Die Heilige Gees is jou Parakleet

Deur ds. Lohan Linde


Johannes 14:15-17 (Die Bybel: ’n Direkte Vertaling)

As julle My liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ’n ander Parakleet gee sodat Hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld Hom nie sien nie en ook nie ken nie.


Agtergrond van die woord parakleet
Die Bybel: ’n Direkte Vertaling is ’n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling wat in 2006 begin is. Die doel van hierdie vertaling is om die Bybel so getrou moontlik aan die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is, te vertaal, in goeie en verstaanbare Afrikaans.
Hierdie agtergrond is nodig om te verstaan hoe die woord Voorspraak in die 1983-vertaling verander is na Parakleet. ’n Woord wat ons nie sommer ken of gebruik nie!
Ander Bybelvertalings gebruik weer ander vertalings vir dié woord. Die ou vertaling sê Trooster, die Nuwe Lewende Vertaling sê Raadgewer en die Bybel vir Almal gebruik die woord Helper. Al hierdie vertalings verduidelik iets van die Heilige Gees, maar die Griekse woord is parakletos en in Afrikaans is dit parakleet.
Die Bybel: ’n Direkte Vertaling gee hierdie betekenis vir parakleet: “Die Griekse woord verwys na iemand wat geroep is om bystand te verleen – ’n helper, ’n voorspraak, ’n pleitbesorger, ’n trooster.”

Kyk in diepte na die beskrywing wat Jesus self vir ons in Johannes 14 oor die Heilige Gees gee, en wat die Griekse leenwoord parakleet beteken.

Kom ons bestudeer dié betekenis om opnuut te sien wat die Heilige Gees se werking in ons beteken.

Die Heilige Gees is ons Helper

Die Heilige Gees wys jou hoe jou lewe lyk. Hy wys ons wat ons is, veral wat ons in die teenwoordigheid van God is: stukkende, sondige mense wat van nature geneig is om God en ons naaste te haat. Die Heilige Gees skyn ’n helder lig op alles. Dit wat ons dink niemand van weet nie, dit wat ons dink dat ons mooi weggesteek het. Al die leuens en bedrog en skuld in ons lewens. As die Heilige Gees dit nie in ons lewens doen nie, dan sal ons nooit besef hoe nodig ons vir Jesus Christus, ons Verlosser het nie.

Paulus sê in die brief aan die Romeine dat die Heilige Gees self die Een is wat ons bystaan in ons gebede. “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie” (Romeine 8:26). Hy pleit vir ons, omdat ons nie die vermoë het om dit self te kan doen nie.

Die Heilige Gees is ons Trooster

Wanneer ons van die Heilige Gees as ons Trooster praat, is dit nie net Iemand wat by jou kom en vir jou sê: Jammer om van jou moeilikheid te hoor nie. Nee, Hy sê baie meer. As ons dit koppel aan die woorde van die Heidelbergse Kategismus Sondag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe, dan is dit die Parakleet, die Heilige Gees wat vir ons daardie troos wys. Dit maak dat ek as mens kan sê: Jesus Christus, is my alles, my enigste, my lewe, my Verlosser. Die Heilige Gees herinner ons aan al die beloftes van God wanneer ons baie swaar kry.

Die Heilige Gees is ons Voorspraak

Die Heilige Gees is ons Raadgewer of Adviseur. In die antieke tyd voor Bybelse Grieks is dit hoofsaaklik die betekenis van die word parakleou gewees: om vir iemand ’n advokaat te wees, om iemand in die hof te verdedig. Nou tree die Parakleet vir ons in by God die Vader en getuig dat ons onskuldig is, omdat ons skoon gewas is in die bloed van Christus. Parakleet word so deel van ons lewe dat dit onmoontlik is om onsself van Hom te skei.
Hy is altyd by ons, saam met ons, in ons. Hy wys ons die rigting van ons lewe.

Die ander Parakleet
Een belangrike punt wat nog gemaak moet word, is die woord in Johannes 14:16 wat ons baie keer mis, die woord “ander”. Die Parakleet wat gaan kom sal die werk wat Jesus op aarde begin het voortsit. Kyk wat het die volgelinge, die dissipels en apostels, alles vermag deur die krag van die Parakleet, van die Heilige Gees. Hulle het in tale gepraat. Nie ‘n gebrabbel nie, maar in verskeie tale, dat mense die Evangelie in hulle eie taal kon hoor. Hulle het wonders gedoen, siekes gesond gemaak en mense van Christus vertel en die mense het tot bekering gekom.

Hierdie selfde Parakleet, hierdie selfde Heilige Gees, leef nou in ons harte en is deel van ons bestaan. Ons moet altyd in gedagte hou wie die Parakleet is, en wat Hy in ons lewens vir ons gedoen het.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui