rusland en die Oekraïene en tussen Israel en Hamas. Hierdie oorloë het geweldige ekonomiese en sosiale gevolge.


Daar is ook ’n geestelike oorlog aan die gang – die oorlog tussen goed en kwaad, reg en verkeerd. Dit is ’n stryd wat al eeue woed. Ons hoef nie te wonder wat die uiteinde van die stryd en oorlog is nie. God se Woord is duidelik daaroor – Jesus Christus regeer tot in ewigheid en Hy oorwin die Bose.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui